7.30.2016

Carme Miquel (Levante 26/7/16) MESTRES

Els mestres tornaran a setembre a les aules amb la il·lusió per la tasca d’ensenyar, renovada un curs més. Cal esperar aquesta il·lusió perquè els ensenyants constitueixen un pilar educatiu  imprescindible. Alhora, l’educació és un pilar imprescindible en el desenvolupament personal i en el progrés col·lectiu. En conseqüència, la figura de mestre (des de l’Educació Infantil fins la Universitat) és extraordinàriament important.
            Val a dir que, relacionada amb l’Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2015-2030  signada amb l’impuls de les Nacions Unides, hi ha la Declaració d’Incheon on es reitera que l’educació  és un bé públic, un dret humà fonamental i és essencial per a la pau, la tolerància, el desenvolupament humà i el desenvolupament sostenible. La Declaració parteix  d’una concepció humanista de l’educació basada en els drets, la dignitat, la justícia social, la inclusió i la diversitat cultural, lingüística i ètnica. I pretén “garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat amb oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida, per a tots els éssers humans”.  És evident que aspectes tan importants com aquests, no arriben a bon termini si no és amb la implicació del personal docent. És per això que en la declaració esmentada s’explicita que caldrà assegurar per als mestres, autonomia, condicions  i remuneració suficients i adequades i que tinguen bona formació i motivació. Per acabar dient que “els governs  hauran de convertir l’ensenyament en una professió atractiva, en la qual la formació siga continua, millorant alhora les condicions de treball dels ensenyants i aportant-los suport, així com enfortint els mecanismes de diàleg amb les seues organitzacions”.

            Mentre escric aquestes lletres no puc deixar de pensar en la situació dels mestres i estudiants de magisteri mexicans, evidenciada la passada primavera. Em referisc a l’ocorreguta a Oaxaca durant la “Marcha de la indignación” que acabà amb 9 morts. Ajuda a entendre els fets les paraules pronunciades uns dies després pel bisbe de Saltillo, Raúl Vera en el Fòrum Internacional convocat pel “Consejo de Educación Popular de América latina y el Caribe (CEAAL)“  El bisbe, després de condemnar la violència i recordar la matança en 2011, de 43 alumnes de l’escola Normal de Ayotzinapa, va dir: “Estamos ante una política de eliminación y las generaciones jóvenes són las que estorban”. Mentre que membres del CNTE (Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza) després de demanar diàleg, afirmaven : “Aquí se ha querido imponer una llamada reforma educativa que no és más que una reforma laboral de caràcter punitivo i una manera de controlar al magisterio mexicano”. Els mestres mexicans s’hi oposen i per a ells és la nostra solidaritat.

7.22.2016

Els capellans valencians reclamen de nou el Missal en la seva llengua (CATALUNYA RELIGIÓ)

