6.30.2008

Arran del manifest en defensa de la llengua castellana

Toni Cucarella ha elaborat aquest altre. Hem de donar-li la màxima difusió. Ací el teniu:

ENS NEGUEM A SER EXTERMINATS “DEMOCRÀTICAMENT”

Han coincidit en el temps dues iniciatives que s’han expressat públicament contra l’existència del català: la declaració –recolzada unànimement per tots els seus membres– de l’Académie française contrària al reconeixement legal del català dins la Constitució francesa i el Manifiesto por una Lengua Común impulsat per intel·lectuals nacionalistes espanyols, amb el suport de partits polítics i fins i tot d’una cadena de televisió.

Dues iniciatives que si les comparem amb atenció veurem que totes dues són, en essència i en substància, producte d’una idèntica mentalitat totalitària i exterminacionista. Ambdues atorguen als idiomes espanyol i francès caràcter cohesionador de les respectives nacionalitats, “forjador” en la declaració de l’Académie: «Depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France.» Més i tot, afirma que el reconeixement d’una mínima presència legal del català solsirà la identitat nacional francesa: «…les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale».


Acadèmics francesos i intel·lectuals espanyols comparteixen frisança comuna que prové de concepcions nacionals també similars. És el concepte superb i uniformador de la “grandeur” per a la nació francesa i de l’“imperio” per a la nació espanyola. Concepcions nacionals clarament tancades, excloents i obligatòries, de rància herència colonialista, atès que estan fonamentades en la imposició d’una part –la metròpoli dominant– sobre les altres –les colònies dominades–. Dit a la manera del Decret de Nova Planta, imposen el seu concepte nacional «por el justo derecho de conquista». Terminologia d’un referent històric que tot sovint nosaltres oblidem, però que ells, fidels als seus instints totalitaris, “conquistadors”, ni obliden ni abandonen. Bé ho remarquen els intel·lectuals del Manifiesto que «no se trata de una desazón meramente cultural […] sino de una inquietud estrictamente política». Com ells mateixos reconeixen, no està en perill l’existència de l’espanyol, sinó la seua condició de llengua de rang políticament superior en els territoris que foren conquerits i reconquerits per la força de les armes.

En tots dos casos, fan servir el maniqueu argument que només a través de l’obligatorietat constitucional del francès i l’espanyol és possible la conviència democràtica, i que la imposició d’una llengua única en tots els àmbits de la vida social i política de les respectives nacions és garantia de drets democràtics. És una argumentació tan fal·laç com maliciosa, i tan mesquina que provoca repugnància, per ser tan vulgar la manipulació en què s’empara: «…en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia» «…lengua principal de comunicación democrática en este país»… Goebbels se sentiria ben orgullós i desvanit de comptar com a deixebles aquests Azúa, Savater, Pombo i companyia, malentranyats manipuladors de la realitat amb ominoses finalitats polítiques.

Però encara provoca més repugnància el cinisme infame que traspuen totes dues declaracions. Sona a burlesca quan afirmen reconèixer que les anomenades “llengües regionals” són un patrimoni «merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido» «Les langues régionales appartiennent à notre patrimoine culturel et social. Qui en doute?» Però tot seguit, amb mà de ferro, marquen els límits d’aquest reconeixement, per a sentenciar-les com a llengües de categoria inferior, útils solament per al folclore i la reclosa vida en família. Li neguen, doncs, el dret, diguem-ho així, de la igualdat de drets. El dret superior, que per a l’espanyol i el francès emanana de les respectives i sagrades constitucions, «droit des droits», és vulgar imposició del dret de conquesta. Els intel·lectuals del Manifiesto en diuen «asimetría entre las lenguas españolas oficiales». Invent lingüístic que vindria a ser com aqueixa coneguda burlesca que es fa servir per a justificar els privilegis injustos, i que diu que en democràcia tots són iguals, però alguns són més iguals que altres. L’asimetria que ells diuen és un eufemisme, és clar: cal entendre-hi superioritat lingüística, diferenciació política entre llengües de primera i llengües de segona, entre llengua superior de la metròpoli i llengua inferior de la colònia: «La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles» «Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva.» «…las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica» «LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características». En cap país del món, ningú no vol ser ciutadà de segona categoria, ningú no vol parlar la llengua dels vençuts; és preferible fer servir la llengua que té els drets superiors, la llengua de la metròpoli, la llengua dels vencedors. No han inventat res de nou. És la vella història sempre.


Diuen els intel·lectuals espanyols del Manifiesto que «las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano» Si s’apliquen aquesta llei seua hauran de desdir-se del seu Manifiesto, perquè del contrari cauen en una flagrant contradicció. No debabes han volgut oblidar, perquè no convé a la seua persistent mentida, que la presència de l’espanyol i del francès als Països Catalans en detriment del català propi i secular s’ha aconseguit a través de la continuada coacció, com ara aquella “instrucción secreta” als corregidors borbònics «...pero como a cada Nación parece que señaló la Naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la Nación com el de los Catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su País, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado...» i tants altres exemples: «¡Soyez propes, parlez française!» «¡Hable usted en cristiano!» «Hable bien. Sea patriota, no sea bárbaro. Es de cumplido caballero, que usted hable nuestro idioma oficial, o sea el castellano. Es ser patriota. Viva España y la disciplina y nuestro idioma cervantino. ¡¡Arriba España!!» Caldrà recordar encara als eminents intel·lectuals espanyols de quin femer acostat en el temps provenen els arguments del seu Manifiesto, com ara aquests del cèlebre Luis de Galinsoga: «Todos los españoles debemos hacer estas tres cosas: pensar como Franco, sentir como Franco y hablar como Franco, que hablando, naturalmente, en el idioma nacional ha impuesto la Victoria». Són també hereus ideològics d’aquell altre personatge, republicà espanyol exiliat, Salvador de Madariaga, que va trobar positiva la victòria franquista si resolia el “problema catalán”. I ja sabem com resolia els problemes el criminal règim franquista. Aquests intel·lectuals del Manifiesto, també aplaudiran una dictadura qualsevol si fa el que ells, tan delicadament democràtics, anhelen: exterminar-nos.MANIFEST CONTRA EL CINISME DELS BOTXINS


Els intel·lectuals espanyols del Manifesto i els jacobins francesos de l’Académie no poden suportar l’existència del català. Heus ací el motiu vertader de la seua compartida «desazón». Ens voldrien morts, lingüísticament parlant. Voldrien que el català fóra ja una llengua morta, anorreada «por justo derecho de conquista». I en veure que encara és viva arreu dels Països Catalans, neguitegen.

El Manifiesto i la declaració de l’Académie són diàfans exemples d’un nacionalisme xenòfob i excloent, inspirat en conceptes irracionals de superioritat lingüsitica i cultural. Són propers a ideologies intolerants basades en la superioritat racial com ara el nazisme i l’apartheid. Totes dues inciatives són exemple d’un nacionalisme exterminacionista que no dubta a subvertir i manipular els valors democràtics per tal de justificar els seus objectius. El que pretenen és mantenir una injusta i ominosa diferència entre llengües superiors i llengues inferiors, i justificar sense contrició democràtica el dret de les primeres a fer desaparèixer físicament les llengües per ells considerades inferiors. No és altra situació, doncs, que aquella de vencedors i vençuts, de la metròpoli i la colònia, i de la imposició –encara!– dels detestables drets de conquesta.


És miserable i mesquina la tergiversació de la realitat lingüística que fan dels Països Catalans. És per a nosaltres un dret democràtic irrenunciable conservar el nostre català com a llengua pròpia i única als Països Catalans, per a la qual cosa invoquem el mateix dret que tenen, posem per cas, un parisenc a viure íntegrament en francès a París o un sevillà o un madrileny a viure en espanyol en els seus respectius territoris, sense haver de patir interferències ni imposicions de llengües alienes imposades ací per interès polític.

Donar suport i justificar els esbiaixats arguments del Manifiesto i de l’Académie és posar-se al costat del dret a l’extermini, i per tant acceptar com a germans ideològics el nazisme i l’apatheid criminals. Els intel·lectuals i acadèmics que han elaborat i subscrit sengles declaracions contra el català són més aviat mentalitats torbades per rancis deliris de superioritat nacional i lingüística. Hàbils en la tergiversació de la realitat, i per això avantatjats deixebles de les doctrines manipuladores del nazi Goebbels, han donat proves irrefutables d’una profunda misèria intel·lectual.

I val a dir ja estem farts. Farts de tantes i tantes lleis que han fet i fan contra el català. Farts que hagen mensypreat tantes persones que foren empresonades, torturades i assassinades per defensar el dret a existir del català. Farts que encara avui dia adreçar-se a un policia en català puga ser considerat delicte. Farts d'intel·lectuals pseudodemocràtics al servei de la mentida.


Nosaltres, ciutadants i ciutadanes dels Països Catalans, defensem el nostre dret irrenunciable a viure en català sense haver de demanar permisos, sense haver de ser considerats, a casa nostra, ciutadans i ciutadanes de segona categoria, i menys encara haver de ser titllats d'antidemocràtics per voler-ho i defensar-ho.

No caldrà demanar ací, de cap manera, que els estats francès i espanyol reconegen la seua secular intenció exterminacionista. No ens cal. No ens calen declaracions hipòcrites de dos estats que s’han fonamentat i construït sobre la destrucció i l’extermini dels altres pobles, perquè som conscients que aquesta intenció anorreadora forma part intrínseca de les seues respectives concepcions nacionals. I alguns dels seus intel·lectuals més conspicus han tornat a recordar-nos-ho.

Pel dret a viure en català als Països Catalans i contra el cinisme dels botxins espanyols i francesos.

Xàtiva, Països Catalans, 29 de juny de 2008

UN ACUDIT D'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA


6.29.2008

AVUI FA UNA SETMANA


que el PP tancà el seu congrés a la ciutat de València. I què és el que ha canviat? Res... i, si no, llegiu el que escrivia dimecres Manuel S. Jardí a EL PAÍS:

Viaje al centro... de la Tierra


MANUEL S. JARDÍ

EL PAÍS - 25-06-2008

Disipada la euforia, sin el eco de las ovaciones, la vehemencia de los discursos, la estela de los fuegos artificiales patrocinados tal vez, pero no es seguro aunque vaya usted a saber, por el Ayuntamiento de Valencia y pasada ya la noche de san Juan, con el regreso de la rica al rosal, la puta al portal y el avaro a sus divisas, tal como cantaba Serrat, las cosas no parecen diferir mucho de la semana pasada. Vale, está esa espléndida señora Cospedal, a quien no tengo el gusto y ocupa el sueño de varias divisiones de infantería, artillería y operaciones especiales. Y paren de contar. Lo del viaje al centro, como su nombre indica, es un billete abierto al paraíso de las apariencias. Ese vasto caladero electoral que los estudiosos ubican en los espacios aparentemente huérfanos de conflictos de clases, sin duda porque han sido enmascarados, no porque hayan desaparecido. Es en ese centro recurrente donde la derecha disimula sus verdaderas intenciones y la izquierda, acomplejada de oficio, halla coartadas para ser acogida en sociedad por la gente de orden. Y, en fin, tal es la densidad que acumula ese solar, que antes o después alguien intentará echarte mano a la cartera. A no ser que el factor diferencial, la nueva senda del PP, consista en alejarse del modelo pasional de García Sentandreu y la fallera con la que debatía sobre el Fuero de los Españoles a grito pelado por la calle, o en íntimo desfile pre-estival de arrumacos auténticamente valencianos.
Caen, por su propio peso, el equipazo, al decir de Francisco Camps, y el espejismo donde pretenden instalarnos desde el día después. ¿Dónde está la diferencia? Aquí todo sigue igual. ¿Van a cejar en el hostigamiento hacia la Educación para la Ciudadanía? No. ¿Dejarán de dar la vara con el trasvase del Ebro? No ¿Abandonarán la opacidad y dejarán de manejar las instituciones democráticas como muñecos diabólicos? No y no. ¿Cambiarán el discurso victimista? No. ¿Atenderá el presupuesto, si queda algo, a las necesidades de la ciudadanía antes que al espectáculo y otras mentiras? No. ¿Abandonará Rita Barberá su fijación patológica con el Cabanyal?... Por no hablar de nombres propios. ¡Pero, si están todos! Carlos Fabra; la nómina patibularia; el frívolo de González Pons, elevado a categoría de portavoz; el chico ese, Costa, que tantas carcajadas provoca cuando abre la boca excepto para respirar... En una cosa tiene razón Mariano Rajoy: que nadie tenga que votar a Zapatero, para que no gane el PP. En esto el PSOE ya se ha puesto manos a la obra, y a qué ritmo. Por no hablar del PSPV y del batiburrillo que disfruta en el balneario de las Cortes. Pero, de equipazo, nada, ¿eh? La penúltima de la peladilla alcoyana de Camps, la sin par Trinidad Miró, ha sido dejar a las bibliotecas públicas con la mitad de las dotaciones previstas, alegando que muchos libros se quedarían almacenados en cajas. Hay que ver cómo calcula esta mujer la pulsión lectora de la población censada. Si es que se les ve venir a siete leguas. ¿Viraje al centro? Cuando alguien se parece a un pato, anda como un pato y grazna como un pato, no cabe duda: es un pato.
6.28.2008

COL.LECCIçO DE LLIBRES EN VALENCI÷A

L-editorial DENES ha fet pçublic aquest escrit arran de l-ediciço de la col.lecciço RENT:

El centenari de l'escriptor valencià, Martí Domínguez Barberà, ha merescut l'atenció dels mitjans de comunicació. Els diaris Levante i l'Avui i el setmanari El Temps han parat l'atenció en l'esdeveniment i en l'edició de l'obra inèdita Isaïes, profeta de Nadal, apareguda al si de la nostra col·lecció Rent.

També cal anotar l'interés que han mostrat per l'obra del cardenal Newman, En el món, però no del món, l'Agència Cristiana de Notícies Flama i la revista Cresol de la Unió Apostòlica del Clero.

Ens ompli de satisfacció comprovar la magnífica acollida que està rebent la col·lecció Rent, de l'editorial Denes. Si voleu consultar les citades notícies podeu fer-ho a través del nostre blog http://rentllibres.wordpress.com on també podeu formalitzar, si encara no ho heu fet, la vostra subscripció.


Col·lecció Rent
Editorial Denes
http://rentllibres.wordpress.com

6.27.2008

Del bloc "Jardín de los cinco sauces"

us deixe aquest escrit que també publicava l'edició d'EL PAÍS de dimecres:

Si vivimos en una democracia multilingüe tal como reconoce nuestra Constitución, no entiendo que el señor Savater y otras personas denominadas intelectuales ataquen a otros ciudadanos de este país por utilizar además del castellano otras lenguas españolas (como catalán, euskera o gallego). El problema que plantean los "intelectuales" del manifiesto no es un problema de los niños, sino lamentablemente de algunos adultos que no aceptan que la pluralidad lingüística sea una riqueza cultural de nuestro país. Nadie discute que el castellano sea la lengua común de los españoles.
La Constitución de 1978 intentó unir en un Estado plural a ciudadanos que, sin renunciar a la lengua materna en que se expresaran, tenían también el castellano como lengua común.-José M. Amigo

6.26.2008

ACÍ TENIU UN ARTICLE DE FA TEMPS

Del periòdic AVUI, diumenge 12 de novembre de 2006.