(Jordi Llisterri-CR) Tres peticions, dos arquebisbes diferents i sense resultat. Un grup de 152 clergues valencians han reiterat per carta al cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe de Valencia, la demanda per a "l’elaboració i l’aprovació oficial de la versió valenciana dels textos litúrgics". Afirmen que és una "exigència de justícia, d’inculturació de la fe i d’una acció autènticament evangelitzadora". I que "constituïx una greu anomalia que la santíssima Eucaristia, encara no puga ser degudament celebrada pels i per als valencianoparlants en la llengua pròpia, amb textos litúrgics oficialment aprovats i dignament editats".
La petició ja va ser tramesa el 2009 a l'aleshores arquebisbe de Valencia Carlos Osoro, llavors signada per 60 capellans de l’arxidiòcesi. El 2010 es van adreçar als bisbes que formen la Província Eclesiàstica Valentina, que ha de tramitar aquesta petició: Sogorb-Castelló, Oriola-Alacant, Mallorca, Menorca i Eivissa. En aquest cas amb 111 signatures. Fa un any, després del seu nomenament, van enviar-la a l'arquebisbe Cañizares, amb el suport de 136 capellans.
Ara, hi han tornat, amb més signatures i explicant que farien publica la carta, "perquè este poble del qual som servidors puga percebre el respecte i estima dels bisbes, preveres i diaques per la seua llengua i cultura". Expliquen que "és una responsabilitat directament pastoral vetlar perquè no es dificulte l’accés a la fe i a la comunió amb el Senyor de tants valencians que poden sentir-se desemparats".
Els 152 capellans que signen la carta adreçada al cardenal Cañizares són rectors de parròquia, però també hi ha professors universitaris, missioners i consiliaris d’obres apostòliques, que mostren "una clara pluralitat de sensibilitats espirituals i d’estils pastorals, i abasta ja més del 12,5% del clergat diocesà".
Una petició que "no es tracta, Déu ens en guard, d’un plantejament polític, polèmic ni partidista, sinó estrictament pastoral, que expressa una inquietud, àmpliament compartida, com bé sabeu, al presbiteri de València, així com una inquietud sentida per molts fidels en els seus cors".
La versió de 1974
La història ve de més lluny. Vuit anys després de la cloenda del Concili Vaticà II, el 1973, els bisbes de les diòcesis valencianes van crear una Comissió interdiocesana per als textos litúrgics en llengua vernacla. Un any després es va aprovar una versió, però no es va arribar a editar mai el Missal en valencià com a llibre d’altar.
Com expliquen els promotors de la iniciativa, des d'aquesta primera versió ja s'ha aprovat una tercera edició del Missal romà, que actualment és la que està en vigor. Alhora, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el 2002 va entregar als bisbes valencians una proposta de traducció del Missal elaborada per la Comissió de Textos Litúrgics. Una versió amb un "amplíssim acord" i que "incorporava les diverses sensibilitats lingüístiques existents, i va poder tindre en compte la Bíblia Valenciana Interconfessional, editada el 1996". Però també sobre aquest text "l’autoritat eclesiàstica no ha pres cap decisió quant al tema i a hores d’ara el procés es troba paralitzat".
Així, la petició que ara es reitera a Cañizares és que, seguint la normativa canònica, l'arquebisbe de València insti els bisbes amb territoris de parla valenciana (Sogorb-Castelló, Oriola-Alacant i Tortosa) per tal que, conjuntament, proposin a la Conferència Episcopal Espanyola la traducció de la totalitat dels texts litúrgics al valencià.  Així, es podria crear un comissió interdiocesana per revisar des del punt de vista doctrinal i litúrgic el treball ja realitzat per l’Acadèmia de la Llengua com a autoritat lingüística reconeguda oficialment al País Valencià. Un procés que permetria arribar al vist i plau definitiu de la Santa Seu.
En definitiva, res que no sàpiga el cardenal Cañizares, prefecte de la Congregació per al Culte fins el 2014 quan va ser traslladat a València. De fet, si el cardenal hi volgués donar un empenta, amb la seva intervenció seria el moment en el que l'Església a València tindria més possibilitats d'agilitar l'aprovació del Missal en valencià que precisament depèn d'aquest dicasteri. I de bisbes valencians que puguin avalar la iniciativa, tampoc en falten. 
"Un desorde inadmissible"
Els signants de la carta lamenten la situació de "provisionalitat i confusió" en els llocs que se celebra la missa en valencià, per disparitat de criteris "amb els textos de 1974 i altres adaptats o traduïts privadament, o fent servir fotocòpies i fulls solts". Una situació que "es tracta d’un desorde inadmissible, obertament contrari a la dignitat i al decòrum exigits per la mateixa naturalesa de la litúrgia".
D'altra banda, ja el 2009, també denunciaven la irregularitat que suposa que a València no se celebri cap missa ni ofici en valencià a la Seu, a diferència del que passa a les catedrals de Castelló i d'Alacant.
Aquí podeu llegir la carta a l'arquebisbe Osoro del 2009 i l'enviada a Cañizaresaquest juliol amb la llista de signants.

7.14.2016

Carme Miquel (Levante, 12/6/16) CARTA A AZNAR

Senyor expresident :
            Un informe elaborat al llarg de set anys per un comissió d’investigació del Regne Unit, conclou que vosté, en companyia de Blair i de Bush amb l’aquiescència de Durao Barroso, va impulsar una guerra “no justificada”. Es tracta, és clar, de la guerra d’Iraq. I, quina casualitat senyor Aznar! milions de persones ja ho sabíem que era una guerra injustificada i bruta, sap vosté? Bruta com totes les guerres i una miqueta més, perquè basava la seua justificació en mentides. I li ho vam dir amb molta força a primeries de l’any 2003. Que no volíem aquella guerra, li vam dir, que els inspectors de l’ONU, en contra d’allò que vosté assegurava, no havien trobat armes de destrucció massiva a Iraq. Però vosté, cabut que cabut. Per què? Tal vegada perquè volia caure bé a Bush, el manaire del món amb el qual s’havia trobat als USA uns mesos abans. Ho recorda? Vosté volia fer-se el graciós i posava els peus sobre una taula, al costadet dels d’aquell senyor, allà a Washington. I fer-se més graciós encara allà a Texas, parlant castellà amb un accent que volia ser mexicà i era pur esperpent. I quan vosté deia que era més veloç corrent que el propi Bush. Però no eren gràcies, eren deliris de poder convertits en pallassades. Unes pallassades gens innocents perquè poc després, per segellar la decisió d’invadir Iraq, vostés dos i Blair es van fer aquella foto allà a les Açores. Recorda? Era un dia que feia ventet i li queien unes grenyes sobre el front. I tots tres somreien. Per què somreien, senyor Aznar? Una guerra és una cosa  molt dramàtica i trista. I fins i tot en el cas hipotètic que una guerra poguera ser necessària, assumir la decisió de provocar-la ha de ser un mal tràngol terrible que només pot provocar mal de panxa. Per això, aquells tres somriures els trobe indecents, que vol que li diga? Però amb foto o sense no hi havia manera que l’ONU dictara una resolució favorable a la guerra així és que vosté, segons conta el qui en aquells moments era l’ambaixador britànic a Washington, va pressionar els Estats Units perquè invadiren Iraq, no fóra cas que afluixaren i en desistiren.
            Blair diu ara que allò va ser un error. A bones hores! Però vosté, com si res. Es mira el melic i dóna lliçons de bon govern ací i enllà. No li fa vergonya? Ara hi ha qui treballa per tal que Blair siga jutjat pel Tribunal Penal Internacional acusat de crims contra la humanitat. Doncs vosté també, senyor Aznar. Ell i Busch eren els seus amics, així és que segellen la seua gesta amb més fotos, la primera asseguts els tres en la banqueta dels acusats i la segona a la porta de la presó que els pertoque com condemnats.