L'ESTUDI DE LA NOSTRA LLENGUA ESTÀ CREIXENT
Català al món
Santi Nolla / Periodista

MONTESOL
L'estudi del català està augmentant al món. En el curs 2005-06 hi va haver un increment d'un 135% d'universitaris que van triar estudiar català. Dels 5.220 estudiants matriculats el curs 2004-05 es va passar a 7.049. Actualment hi ha 108 universitats estrangeres que ofereixen la possibilitat d'estudiar l'idioma, enfront de les 98 que hi havia el curs passat. Enguany se n'hi han afegit deu més i ja són 28 els països dels cinc continents que han donat l'opció d'estudiar-lo. Els interessats en el català no són tan sols els fills dels immigrants catalans, sinó també "els estrangers que volen aprendre la llengua perquè s'han interessat per Catalunya des d'un punt de vista arquitectònic, econòmic o turístic", segons va manifestar al diari gratuït Qué!, Maria Àngels Prats, cap de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull.
L'ESTAT ESTRANGER ON MÉS S'ESTUDIA EL CATALÀ és Alemanya, on hi ha un total de 23 universitats que compten amb el català com a assignatura i on hi ha inscrits 2.609 alumnes. El passat mes d'octubre es va firmar a Terrassa un acord entre la Generalitat i la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) per promoure els estudis de català a tot el món. A l'Estat espanyol hi ha 1.227 alumnes. Madrid ha incrementat aquesta mateixa setmana l'oferta amb un acord entre la Fundació General de la Universitat Alcalá de Henares, la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid i l'Institut Ramon Llull. Les tres institucions han signat un nou conveni per tal d'unir esforços per a l'ensenyament de la llengua, la cultura i la literatura catalanes a la ciutat.
EN ELS DARRERS QUATRE ANYS el nombre d'alumnes ha augmentat progressivament. Els inscrits als exàmens de català a Madrid l'any 2003 van ser 74. En el 2006 ja s'han registrat 162 persones. En total hi ha sis centres a la capital espanyola on es pot estudiar català: l'edifici Trinitarias (que acull els cursos de la Delegació), la Facultat de Filologia de la Universitat Alcalá de Henares, la Universitat Complutense, la UNED, el Cercle Català a Madrid i l'Escola Oficial d'Idiomes.
CADA VEGADA HI HA MÉS GENT QUE S'ANIMA a estudiar català al món. La Universitat d'Estudis Estrangers de Hankuk, a Seül, per exemple, és pionera a l'Àsia en l'ensenyament del català. Fa uns deu anys que imparteix cursos de llengua catalana i és l'únic centre a tot Corea on s'ensenya. La docència s'integra dintre d'un pla d'estudis com una assignatura optativa semestral, Català: Llengua i Cultura, que s'imparteix a l'últim curs (4t) i hi participen alumnes coreans del departament d'espanyol. El semestre passat van comptar amb la participació de 36 alumnes en total. Dos estudiants de Hankuk fins i tot han gaudit enguany d'una beca de l'Institut Ramon Llull per realitzar un curs a la Universitat de Barcelona.
UNS DELS LLOCS ON ES POT ESTUDIAR CATALÀ al món són les Comunitats Catalanes de l'Exterior (CCE), centres que s'han format amb la intenció de promoure la cultura catalana arreu del món. De les 114 que hi ha a hores d'ara, a 39 es pot estudiar el català. Actualment hi ha 1.726 estudiants que realitzen cursos oficials de català, la qual cosa suposa un augment del 60% respecte a l'any passat. Per primera vegada hi ha 10 d'aquestes comunitats que ofereixen la possibilitat d'estudiar català: Argentina (2), Regne Unit, França, Suïssa (2), Colòmbia, Cuba, Marroc i Xile.
TOTA AQUESTA INFORMACIÓ, aquesta interessant llista de dades, parla per ella mateixa. L'estudi del català està creixent al món i és un bon senyal. Tothom en vol més i queda molta feina a fer, però s'estan fent passos que funcionen. L'increment d'un 135% és percentualment molt significatiu i positiu. No deixa de sorprendre que hi hagi el doble d'estudiants a Alemanya que a l'Estat espanyol, però la xifra millorarà a Espanya després de llegir articles com el de Ramón Chao al diari La Voz de Galicia, titulat ¡Visca Catalunya! "M'agraden els catalans -comença- perquè al llarg de la seva història van acollir ibers, fenicis, cartaginesos, grecs, romans, jueus, àrabs i tota classe de xarnegos i sudaques, sense conèixer els problemes que afecten ara França: és un exemple".
"M'AGRADEN ELS CATALANS PERQUÈ TENEN d'emblema un burro tenaç, treballador i reflexiu, molt allunyat del toro ibèric al qual les seves braves i cegues envestides l'atansen a la mort. Aquests animals són d'una raça registrada, protegida i prolífers sementals. Igual que el cava, s'exporten a nombrosos països per millorar l'espècie autòctona, com als Estats Units, on van crear el Kentucky-catalan donkey. I allà no pensen, ni molt menys, a boicotejar-los".
"M'AGRADA CATALUNYA -acaba- per damunt de tot perquè un dels meus fills va triar la seva capital per viure-hi perquè és una ciutat oberta, tolerant i discreta". Ramón Chao és músic, escriptor, periodista i crític literari, Comanador de les Arts i les Lletres de França i pare del cantant Manu Chao.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 26. Diumenge, 12 de novembre del 2006

6.25.2008

ADRECES DE MÚSICA A INTERNET


Aquest matí he trobat en un número de SERRA D'OR de l'Abadia de Montserrat un article en què apareixen totes aquestes adreces de música a la xarxa. Ací us les deixe per si teniu a bé fer-les servir.

Cantautors.com
Ocellsalcap.lateneu.org
Lluisllach.cat
Marinarossell.com
Pauriba.com
Joseptero.com
Arxiuovidi.info/principal2.htm
Albertfibla.com
Racocatala.com/cesk
Rogermas.net

Cantautoresdelmundo.com
Elrincondelcantautor.com
Friendship-first.com
Creatweb.com/moustaki/findex.htm
c-aznavour.com
alainsouchon.net
passion-barbara.net
leo-ferre.com
charles-trenet.net
lesamisdegeorges.com
chorus-chanson.fr
paolo-conte.warnermusic.it
luciodalla.it
clubtenco.org
bobdylan.com
sonymusic.com/artists/BarbraStreisand
singout.org

Fa un dia o dos hem pogut llegir a la premsa escrita


aquest dos articles. El primer és d'actualitat arran del NO d'Irlanda.

TORQUEMADAS (LEVANTE-EMV)

JOSEP BORT

Irlanda és l´únic Estat dels 27 europeus que ha consultat la seua ciutadania per tal de ratificar el Tractat de Lisboa: això se´n diu democràcia. L´esmentat tractat diu al preàmbul inspirar-se «en l´herència cultural, religiosa i humanista d´Europa, a partir de la qual s´han desenvolupat els valors universals dels drets inviolables i inalienables de la persona, així com la llibertat, la democràcia, la igualtat i l´Estat de Dret».
I clar, quan un sent això de l´herència religiosa i cultural d´Europa, un sent feredat. Perquè l´herència religiosa i cultural ens conta expulsions a tota Europa (Anglaterra 1290, França 1394, Portugal 1496, l´extermini nazi, les deportacions stalinistes). Especialment sonada fou la d´Isabel de Castella i Ferran d´Aragó en 1492 per a jueus i musulmans, on Torquemada fou un dels seus propulsors. A aquests últims se´ls va oferir una espècie d´allò que el quinze anys conseller Blasco anomena hui integració: o se convertien al cristianisme o se´n anaven o la santa Església catòlica els procuraria un calent acte de fe.
Ve al cas perquè coincideix en el moment en què Europa -aquells que no ens demanen opinió, no siga cosa que els enviem a escaparrar com han fet els irlandesos- ha decidit que sobren huit milions d´immigrants. I els partits majoritaris hi estan d´acord. Sí, els socialistes de Zapatero també. A Corbacho, no el famós José, sinó al ministre de Treball, li´n sobren un milió i al nostre torquemada particular, al confessor de Camps, no sabem quants li´n toquen.
Si l´expulsió de fa més de cinc segles tingué unes conseqüències econòmiques molt greus, ara sembla que es tracta d´allò que el Govern espanyol diu «desaceleración» i que la resta diem crisi la causa de la deportació massiva que es prepara. Malgrat tot, sembla paradoxal que els països europeus necessiten de la immigració, i no sol per a treballs no qualificats: miren les demandes per a convalidar títols de medicina a proposta de Catalunya, o el fet que a Suècia el 22% dels metges són estrangers, o el 20% dels professors universitaris. També ho és quan la reducció del tamany de les famílies i l´envelliment de la població és una evidència.
Mal anem si l´Europa que estem construint perd el referent de l´Estat del Benestar a canvi de la dura economia propugnada com a única i vertadera fe pels neoliberals que ens governen. Mal quan les qüestions socials, les de la consolidació democràtica i les llibertats passen a importar menys que l´estabilitat dels preus, el tipus de canvi euro/dolar o els entrebancs aranzelaris. Mal, en definitiva, quan front a l´Europa de les persones aquestos nous torquemades aposten per l´Europa de l´euro. Front a aquesta herència cultural i religiosa, carca d´altra banda, cal esperar que molts entonem aquell també llu­nyà eppur si muove de Galileo i fer efectiva eixa herència humanista que sols al preàmbul cita el Tractat de Lisboa.
Perquè si no, com diu Nelson Mandela, del qual celebrarem en uns dies el seu noranta aniversari, «si no hi ha menjar quan se té fam, si no hi ha medicaments quan s´està malalt, si hi ha ignorància i no es respecten els drets elementals de les persones, la democràcia és una closca buida, encara que els ciutadans voten i tinguen parlament».