.la hipocrita bondad de la jerarquía católica (El pulpito laico)...cuando afirman que señalar en la declaración de la renta la casilla para contribuir al sostenimiento de la Iglesia Católica, no cuesta nada, están mintiendo, porque lo que reciben se está restando al dinero que aportamos todos para las necesidades comunes... los  gobiernos de turno quieren comprar bendiciones, porque los quieran contribuir a la Iglesia, aún sabiendo que los obispos son tremendamente roñosos y mezquinos a la hora de contribuir con el dinero que reciben a luchar contra la pobreza, lo justo sería que esa aportación voluntaria significará un aumento en su declaración, es ser caraduras pretender ser virtuosos y pagar la caridad con el dinero de los demás.
Los obispos han cedido a Cáritas sólo 
21 de los 992 millones sacados del IRPF en los peores años de la crisis    VICENTE CLAVERO

La aportación de la Conferencia Episcopal no llega al 2% del total del presupuesto de la organización dedicada a luchar contra la pobreza.
Eso no ha privado a los obispos de sacar pecho con su labor cuando llega la hora de justificar el destino de los fondos obtenidos de la asignación tributaria. El último informe de actividades de la CEE, correspondiente a 2014, alardea de haber beneficiado, a través de Cáritas, a casi 4,4 millones de personas necesitadas.
Muy superior a la contribución del órgano representativo de los obispos es la que Cáritas obtiene mediante la casilla de Fines sociales. Más de veinte millones de euros anuales le llegan por ese procedimiento.
No obstante, el principal financiador de Cáritas, con diferencia, es el sector privado (personas físicas, empresas y otras entidades). Ahí cosecha la organización dos tercios del dinero que luego emplea en el desarrollo de su función caritativa y asistencial. El resto son subvenciones autonómicas, estatales e internacionales.

7.11.2016

Obama: «España sí que es la tierra de las oportunidades. Hasta el más gilipollas puede ser presidente» de El Jueves (font: El pulpito laico)

Las 12 mejores frases de Barack Obama que resumen su visita a España 

Se habla mucho de Estados Unidos, pero España sí que es la tierra de las oportunidades. Aquí hasta el más gilipollas puede llegar a presidente.
Lamento abandonar este bonito país sin haber tenido tiempo de probar vuestras famosas enchiladas
No creo que seáis racistas. Aunque sí que es un poco raro que cada vez que le doy la mano a alguien, se toque el bolsillo interior de la americana
¿Cómo? ¡¿Qué tenéis un Rey? ¡¿Pero dónde estoy, en un capítulo de Juego de Tronos?!
La primera vez que estuve en Madrid no vine en Air Force One. Era joven, llevaba una mochila a la espalda, vendía DVDs piratas en los bares. La Guardia Civil me disparó pelotas de goma y me internaron en un CIE. Huí cavando un túnel con una cuchara. Prometí que algún día volvería para vengarme, para restregaros mi éxito por la cara. Ahora me dais pena.
Al final habéis conseguido que Madrid se parezca a Nueva York. Ahora se ven muchos más vagabundos.
No quiero insinuar que tenéis un problema con la seguridad, pero creo se os ha colado un jodido terrorista. Llevaba coleta y me ha regalado un libro.
¿Cómo llamáis al cuarto de libra con queso en Madrid? Seguro que no lo llamáis cuarto de libra con queso, porque utilizáis el sistema métrico. No sabríais qué coño es un cuarto de libra.
Siempre llevo una pistola, ¿queréis verla?” (agarrándose la entrepierna)
La carrera por la presidencia en mi país está jodida. Por un lado, tenemos a una persona ultraconservadora, ultracapitalista, que está totalmente a favor de las armas y a la que le importa un bledo la contaminación del planeta. Y por otra, tenemos a Donald Trump.
Le dije a Soria que sus ahorros estarían más seguros en Delaware. ¿Me hizo caso? Nooo.
Oye, ¿es verdad que en el pueblo te llamaban la trotona?