*Professor d´Economia.

I el segon l'escriu Virginia Mataix arran de la mort de Josep-Vicent Marqués.

LA MUERTE TE VENCIÓ EN PRIMAVERA (LEVANTE-EMV)

VIRGINIA MATAIX

Te cerramos tus ojos azul cielo el cuatro de junio. Descansaste sin quererlo en esta primavera borrascosa. Jaume vertía sus lágrimas sobre tu frente mientras la cabeza sin alma seguía allí, hermosa, un cráneo de ángulos griegos. Detrás de la puerta, tu fiel amigo Alfons Cervera vino como un relámpago para solventar tu funeral. ¡Cuántas personas se han ocupado de ti a lo largo de estos nueve años, cuando decidimos instalarnos en Valencia! Has vivido nueve años de más sin esperarlo. Has pasado diez días medio inconsciente en La Fe. Se te fue la vida demasiado joven. Un trasiego de vida Josep, la tuya y la de los muchos que te querían y admiraban. Para ti los límites ajenos no existían. Pedías, pedías y pedías, con cara de niño bobo, ingenuo, lloroso, hasta el agotamiento. Cuando se te negaba al-go, te enfadabas y despotricabas, jurabas y maldecías. Ocurre con algunos genios, deficitarios de afecto maternal en la infancia. Quedan así en una intemperie emocional que se prolonga hasta la muerte. Siempre pensé que tu padre te obligó desde muy temprano a ser un prodigio, y si no sacabas matrícula de honor eras castigado de modo severo. Por tanto, te dedicaste a cumplir con las expectativas de un agente de cambio y bolsa que trazó tu paseo brillante y pluscuamperfecto por el mundo de la escritura, de la universidad, de la política, de las artes, de tantas actividades sociales con las que me deslumbraste en Madrid, cuando te invité a ser entrevistado en aquel programa de sobremesa de TVE La tarde. Siempre estabas ocupado.
Jaume tiene una plorera... Os llevabais muy bien durante los dos últimos años y teníais proyectos para el verano. En abril, una llamada nocturna. Un nuevo ictus. Nuevo ingreso en el Clínico, recogida de un sinfín de medicamentos para que te los den. Pero aún hablabas. Después, el alta, la residencia en la cual no querías acabar tus días. Prefe­rías terminar de un golpe seco en la calle.
Se acabó la fiesta y la agonía. Me quedé un rato a solas contigo en la habitación 412 de La Fe, donde te han cuidado con primor. Entran dos hombres recios, quebrando nuestro último momento de intimidad. Dicen que van a movilizarte. Les pregunto si son de la funeraria. No -contestan-, venimos a estirarle, como todos los días. Perpleja y desconcertada , pregunto de nuevo: ¿Es que ahora existe fisioterapia para los muertos? Me miran, se excusan, se ríen: Perdone, nadie nos avisó de su fallecimiento. Se marchan. Me dio una risa crispada y también creí escuchar la tuya. A todo le sacabas punta y chispa... admirabas a Gila, a Azcona y a John Cleese. En Madrid, levantaste a la Campos, escribiéndole los guiones de Apueste por una. Escribías las dos partes, la de izquierdas y la de derechas, y Teresa se enfadaba porque muchas veces ganó la opción de derechas. Trabajabas como un burro. Y además ejercías de nacionalista valenciano en la capital del reino. Siempre te reproché tiempo para nosotros y menos para trabajar y para tus actos sociales. Pare­cías tú el actor en vez de yo... te apuntabas a cualquier bombardeo reivindicativo y te molestaban las vacaciones.
Empecé a firmar certificados de defunción. Fuimos al tanatorio. Allí estaban Antonio Ariño, persona exquisita, el tierno Ignasi y Madalena, del departamento de Sociología. Que nadie se ofenda si no menciono a todos y a todas. Jaume sigue deshecho. Tan sólo tiene quince años, Josep. Una edad difícil. No hace más que susurrarme: ¿Qué hombre se preocupará por mí como lo hizo papá? ¿Con quién discutiré?... Aunque, mamá, ultimamente, ya no se peleaba con nadie... No sé, chato, no sé.
O sí sé. Sé que que te lamentabas de una Valencia llena de novedades arquitectónicas. Que querías una página web para seguir protestando por tanto recorte, por tanto despilfarro, tu Cabanyal. He buscado cajón a cajón tu propio obituario, escrito por ti mismo. Hasta en eso te­nías que llevar la voz cantante, oye.
Celia, tu hija mayor, ha venido a la incineración. Ibas a ser abuelo en septiembre.

*Actriz y escritora.6.24.2008

DOS ARTICLES MÉS


El passat 21 de juny va fer cent anys que nasqué a Algemesí Martí Domínguez. Agustí Colomer, director de "RENT", col.leció de llibres cristians en valencià escrivia açò a LEVANTE-EMV:

AGUSTÍ COLOMER

EN EL CENTENARI DE MARTÍ DOMÍNGUEZ

El 21 de juny de 1908 va nàixer a Algemesí Martí Domínguez Barberà. Molts anys després, jubilat del periodisme actiu, l´escriptor recordava amb tendresa la seua infància al seu poble natal. Estava enllestint la novel·la L´ullal quan li arribà inesperadament la mort. Era el 10 d´agost de 1984. Francesc Ferrer Pastor, davant el traspàs sobtat del seu amic, va escriure un article ben emotiu que revelava la confessió que li va fer l´escriptor quan va ser forçat a dimitir com a director de Las Provincias:
- L´amargor sentida de la teua desfeta et féu exclamar amb lletres a mi adreçades el 31 d´octubre de 1958: «Les classes dirigents, pel general d´una gola i una cara dura per a robar i no fer-ne un brot...» Tu, tan donat a l´adjectiu misericordiós, adjectivaves a nivell íntim les persones, certes persones, com eren. I és que hi ha moments en la vida que l´amargor fa exclamar dicteris: fins i tot Jesucrist exclamà penjat a l´arbre de la creu: ¡Déu meu, per què m´has desemparat! I València et va desemparar, València com a comunitat humana.
El text de Ferrer Pastor es titulava «Martí Domínguez, un ho-me bo, un patriota», i es va publicar en Rent, butlletí intern de La Paraula Cristiana, associació fundada en 1973, en la qual coincidiren altres noms significatius del valencianisme, com ara Robert Moròder, Joan Senent, mossén Sorribes, Vicent Badia, Sanchis Guarner, el pare Riutort o Cristòfor Aguado.
Recordem breument els fets que precipitaren la seua dimissió. En el mes d´octubre de 1957 València patí el desbordament del Túria. La memòria de la riuada, ben viva encara hui, cinquanta anys després, resta impresa en el cor dels valencians. Martí Domínguez, escriptor i director de Las Provincias, fou convidat a pronunciar el discurs de mantenidor de la fallera major de l´any 1958. El títol de la seua al·locució és ben significatiu -Valencia, la gran silenciada-, i el subtítol Cuando enmudecen los hombres... ¡hablan las piedras! evoca la narració de l´entrada de Jesús a Jerusalem el Diumenge de Rams (Lc 19, 39-40). Esta excel·lent peça oratòria sovint es presenta com una reivindicació davant la manca d´interés del Govern central per València; tanmateix, sense negar eixe aspecte, allò més característic del discurs és la crítica oberta a l´actitud dels mateixos valencians davant el seu destí. Denúncia que posa l´èmfasi en el «rebordoniment» (pèrdua de la pròpia personalitat) que duu aparellat la falta de respecte que patim els valencians de portes enfora. L´abandó de la llengua i de la pròpia identitat ens conduïa irremeiablement a l´escassa consideració per part de Madrid.
Les paraules de Martí Domínguez impactaren en les persones que omplien de gom a gom el Teatre Principal i en els milers de valencians que les sentiren a través de la ràdio. A més a més, restaren impreses en un opuscle que edità d´amagat l´Ateneu Mercantil. El gest del periodista despertà la sensibilitat valencianista de molts ciutadans, especialment en l´àmbit universitari. Però, com no podia ser d´altra manera, el conduí a l´ostracisme del règim: les pressions es deixaren sentir i fou forçat a dimitir com a director de Las Provincias.
Si important és el testimoni de Martí Domínguez, no ho és me-nys la seua extensa i notable obra que comprén tots els gèneres: periodisme, teatre, poesia, novel·la, assaig... Els seus llibres continuen mereixent l´atenció del públic, com ho demostren les reedicions de No n´eren deu? i Els horts (Bromera) o L´ullal (3 i 4). Els seus escrits inèdits desperten també l´interés de les editorials, com és el cas de la narració Isaïes, profeta de Nadal, escrita a mitjan dels seixanta i publicada enguany en la col·lecció Rent de Denes. En paraules d´Enric Ferrer, esta obra subratlla l´opció preferencial pels pobres, proclamada en el Concili Vaticà II. Eixe esperit pioner de l´autor és apreciable també en altres moments. Així, només acabar la guerra, publica l´assaig Alma y tierra de Valencia (1941), qualificat per Joan Fuster com l´únic intent seriós d´introspecció sobre la personalitat col·lectiva dels valencians.
També a principis dels seixanta, en El tradicionalismo de un republicano s´afanyà a rehabilitar la figura proscrita de Blasco Ibáñez; intent que repetí amb èxit, anys després, en la seua obra pòstuma Els Borja (Alfons el Vell), estudi que esdevé un punt d´inflexió en la consideració de la cèlebre família valenciana. Eixa voluntat per restaurar la memòria tant del líder republicà com de la nissaga que ocupà la càtedra de sant Pere il·lustra a la perfecció l´esperit conciliador d´un escriptor que, com el pacient artesà medieval, encaixa les tessel·les del gran mosaic de la valencianitat.

*Director de «Rent».


6.23.2008

VESPRA DE SANT JOAN


I quina calor que fa! O tinc jo! Bo, ja estem en ple estiu (almenys per les temperatures). No acabe d'entendre com, feia uns dies, deien que l'estiu seria fresquet i ara diuen que serà calorós. Bé, siga com siga, ho haurem d'aguantar...


I ací us deixe un article dels que m'agrada penjar per si passe per ací alguna vegada.


Reforma penal


MANEL MAS - Barcelona

EL PAÍS - Opinión - 13-05-2008


Mis educadores siempre me han inculcado el respeto a la justicia y sus fallos, pero en la medida que se divulgan sentencias, aunque se respeten, se entiende por qué se denominan fallos.
¿Acaso no es fallo que al violador de su propia hija se le condene a tres años y se le retire la patria potestad, para recuperarla cuando termine la condena? ¿No es un fallo que delincuentes de guante blanco, ayudados por prestigiosos bufetes de abogados, prorroguen juicios hasta que prescriba el delito? ¿No es un fallo que un presunto delincuente acumule cantidad de causas y no tenga sentencias? ¿No es un fallo que el fiscal haga un paquete con 70 causas y de acuerdo con los abogados (caso Julián Muñoz) todo quede en una mínima condena? Podría continuar con otros muchos ejemplos, pero pienso que queda claro por qué al ciudadano medio cada día le cuesta más creer en la justicia debido a sus fallos, que propicia que delincuentes de otros países vengan al nuestro a efectuar sus fechorías, porque la justicia que hoy tenemos les favorece.
Urge una reforma de las leyes penales, pero sería importante que los legisladores tuvieran claro que todo estafador, ladrón o malversador debería ser condenado a devolver hasta el último céntimo al perjudicado, o a la sociedad, o, de lo contrario, tendría que seguir encarcelado hasta el total pago. Ésta sería la sentencia justa.


El 'efecto terremoto'


MANUEL GAMELLA BACETE - Majadahonda, Madrid

EL PAÍS - Opinión - 13-05-2008


Si examinamos las elecciones generales en España desde la transición democrática, de las nueve posibles ocasiones en estos 31 años, sólo en tres se ha producido un cambio de partido gobernante: en 1982, tras el autoderribo de Unión de Centro Democrático y el intento de golpe de Estado; en 1996, tras aflorar los escándalos del GAL y de la corrupción en el PSOE, y en 2004, tras la tergiversación por el PP del mayor atentado de nuestra historia. Parece como si el electorado español tendiera sistemáticamente a mantener a quienes ya gobiernan, salvo cuando se ven sacudidos por una especie de efecto terremoto.
¿Cómo extrañarnos de que, a falta de catástrofes reales, la oposición intente al menos crear su apariencia dramatizando o, como ahora se dice, crispando la vida política? Con lo de "España se rompe" el PP no ha conseguido llegar a La Moncloa, pero no le ha faltado mucho. Con cuatro largos años por delante, la tensión dramática no puede mantenerse sin un cierto descanso para recuperar energías antes de volver a la carga con argumentos actualizados. Yo apostaría ahora por lo de "invaden España" (los inmigrantes), que sintoniza con un nuevo europeísmo, o bien "España se arruina", si la crisis económica arreciara más de lo previsible. Confiemos en que el modelo no sea eterno.

6.22.2008

Un article de Manuel Rivas


Ahir podíem llegir a EL PAÍS l'article de Manuel Rivas, La amnesia. Ací el teniu.

La amnesia


MANUEL RIVAS
EL PAÍS - Última - 21-06-2008

Como estaban en contra de la directiva sobre inmigración, los eurodiputados socialistas españoles votaron a favor. Me declaro impresionado. Mucho más que el otro día, cuando el embajador de España en el Vaticano nos pidió a todos los contribuyentes que pusiéramos una cruz fiscal a favor de la Iglesia, como si no tuviéramos bastante cruz con esta dirigencia religiosa. El embajador lo es de un Estado no confesional, pero él es de los que consideran que el ADN de ese Estado es el nacional-catolicismo. Previamente, y para ser más activos contra el cambio climático, se decidió la supresión del Ministerio de Medio Ambiente. "Ciertas evidencias circunstanciales son muy fuertes", decía con ironía David Thoreau. Y este librepensador ponía una como ejemplo: "Encontrar truchas en la leche". Quizás sea un espejismo, pero últimamente se ven demasiadas truchas en la leche gubernamental. Una gran mayoría de ciudadanos españoles nos alegramos por la victoria de Zapatero. Significó, entre otras cosas, un efectivo laxante para evacuar la teoría de la conspiración del 11-M, la más peligrosa majadería que hemos tenido que soportar desde el golpe del 23-F. Dicen que los políticos sólo se mueven ahora con el GPS de las encuestas. Pero los estados de opinión no se improvisan ni se destruyen, sino que se transforman. Lo ocurrido en el Europarlamento con la ya conocida como Directiva de la Vergüenza es muy inquietante. Amputa derechos civiles elementales e introduce espacios de excepción jurídica y policial. Y alimenta un discurso profundamente injusto. La "amnesia retrógrada" de un continente que se hizo con la emigración y se rehizo con la inmigración. Creo que éramos mejores europeístas al estilo Groucho. Cuando deseábamos pertenecer a un club que no nos admitía. Mi teoría es que el Gobierno sale muy perjudicado por la crisis de la oposición. En medicina le llaman el "mal de la simpatía". La emulación del enfermo.