7.10.2016

La plaza del paraíso Miguel-Anxo Murado (EL PULPITO LAICO)

Irak debería estar mejor sin Sadam Huseín, efectivamente. Y ese es el problema: que no es así

Esta semana, Tony Blair, uno de los artífices de aquella invasión de Irak del 2003, compareció ante la prensa para defenderse de las críticas. Lo hizo con una voz quebrada, sacudido por la emoción. Pero esa emoción no era la del arrepentimiento, sino la del orgullo herido: sigue creyendo que lo que hizo estuvo bien y que «volvería a hacerlo»«Irak está mejor sin Sadam Huseín» volvió a repetir, como tantas veces.
Irak debería estar mejor sin Sadam Huseín, efectivamente. Y ese es el problema: que no es así. Y esa aberración, esa perversión de lo justo, es el tuétano de la culpa de Blair.
Viñeta - Faro de Vigo
...de nuestro compatriota Aznar, ilusamente buscador de la gloria, como quienes acercan su cabeza al famoso para salir en la tele, empecinamiento en sus mentiras, e imperdonable por habernos querido comprar a los españoles la complicidad, abdicando de nuestros principios éticos, asegurando beneficos económicos por el abaratamiento del petróleo..."aplaudir la masacre y participaréis del botín".
Por eso me interesó más otra entrevista que se difundió el mismo día. En ella hablaba Kadhim Shafif Hasan al-Jabouri, aquel mecánico de bicicletas que, hace trece años, había intentado destruir la estatua de Sadam en la plaza Firdos. Un periodista le ha localizado en el exilio, en Beirut, donde vive ahora, como muchos otros refugiados iraquíes.
Kadhim se explicó mejor esta vez. Su relación con el régimen de Sadam Huseín, como la de tantos iraquíes, era más ambigua de lo que hubiese querido reconocer. El dictador había hecho matar a más de una docena de sus familiares, pero por otra parte él había ganado dinero reparando la colección de motocicletas de Sadam. Luego había caído en desgracia, por razones que Kadhim prefería no aclarar, y se había pasado un año y medio en la cárcel. Por eso había querido destrozar la estatua. Pero ahora se arrepentía. «Todo ha ido a peor año tras año: corrupción, matanzas, saqueos. Sadam ya no está»dice Kadhim, «pero ahora hay mil como él en su lugar»Y añadía algo todavía más duro de escuchar en boca de un iraquí: «Cuando pasaba junto al lugar donde estaba la 

La caja 'B' arrastra a diputados, senadores y eurodiputados del PP JUAN NIETO el Mundo 08/07/2016 (font: El pulpito laico)

El chiringuito del PP de Barberá se lleva por delante a multitud de cargos públicos y militantes al apuntar la UCO a la Junta Directiva
La tesorera nacional del PP Carmen Navarro será una de las primeras citadas

El delito electoral continuado que investiga la Guardia Civil tras descubrir la presunta caja B del PP de Valencia llegará hasta destacados diputados nacionales y regionales, senadores, eurodiputados y demás cargos públicos del PP que forman parte de los órganos de gestión del partido en la capital del Turia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala directamente en su informe,entregado al juzgado que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, a los miembros de la junta directiva y del comité ejecutivo por ser «inductores, cooperadores necesarios o cómplices en los hechos investigados»El informe apunta a que el PP de Rita Barberá contó durante años con un «recaudador»para gestionar donaciones ilegales de «empresarios» «terceros» que se entregaban a Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal, y ésta ingresaba en la cuenta opaca abierta en el Sabadell, la caja B del PP para los investigadores.
Según fuentes jurídicas, el juzgado citará como imputada en los próximos días a Carmen Navarro, tesorera nacional del PP, por ser la administradora general de las elecciones de los años 2011 y 2015. Pero la UCO ha pedido al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción que valore si procede incluir entre la lista de responsables del delito electoral continuado aquellas personas que «sin reunir las condiciones (de administrador general y de la candidatura), establecidas en el artículo 149 de la ley orgánica de régimen electoral general, deban considerarse inductores, cooperadores necesarios o cómplices en los hechos investigados, para lo que debe tenerse en cuenta la existencia determinados cargos orgánicos en el Partido Popular de la ciudad de Valencia que permiten conocer la existencia de las dinámicas que se han puesto de manifiesto y colaborar con ellas»Especialmente, matiza la Guardia Civil, «aquellos con responsabilidad en la gestión y/o control de los ingresos y gastos relacionados con el desarrollo de las campañas electorales».
De la lectura del reglamento de organización del PP de Valencia, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se deduce que la junta directiva del PP de Valencia tiene entre sus competencias velar por el cumplimiento de las estatutos y demás preceptos que constituyen el ordenamiento interno del partido, aprobar cualquier normativa reglamentaria interna del partido de la ciudad y dar cuenta del presupuesto anual del PP de Valencia, así como del estado de cuentas. A juicio policial, «los miembros de la junta directiva difícilmente pueden desconocer la situación descrita en el presente informe, dado que ni siquiera existía presupuesto ni cuenta alguna en el seno del partido al utilizarse las del grupo municipal popular , lo que contrasta con una realidad: se realizaban campañas y se afrontaban gastos que requerían la lógica existencia de ingresos»Dada la «inexistencia de presupuesto en el PP de Valencia, aunque según su reglamento de organización debía existir, ni fondos más allá de los escasos que derivan de la gestión de la lotería»según declaró el ex presidente del PP de Valencia Alfonso Novo«a los integrantes de la junta directiva no se les podía escapar que se afrontaban de alguna manera distinta a la estipulada por las normas legales internas analizadas en el presente informe».

Comité ejecutivo

Lo mismo ocurre con el comité ejecutivo, que tiene entre sus competencias «elaborar y aprobar el presupuesto ordinario de ingresos y gastos y aquellos otros de naturaleza electoral»Según la UCO, «los miembros de la junta directiva difícilmente pueden desconocer la situación descrita en el presente informe, dado que son los responsables de la elaboración del presupuesto ordinario electoral»Es decir, «difícilmente pueden desconocer la situación (...) dado que año tras año ni elaboraban y aprobaban presupuesto alguno, ni ordinario ni específicamente electoral, lo que lógicamente choca con la situación de que se realizaban campañas y se afrontaban gastos que requerían la lógica existencia de ingresos».
Entre los cargos públicos que forman parte de estos órganos está la ex alcaldesa Rita Barberáel eurodiputado Esteba González Pons; la diputada nacional electa Belén Hoyo; la senadora electa Marta Torrado; el ex consellerLuis Santamaría o diversos diputados regionales. Según el reglamento del PP de Valencia, los miembros del Comité Ejecutivo del PP de Valencia Ciudad son15 vocales elegidos en el Congreso del PP de Valencia Ciudad; los concejales del Ayuntamiento de Valencia, que sean afiliados al PP de Valencia ciudad; losparlamentarios nacionales elegidos por la provincia de Valencia, que estén afiliados al PP de Valencia ciudad; los diputados autonómicos elegidos por la provincia de Valencia, que estén afiliados al PP de Valencia ciudad; losparlamentarios europeos que sean afiliados al PP de Valencia ciudad; así como los secretarios generales de distrito. También los miembros del Consell de la Generalitat Valenciana que estén afiliados al PP de Valencia ciudad; elsecretario general de NNGG del PP de Valencia ciudad y los secretarios de los Comités Electoral y de Ética del PP de Valencia ciudad.
Mientras, el comité ejecutivo está integrado, la ex alcaldesa, el secretario general de la ciudad, el presidente del comité electoral, el presidente del comité de ética, el tesorero o los presidentes de distritos. El PP no identificó a estos cargos en el juzgado pero la Fiscalía ha solicitado al juzgado que el PP remita todos los nombres. Si el juez acepta la tesis de la UCO, muchos serán citados como imputados mientras que los cargos públicos aforados ganarán algo más de tiempo, como Rita Barberá, pues ningún juez ordinario puede interrogarlos. Sin embargo, los investigadores se tendrán que enfrentar a otro problema: nadie en el PP conoce la identidad de muchos de los vocales que forman parte de estos órganos. Tal y como dice la UCO, el PP de la ciudad de Valencia estaba fusionado con el grupo municipal, se mimetizaron, no tienen ni sede. Nadie sabe dónde puede estar esa documentación.

Según las fuentes consultadas por este periódico, entre los vocales están asesores del PP en Ayuntamiento, cargos investigados en otras piezas del Caso Taula, el abogado Jorge Carbó -quien declaró en nombre del PP por el blanqueo-o Carmen de Rosa. Entre 50 y 70 militantes se pueden ver arrastrados por estos hechos. Miembros de esos órganos consultados por este periódico aseguran que su presencia era testimonial y que las decisiones se tomaban en el grupo municipal con la supervisión de García-Fuster, la cajera de la Caja B según los indicios. Según estas fuentes, el PP de Valencia no está constituido como Junta y no tenía por qué presentar presupuestos, era la regional la que limitaba los gastos electorales por lo que de nuevo el foco de las irregularidades vuelve a estar sobre el grupo municipal de Barberá, pues fue ese órgano el que pagó multitud de gastos electorales desde 2006 al margen del PPCV.