6.20.2008

Arran del que ha aprovat el PE (Parlament Europeu)


sobre la IMMIGRACIÓ vull dir que hi estic totalment en desacord. Les persones tenen drets (i no són culpables d'haver nascut en una altra part del món). Ja sabeu allò que els amics es trien i la família no. Doncs sembla que aquestes ments no ho tenen massa clar. Ahir podíem llegir a EL PAÍS dues cartes al director. La primera sobre el recent acord aprovat al PE. I la segona sobre què fer arran del NO d'Irlanda. Ací les teniu.

Ojalá tengan que emigrar...


JUAN LUIS URCHEGUI LASARTE - San Sebastián
EL PAÍS - Opinión - 19-06-2008

Ojalá que, ya sea por persecución política o por necesidad económica, tengáis que emigrar. Ojalá que os veáis obligados a abandonar vuestra tierra. Ojalá que tengáis que buscar acogida y oportunidades en un país que no es el vuestro. Ojalá que encontréis a vuestra llegada un centro de internamiento. Ojalá que os resulte casi imposible encontrar un trabajo con contrato y Seguridad Social. Ojalá que os miren con malas caras en muchos lugares. Ojalá que se aprovechen de vosotros mientras trabajáis como animales. Ojalá llegue el día en que, quienes habéis votado en Bruselas a favor de una ley despreciable, sufráis en vuestras carnes la explotación y el ninguneo. Ojalá.


¡Viva Irlanda!
DAVID CARAMÉS MONJE - Getafe, Madrid


EL PAÍS - Opinión - 19-06-2008

¿Por qué nos extrañamos del no irlandés al Tratado de Lisboa? Veamos algunas de las posibles razones:

Últimas propuestas de "nuestros representantes europeos": 1. Permitir la jornada de 65 horas. 2. Autorizar que las compañías telefónicas puedan cobrar las llamadas a quien las recibe (además de al que las hace). 3. Aumentar el periodo de retención de los inmigrantes a 18 meses. 4. Crear un nuevo impuesto al transporte por el cruce de fronteras. Por otro lado, "nuestro jefe del Banco Central" nos sigue apretando con los tipos de interés. Si tenemos en cuenta que por lo poco que sabemos estos "representantes" tienen unos sueldos más que respetables y que en más de una ocasión hemos visto los asientos de "nuestro Parlamento Europeo" casi vacíos. Si tomamos además en consideración que cuando protestamos, "nuestros políticos locales" argumentan que la mayoría de decisiones no dependen de ellos sino de "Europa" y que, por otro lado, nuestras quejas difícilmente van a presionar a nuestros representantes europeos, cómodamente sentados a cientos de kilómetros de distancia de nuestras protestas, ¿de que nos extrañamos? ¡Viva Irlanda.6.19.2008

DIUMENGE PODÍEM LLEGIR


a EL PAÍS l'article de J.J. Pérez Benlloch, Prou. És un resum del que ens està passant als valencians amb el govern i l'oposició que estem "patint". A continuació us el deixe:

Prou


J. J. PÉREZ BENLLOCH
EL PAÍS - 15-06-2008

Alumnos, padres, madres y profesores se han manifestado esta semana simultáneamente en las tres capitales valencianas contra la política educativa del Consell. No es la primera vez este año que delatan en público su malestar, pero en esta ocasión, convocados por los sindicatos de la enseñanza, han querido dar testimonio de un apretado memorial de agravios por parte de la consejería y, especialmente, de su titular, Alejandro Font de Mora, a quien se le atribuye el patrocinio de una serie de iniciativas que comportan la degradación democrática y cualitativa del universo docente, donde la práctica de los hechos consumados y la arbitrariedad han arruinado las posibilidades del diálogo. Un deterioro que, obviamente, no se produce sin el amparo del mismo presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no debe salir indemne de este conflicto.

Si bien no podemos olvidar que gobierna hegemónicamente la derecha y, en consecuencia lleva el agua a su molino conservador, hay límites cuya trasgresión no puede en modo alguno legitimarse por el peso de los votos. Así, podremos cuestionar la proclividad del PP por privilegiar la escuela privada, pero se trata de una inclinación -se diría obsesión- que está en sus genes ideológicos, como también lo está su compromiso con la jerarquía eclesiástica católica. Lo impresentable, incluso impúdico por el descaro con que se practica, es el menosprecio en que se le tiene a la escuela pública y la arrogancia con que se impone la docencia oficial de una religión en contradicción con la aconfesionalidad del Estado y a costa de otras materias, cual ocurre en el caso valenciano con la filosofía, que resultaría sacrificada a las historias evangélicas. En este mismo exceso, agudizado por su más que probable ilegalidad, se incurre con el trasnochado propósito de convertir la ya descafeínada asignatura Educación para la Ciudadanía en un enredo pedagógico con el que únicamente se pretende defraudar más aún la voluntad del Gobierno mediante el ardid de impartirla en inglés -aquí, por estos pagos, precisamente, donde tan parco es incluso el dominio del español como del valenciano- y demostrar la suficiencia del alumno con un simple trabajo doméstico en cuyo trámite el profesor se limita a componer la figura de don Tancredo y la libertad de cátedra se reduce a un mero eufemismo. Se ignora quien tuvo esta "ocurrencia" -si bien se supone que el consejero no ha sido del todo ajeno- que ha suscitado tanto pasmo en el universo docente como cachondeo general. Será cosa de ver el desenlace, que por el momento es asunto judicial y también motivo de perplejidad e irrisión. Otros motivos numerosos completan el repertorio de la protesta con la que se ha querido gritar prou, basta a todo un compendio de medidas de signo reaccionario así como a la indiferencia o ninguneo en que se tiene al Consejo Escolar Valenciano, por más perseverante que éste se muestre en alcanzar consensos unánimes, no obstante su plural composición y vasta representatividad. Medidas más o menos discutibles, decimos -uniformes para el alumnado de la enseñanza pública, las llamadas "aulas retén", Plan Éxit contra el fracaso escolar y etcétera-, y también incumplimientos retributivos con el profesorado y cuadros directivos. Claro que este capítulo no puede chocarnos habida cuenta del permanente estado de insolvencia en que se hallan las finanzas autonómicas, asfixiadas por el aumento de población no subvencionado, como el PP alega, pero mucho más por las prioridades o prodigalidades a que el Gobierno popular aplica sus recursos. Baste mencionar a este respecto el fabuloso endeudamiento alcanzado con las universidades públicas. Prou ha sido también esta semana la expresión del grupo socialista en las Cortes, impelido a abandonar el pleno debido a la actitud terca y torticera de los populares, hegemónicos en la cámara y opuestos en resumidas cuentas a explicar por qué Canal 9 no ha informado acerca de los problemas que sacuden al PP en vísperas de su congreso. Una pregunta capciosa y hasta gratuita debido a la constatada manipulación con que el PP gobernante desvirtúa hasta el sonrojo este medio informativo. En todo caso ha servido para abundar en la denuncia de este escandaloso secuestro. Un gesto que podría redondearse dando el portazo en el Consejo de Administración de RTVV donde la izquierda no pinta nada, al margen de calentar poltronas y percibir dietas.