7.07.2016

Carme Miquel (Levante 5/6/16) A FAVOR DE L’AUSTERITAT

Austeritat? Quina? Per a què? Contra qui? I, a favor de qui?     
    
            Aquestes són preguntes per a les quals els partits polítics haurien de tindre respostes “pedagògiques”. Sabem que Brusel·les ha dit que l’estat espanyol ha de fer més ajusts i més reformes per tal de retallar uns 9.000 milions d’euros. Així és que preparem-nos novament per als discursos que ens parlaran d’austeritat com a solució econòmica. Una austeritat que continuarà aplicant la reducció d’inversions públiques en els àmbits socials i laborals, amb les conseqüències que ja coneixem. Però hi ha també un altre discurs, el que critica l’austeritat perquè fa perdre capacitat adquisitiva a la població, per la qual cosa es consumeix menys, l’economia no avança i els llocs de treball no augmenten. És cert, però tampoc aquest plantejament aporta la solució perquè implica un model econòmic que basa el seu desenvolupament en el consumisme global  

            Fa uns dies vaig llegir un interessant article de Joaquin Estefania, el qual recomane. (http://www.espacio-publico.com/hacia-donde-nos-conduce-la-austeridad)  Estefania ens recorda que fa unes dècades, dins de la crítica de l’esquerra a un model de creixement basat en el consumisme exacerbat i en el malbaratament de recursos naturals, l’austeritat era considerada una eina necessària. Una mostra rellevant d’aquests principis va ser l’informe del Club de Roma “Els límits del creixement” publicat els anys 70  i actualitzat el 1992 i el 2004.  Aquest informe adverteix que si en els anys a venir mantenim la mateixa tendència de creixement pel que fa a l’augment de la població, la industrialització, la contaminació, la producció d’aliments i els recursos naturals, la Terra pot arribar als seus límits de creixement en un segle. Perquè en un planeta, que és limitat i té recursos limitats, les dinàmiques de creixement exponencial no es poden mantindre. Per la qual cosa cal exigir polítiques d’austeritat. 

            Els principis d’aquest informe els va arreplegar Enrico Berlinguer, del Partit Comunista Italià, el qual mantenia que l’austeritat pot utilitzar-se com instrument de depressió econòmica, de repressió política i d’agreujament de les injustícies socials (el que està passant ara) Però també pot constituir una eina per a implantar un model de creixement nou, per a un rigorós sotmetiment de l’Estat, per a la transformació social i la defensa de la democràcia. Una política d’austeritat transformadora no tractaria de anivellar a la baixa, cap a la pobresa, ni tindre com objectiu la supervivència d’un sistema econòmic que està en crisi. Sinó que ha de perseguir la justícia, l’eficàcia, la supervivència mediambiental i una ètica nova. Tinguem clar que, “més”, no és sinònim de “millor”.
La peste En la época de Berlusconi mucha gente se escandalizaba de que los italianos le votaran una y otra vez, ahora sucede en España, Julio Llamazares, El País

Hechos ya todos los análisis de los últimos resultados electorales por todos los analistas más circunspectos y a una semana ya de la votación, a mí ya solo me cabe hacer una afirmación: el problema de España no es político, es moral.
Que me explique, si no, alguien cómo se puede entender que la cuarta parte de los españoles apoye con su voto al partido con más escándalos de corrupción de la historia de la democracia española; es decir: cómo se puede aceptar sin huir del país como los británicos de Europa que a uno de cada cuatro de tus compatriotas les importen más sus colores o cualquier consideración económica que la constatación reiterada e innegable de que el partido al que da su voto está podrido por dentro y por fuera.
El problema de la democracia es que uno puede elegir a sus gobernantes, pero no a sus vecinos, que también votan, y ello genera sorpresas de las que le cuesta sobreponerse a uno. Porque cómo se puede uno sobreponer al descubrimiento de que a la cuarta parte de sus conciudadanos les importa poco o nada conocer de su propia voz los métodos mafiosos del ministro del Interior de su país (solo le faltó decir: “Haremos que parezca un accidente”, en su conversación con un fiscal anticorrupción en la que le conminaba a inventarse pruebas contra adversarios políticos), a tenor del resultado de las elecciones. Porque no solo el partido de ese ministro no ha sido castigado por los votantes, sino que se ha visto reforzado por estos.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, confesaba una confidencia que le hizo un “demócrata madrileño” (sic; ¡a lo que se ve hay demócratas madrileños!) tras comprobar el resultado de las últimas elecciones: “Ustedes que pueden” —los catalanes y los vascos, dedujo Puigdemont inteligentemente— “váyanse cuanto antes de este Estado”. ¿Y los demás qué? ¿Los demás nos quedamos aquí viendo cómo nos roban “demócratas” madrileños y catalanes, valencianos y andaluces? Porque la corrupción no ha sido solo “española”. En el partido de Puigdemont también la ha habido y la hay, y no son “españoles” precisamente. Y tampoco las urnas la han castigado, al contrario.
En la época de Berlusconi, mucha gente se escandalizaba de que los italianos le votaran una y otra vez siendo como eran evidentes su corrupción personal y política. El escándalo venía del descubrimiento de que la mitad de los italianos eran como él. Ahora sucede en España y, en lugar de escandalizarse como con Berlusconi, muchos lo consideran normal. Huyamos, dicen otros sin saber que la peste irá con ellos como en la novela de Albert Camus.