I el mateix diumenge Manuel Vicent escrivia Futbolista:

Futbolista


MANUEL VICENT
EL PAÍS - Última - 15-06-2008

La imagen del futbolista, que antes sólo aparecía en los cromos y que ahora se ve todos los días en la televisión, queda grabada en la memoria del niño durante muchos años. Para un niño de siete años el futbolista es un hombre muy mayor. En los cromos antiguos, envuelto en un olor a linotipia, el futbolista aparecía con botas muy rudas, los calzones toscos, las rodillas gordas, la camiseta apretada, el cuello con cordoncillos, el escudo del equipo sobre la tetilla izquierda, el rostro muy grave y los brazos cruzados. Alguno llevaba un pañuelo atado en la cabeza. Ninguno sonreía. El niño se hacía adolescente y aquella imagen del futbolista permanecía inmutable. El adolescente se convertía en adulto y en su cerebro llevaba todavía el cromo que había contemplado cuando tenía siete años. El futbolista le seguía pareciendo un hombre muy mayor, aunque él ya era un señor casado y fumaba puros. Cuando la televisión comenzó a retransmitir los partidos, la imagen del futbolista pasó de los cromos a la pantalla. Por primera vez se veía a los jugadores correr detrás del balón, saltar, rematar y abrazarse después del gol. Al espectador, que un día fue niño, aún le parecía que eran unos hombres muy adustos en pantalón corto y el rostro sudado, hasta que un día tuvo una extraña visión que lo dejó perplejo. La revelación se produjo cuando vio a los jugadores vestidos de calle, fuera del cromo, fuera de la pantalla, fuera del campo. De pronto se dio cuenta de que eran realmente unos críos y él tenía ya 40 años. Esa percepción es la primera señal de que la juventud ha terminado, que la madurez ya es inapelable y que uno se está haciendo viejo. Ahora mismo unos niños verán a Casillas o a Torres tan mayores como los de mi generación veíamos a Zarra o a Puchades, como los niños de los años cincuenta del siglo pasado veían a Kubala, a Di Stéfano y luego otros a Pirri, Kempes, Cruyff, Maradona, Zidane y ahora a Cristiano Ronaldo. La imagen de los jugadores de su equipo será un paradigma del tiempo detenido y los niños de hoy crecerán sobre los rostros de esos héroes hasta que descubran que en el césped de los estadios el esplendor de la juventud permanece siempre renovado mientras ellos han envejecido en las gradas.

6.18.2008

El treball infantil al món


Encara que són dades una miqueta ja passades, no crec que hagen baixat, sinó tot el contrari hauran anat a més (com aquell eslògan del PP: ANEM A MÉS! de fa alguns anys). Ací teniu dades perquè reflexionem: pensem si aquest món és humà o més bé és una cova de lladres...

Les dades van en milions de xiquets.
Són menors de 16 anys:

XINA: No tenim dades d'un total de 330 milions de xiquets.
L'ÍNDIA: 17,5 d'un total de 340 (MINISTERI DE TREBALL). El Baroda Operations Research Group diu que en són 44 i el Bangalore Center for Concemí for Working Children dóna la xifra de 100 milions.
BANGLADESH: 5,7 d'un total de 49 milions
INDONÈSIA: 2,3 de 69.
EEUU: 5,5 de 60
PAKISTAN: 2 de 62 (MINISTERI DE TREBALL). Altres fonts arriben a dir que són 7,5 o 19 milions.
BRASIL: 2 de 55. O 7, segons UNCHR
MÉXIC: 1,3 de 35
NIGÈRIA: 12 de 50
FILIPINES: 5 de 27
EGIPTE: o,4 de 25
I de RÚSSIA I IRAN no tenim dades dels 35 o 30 milions de xiquets menors de 16 anys que tenen aquests països.

UNA VERGONYA PER A LA HUMANITAT...

6.17.2008

Avui us deixe alguna veritat (de les bones)


Francesc de P. Burguera és un suecà, com el Joan Fuster (+), a qui no deixaria mai de llegir. I com canviaria la nostra realitat si tinguérem homes i dones com ell a les institucions que, diuen, ens governen... seria un País que no el coneixeria ni la mare que l'ha p... (passeu-me l'expressió). Ací teniu aquest text:

Culpable, Zapatero

FRANCESC DE P. BURGUERA

EL PAÍS - 16-06-2008

El Consell ha criticado al ministro Solbes por no haber permitido a la Generalitat endeudarse en 220 millones de euros adicionales para destinarlos a inversión. El Ministerio de Economía no ha autorizado el endeudamiento extra que pide la Generalitat porque considera que ya se extralimitó en el endeudamiento de ejercicios anteriores, y porque los criterios de inversión no están claros. ¡Y claro que no están claros! ¿Pero cuándo han estado claras las cuentas del Consell, las cuentas de la Generalitat, las cuentas del dinero de los valencianos que administra el señor Camps? ¿En qué se ha gastado el Consell los dineros que ha recibido en las últimas tres legislaturas, por ejemplo, de los impuestos que pagamos los valencianos, de los fondos que ha recibido del Gobierno español y de los procedentes de la deuda contraída con las entidades financieras? Deuda que asciende a 13.300 millones de euros, más de dos billones de pesetas. La mayor deuda por habitante de todas las autonomías. Claro que para el presidente Camps eso no es problema. El pasado jueves, ante el pleno de las Cortes, aseguró que si se revisara el modelo de financiación autonómica, la deuda de la Generalitat se amortizaría en tres años. O sea, 4.433 euros anuales. ¿Quiere decirnos el señor Camps que si se revisara el modelo de financiación, tendría suficientes fondos para amortizar los 4.433 de la deuda y atender las inversiones programadas para ese ejercicio?

El presidente Camps ordenó el pasado 25 de abril a todas las consejerías, reducir en un 25% la inversión de todos aquellos programas que no tengan carácter social. Este acuerdo del Consell se mantuvo en secreto hasta que el pasado jueves, la diputada de Compromís Mireia Mollà lo denunció en el pleno de las Cortes Valencianas. Según la crónica de Joaquín Ferrandis en estas páginas del viernes, la publicidad dada por la diputada "congeló la sonrisa de Camps y su Gobierno". Y sigue informando Ferrandis: "El acuerdo del Consell para reducir la inversión, aireado por el grupo parlamentario de Compromís justo al final de la sesión de control parlamentario, se llevó por delante los esfuerzos del presidente del Consell y su vicepresidente económico por disimular las dificultades financieras de la Generalitat".

Formulemos, de nuevo, la pregunta: ¿En qué se ha gastado el Consell los dineros recibidos en las tres últimas legislaturas de los impuestos que pagamos los valencianos, de los fondos recibidos del Gobierno español y de la deuda contraída con las entidades financieras?

Desde luego, no en acabar con los barracones en que se ven obligados nuestros estudiantes a dar clases por falta de colegios e institutos como ya dije otra vez. Y eso que el presidente Camps había prometido, antes de empezar su primera -o segunda- legislatura, que iba a inaugurar un colegio cada semana. ¿Se acuerda, señor presidente? Claro que se acuerda. ¿Y cómo se le queda el cuerpo cada vez que le viene a la memoria aquella promesa y se encuentra con que son miles los escolares estudiando todavía en barracones? ¿Dónde están los colegios prometidos? ¿Y los fondos necesarios para que nuestras universidades puedan atender sus obligaciones y su desarrollo? ¿Y los centros de salud, presupuestados año tras año y que nunca se construyen? ¿Y tantas y tantas promesas incumplidas?

Pero sale a la palestra el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y nos lo aclara todo: "Es el Gobierno de Zapatero quien tiene la culpa de la falta de liquidez en las arcas públicas valencianas". ¡Bingo! Y en mi casa cenamos a las ocho. "¡Jo qué tropa!", como dijo el cojo de Romanones.

fburguera@inves.es

6.16.2008

UN ARTICLE SOBRE LA UNIVERSITAT

Els articles, reportatges, escrits en general sobre ensenyament i educació m'interessen molt. Avui us deixe un article de Juan Carlos de Miquel, professor de la facultat de filologia de la UV-Estudi General. Espere que us haja interessat el seu contingut.