7.06.2016

Siete noticias que casualmente suceden después de que hayamos ido a votar por Ignacio Escolar (font: El pulpito laico)

1. La Fiscalía descubre que el famoso informe policial que fabricó la gestapillo del ministro Jorge Fernández Díez no tiene base alguna y pide el archivo de la denuncia sobre la presunta financiación ilegal de Podemos por parte de Venezuela e Irán. La Audiencia Nacional da otra vez carpetazo al caso.
3. El mismo juez que aplicó la ley antiterrorista y mandó a la cárcel sin fianza a los dos titiriteros ahora decide que ya no hay indicios de enaltecimiento del terrorismo. Entre ambas decisiones no ha cambiado absolutamente nada en este proceso judicial: no hay una sola prueba nueva ni ninguna novedad en la investigación que justifique por qué antes eran peligrosos terroristas y hoy ya no lo son.
4. El PP anuncia que también va a hablar con los partidos independentistas para negociar la investidura de Mariano Rajoy. Es el mismo PP que, hace dos meses,  criticaba al PSOE por hablar con los independentistas de la investidura de Pedro Sánchez.
5. El Gobierno aprovecha el viernes por la noche para anunciar que saca otra vez fondos de la hucha de las pensiones para pagar la extra de verano; la caja de la Seguridad Social está arruinada y probablemente terminará el año con un déficit de 18.000 millones de euros. Cuando Rajoy llegó al poder, el fondo de reserva tenía 66.815 millones. Hoy está en 25.176 y, a este ritmo, en dos años más se acabará.
7. Venezuela desaparece de  las portadas de los periódicos y vuelve a ser otro país extranjero más.


...El Mundo, uno de los altavoces propagandísticos más destacados de la conexión Venezuela-Podemos, peligrosísima por supuestamente haber aportado dinero a España y haber financiado a líderes dePodemos, mientras desdeñaba como nonadas, la sangría que a nuestra economía causaban tantos próceres patriotas sacando el dinero del país, ante el artículo de Escobar de ayer, hoy saca una viñeta para pretender cubrirse llas espaldas y guardar las apariencias.

7.02.2016

El precio y los nombres de la aministía fiscal de Ignacio Escolar (font El pulpito laico)

La amnistía fiscal de Montoro fue tan barata que, en algunos casos, defraudar a Hacienda salía a devolver.
El ministro Cristóbal Montoro mintió al menos cuatro veces con ese “plan extraordinario de regularización fiscal” que en 2012 anunció.
Dijo que serviría para traer dinero a España y es falso: la mayor parte de los defraudadores que se acogieron a su amnistía fiscal mantuvieron el dinero en el extranjero.
Dijo que ayudaría a “aliviar la crítica situación de las cuentas públicas” y que se recaudarían 2.500 millones. Mentira. No llegó ni a la mitad.
Dijo que no era una amnistía y tampoco fue verdad porque lo era y porque en realidad fueron dos: una en 2012 y otra al año siguiente, a una tarifa aún menor.
Y también dijo que estos defraudadores pagarían por legalizar su dinero negro un “gravamen especial del 10%” y esta fue la mayor mentira de todas.
La letra pequeña rebajó la amnistía aún más: bastaba con el 10% de los beneficios que hubiese generado ese patrimonio oculto durante los últimos cuatro años. De ese modo, el “gravamen especial” de la amnistía de mendia no llegó al 3%. Por comparar, una barra de pan paga el 4% en IVA y la factura de la luz, el 21%.
La segunda amnistía de Montoro, menos conocida, fue un robo aún mayor. Fue hasta el año siguiente, en 2013, cuando Hacienda permitió regularizar el patrimonio oculto con declaraciones complementarias de los últimos tres años, pagando el 10% de los beneficios entre 2010 y 2012. ¿Y qué pasaba si en esos años había pérdidas en vez de beneficios, como ocurrió en muchas carteras de inversión en ese momento malo para la bolsa? Que la amnistía fiscal salía a devolver. Es decir, que los años en que tu cartera de acciones en Suiza daba pérdidas, Hacienda te desgravaba otros impuestos como premio por haber defraudado. ¿Les parece escandaloso? Es que lo fue.
Los Borbón-Dos Sicilias, descendientes de Alfonso XII y en la línea de sucesión de la Corona de España, escondían 4 millones en Suiza. Pagaron el 1,84%.
Los Gallardo Ballart, dueños de una de las mayores farmacéuticas españolas y del primer gran grupo nacional de hospitales privados, tenían 113 millones en Suiza. Pagaron el 2,4%.
Los López Quesada –incluido Pedro López Quesada, amigo íntimo del rey Felipe– escondían un millón en Suiza. Pagaron poco más de 1.200 euros, el 0,1%.
Son solo algunos nombres. Hay muchísimos más. La investigación de los Papeles de la Castellana que hemos publicado estas últimas semanas en eldiario.es –en colaboración con fíltrala.orgLa Marea y Diagonal– ha servido para poner apellidos ilustres y números concretos al escándalo de la amnistía fiscal: empresarios, banqueros, aristócratas o primeros espadas del IBEX. Ha sido una larga serie de información exclusiva y delicada, de las más arriesgadas entre las que hemos afrontado en esta redacción. No es fácil informar sobre los más poderosos y enfrentar a su cohorte de abogados; el más mínimo patinazo nos habría costado una demanda capaz de cerrareldiario.es.
El esfuerzo y el riesgo han merecido la pena, pero hemos fracasado en algo: no hemos conseguido que el debate sobre el fraude fiscal entrase en la campaña electoral. El resto de la prensa no ha ayudado. Pocos nos han citado, pocos han querido molestar.
los socios de eldiario.es os aconsejo que visitéis  este especial, con todo lo que hemos publicado estas últimas semanas sobre estos grandes defraudadadores; patriotas de la cuenta en Suiza y la empresa offshore en Panamá. Leedlo con orgullo. Es vuestro mérito también. Hemos podido publicar esta investigación porque nos debemos a vosotros. Y a nadie más.

7.01.2016

Carme Miquel (Levante 28/6/16) PEDAGOGIA POLÍTICA

Les eleccions de diumenge, han suposat la recuperació del PP i de Rajoy. No és una bona notícia per al conjunt de la ciutadania que desitjava un canvi cap a unes polítiques més socials i transparents. I és una mala notícia per als grups d’esquerra, que sis mesos abans havien tingut la possiblilitat d’acordar un govern de progrés i ara ho tenen molt difícil. En definitiva, la repetició de les eleccions ha sigut un gran error. I eixe error té responsables. Els barons del PSOE s’ho haurien de fer mirar i no tirar més pedres sobre la pròpia teulada. I Pablo Iglesias també s’ho hauria de fer mirar. Al remat, la prepotència i el menyspreu són mals companys. Si Podemos, tal com sembla, volia que les eleccions es repetiren per guanyar en les segones als de Pedro Sànchez, és obvi que no ha encertat. Ara la dreta, amb la fidelitat dels seus votants malgrat els escandalosos casos de corrupció tan evidents i generalitzats, ho té tot més fàcil i s’esdevé absolutament necessari que les esquerres facen una autocrítica encertada. També esdevé necessari, des de la situació present, actuar amb responsabilitat, generositat, sentit comú i fermesa en les convicions. I calen pactes, clar que sí. Pactar per governar o per fer oposició. Perquè l’oposició, quan no hi ha majories absolutes governant, és molt important i decisiva. Però només si els grups es respecten mutuament i saben fer acords..    

            I, sobretot, l’esquerra està obligada a fer pedagogia política. Una pedagogia que és el contrari de la demagògia i la banalització. Una pedagogia que suposa explicar, argumentar, ajudar a la reflexió i a l’anàlisi dels fets. I a predicar amb l’exemple.

            És una evidència que allò que els partits polítics transmeten a la ciutadania, està molt mediatitzat per la televisió i per les xarxes socials. En el cas de les xarxes i, degut a les característiques del propi mitjà, els missatges han de ser curts i no donen lloc ni a l’explicació raonada ni als arguments. Per contra, afavoreixen la simplicitat i els exabruptes. Pel que fa a la televisió, el propi mitjà necessita mantindre l’audiència, per la qual cosa no dubta a frivolitzar el discurs polític i, fins i tot, convertir-lo en espectacle. Davant d’aquests plantejaments, els grups polítics responsables han de buscar espais per a la pedagogia i actuar amb intel·ligència. Hauran de divulgar els seus plantejaments i els seus programes, els pros i contres de cada cosa, motivar i il·lusionar.


            I un últim apunt: “A la valenciana” no ha funcionat com es pensava. Ara Compromís, tot mantenint un esperit col·laborador, haurà de revisibilitzar-se i  resituar-se, ja que durant aquesta campanya ha quedat diluït. Autocrítica, calma i, a treballa bé!