Apuntes

Noticias de la Universitat

JUAN CARLOS DE MIGUEL

EL PAÍS - 13-06-2008

La conocida máxima según la cual solo las malas noticias venden, ya no es lo que era. Muchos medios de comunicación viven en parte al margen del mercado y pueden permitirse el lujo de hacer de las buenas noticias su eje. Me refiero, por ejemplo, a algunos gratuitos que editan grandes corporaciones.La Universitat de València, hace ya años convirtió la portada de su página corporativa en una suerte de periódico, que actualiza constantemente noticias, la mayoría de consumo interno. Las informaciones permanentes, de carácter institucional, quedaron relegadas a enlaces secundarios para conceder todo el protagonismo a las novedades. La comunidad de estudiantes, profesores y otro personal de la UV supera las 50.000 almas y las visitas a dicha página se cuentan por miles. Solemos estar informadísimos de lo que se nos comunica.
A las informaciones, que primero fueron académicas, se han ido añadiendo otras que han contribuido a reforzar un sentido renovado de comunidad social. Sabemos, puntualmente, de distinguidos profesores y estudiantes que son premiados nacional o internacionalmente, de investigaciones punteras muy bien valoradas, de visitas muy relevantes que recibimos, de las entrevistas importantes y los viajes internacionales del rector (noticias a menudo ilustradas con fotos), de exposiciones artísticas que se inauguran, de debates de buen nivel que se celebran...
En fin, no nos podemos quejar. En nuestra página web predominan las buenas noticias. ¿Quiere esto decir que no se producen malas noticias o que, en todo caso, no son dignas de mención? No lo creo. Un ejemplo: hace unas cuantas semanas, en el edificio de la Biblioteca de Humanidades (una obra reciente) se desprendió del techo un gran panel de escayola, afortunadamente sin víctimas. En las fechas siguientes fueron prudentemente arrancados todos los falsos techos del edificio y al tiempo consumido por la obra hubo de sumarse un notable retraso en la reposición de las luces. Los usuarios de la biblioteca (centenares, a diario) hubieron de sufrir muchas incomodidades en el servicio, también los que allí trabajan. Se podría haber advertido o dado una explicación a través de la página web, mas no fue así.
Esta restricción informativa quizás no sea lo peor. Lo más grave es que la preponderante web (tal y como está concebida) se ha alzado con el monopolio comunicativo dentro de la UV, hasta el punto de que no hay ningún medio de alcance suficiente en el que se pueda promover el debate interno. Ni en papel, ni en la red.
Es curioso que en unos años en los que la universidad está sufriendo una de las mayores transformaciones de su historia moderna, con el horizonte de los acuerdos europeos de Bolonia, ninguna autoridad de la UV (ni de casi ninguna otra universidad, creo) ha tenido el menor interés en propiciar un debate amplio al respecto. Solo unos pocos esforzados estudiantes han formado una plataforma de oposición que, claro, tampoco cuenta con cauces suficientes dentro de la UV para difundir su mensaje (www.assembleacontrabolonya.blogspot.com).
Se argumentará que el debate universitario se ha trasladado a la prensa general pero, a mi juicio, no es ni puede ser lo mismo. Las diferencias de espacio y de público me parecen evidentes, y marcan los contenidos. Hay muchos profesores desmoralizados por demasiadas reformas consecutivas cuyas ventajas no están claras (1978, 1993, 2000, 2010), a los que les invade el escepticismo frente a un proceso de Bolonia que creen que "escolariza" la universidad y que la expone en demasía al mercado, sin garantizar determinadas salvaguardias; que no acaban de compartir esa excesiva homologación europea a través del ministerio y de la agencia Aneca, una poderosa superevaluadora cuyos dictados sigue a veces con papanatismo la UV. Por otra parte, ya llevamos tres ministras del ramo en cuatro años y un cambio de adscripción del ministerio ("universidades e investigación", cuyos penosos resultados en el caso valenciano, época del conseller Nieto, aún estamos pagando...).
Hay muchos profesores que consideramos espantoso el grado de burocratización alcanzado por la universidad española (y particularmente por la UV); que vemos con preocupación desde hace años naufragar a las llamadas Humanidades; que creemos que se va hacia una desvirtuación de la figura del docente, constriñendo también su libertad de enseñar; que observamos en el gobierno de las universidades una atomización de criterios y una notable falta de criterio.
Todo esto (y mucho más) merecería explicarse, debatirse, replicarse, en su caso, pero no se sabe cómo ni dónde. Buena parte del profesorado, agotado por las infinitas responsabilidades, además de las propias de la docencia y la investigación, que le han ido cayendo en virtud de la autonomía universitaria, está cada vez más escéptico, se encoge de hombros y busca la jubilación anticipada en muchos casos, o el vivir el día a día, renunciando a la inexcusable crítica universitaria y a la visión de futuro. Y ruede la rueda.

6.14.2008

AVUI JQCV

Avui he assistit com a professor-examinador a les proves que han tingut lloc a l'IES "POU CLAR" d'ONTINYENT. He hagut de fer una xicoteta matinada però la tasca a realitzar pagava la pena: LA PROVA DEL NIVELL MITJÀ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. Hem estat fins a la 1 del migdia. M'acompanyaven al cotxe el meu amic i company de professió, Juli Fenollar, de Salem, i el Ramon Haro, un bon professional i millor persona, d'Agullent. Quan tinga més temps ja us penjaré alguna pregunta de la prova. Ara us deixe un article de Juan José Millàs d'EL PAÍs d'ahir.

JUAN JOSÉ MILLÁS

EL PAÍS - Última - 13-06-2008

Una cosa es la crisis y otra la fricción con la atmósfera al entrar en la realidad. Los pisos no valían lo que costaban, el Euríbor era una trampa, el petróleo tenía los días contados, los créditos al consumo llevaban veneno dentro, el coche con tracción a las cuatro ruedas decepcionaba al quinto día, aunque había que seguir pagándolo seis años. Resulta que esto no era jauja. La entrada en la realidad puede ser brutal si carecemos de los revestimientos cerámicos adecuados. En mi colegio, el profesor de gimnasia hizo creer a un compañero gordo que podía trepar por una cuerda hasta el techo del gimnasio, donde había dibujado una luna. Se trataba de tocarla y volver. El chico, espoleado por las promesas falsas del profesor, llegó hasta la mitad y se dejó caer, frenando la caída con las manos. Llegó al suelo (a la realidad) sin manos.En esas estamos, descendiendo por la cuerda después de haber estado a punto de tocar la luna. Algunos la tocaron, pero a qué precio. Lo malo es que al despertar del sueño, al entrar en la atmósfera, vamos a conocer la crisis de verdad. Acuda usted a Urgencias con las manos abrasadas por el descenso y le darán hora para dentro de veinte meses. Vaya usted al juzgado de guardia para denunciar la situación y su caso se verá dentro de quince o dieciséis años. Busque un buen colegio público donde enseñen a su hijo a distinguir entre el sueño y la realidad y le dirán que la enseñanza pública de calidad ha desaparecido. Mientras subíamos a la luna, las termitas horadaron lo público, lo desprestigiaron, lo vendieron, lo manipularon, se alimentaron de lo público, que era de todos. No va a ser fácil colocar la frontera entre lo que llamamos crisis y lo que son, simplemente, los efectos del regreso a la realidad, pero deberíamos intentarlo, para recuperar el juicio. Y los espacios públicos.

6.13.2008

De nou amb vosaltresAvui no tindré cap problema per tal d'escriure i penjar alguna fotografia perquè estic a Gandia (a ca la meua germana). Cal veure quina sort teniu aquelles i aquells que podeu gaudir d'una connexió en condicions a la xarxa. Bé, us deixe algun article d'aquells que considere per a la reflexió.

Dinamitar TV-3 (por nuestro bien) JOAN GARÍ EL PAÍS - 11-12-2007 Se consumó, finalmente: con nocturnidad y alevosía (marca de la casa), la extrema derecha gobernante en Valencia ha cerrado el repetidor de TV-3 en Alicante. Dice el ínclito catedrático Vicente Rambla que los que ven la televisión catalana son "perturbados mentales", así que nada más oportuno que encerrarlos en un frenopático sin salidas de antena. Hay que explicar, por si acaso, que una jocosa pandilla de mayores absolutos viene conjurándose desde hace meses para decidir qué botones podemos pulsar los valencianos en los humildes mandos a distancia de nuestras castas salas de estar. Mis hijos me preguntan, mientras me remojo las barbas, si ya no podrán ver sus programas favoritos en el Canal 33 (el canal con la mejor programación infantil y juvenil de España). Mi más persuasiva didáctica se moviliza inútilmente para explicarles que el mundo va a la deriva, pero hay una lucecita en el Palau de la Generalitat, un farolillo rojo que alumbra el destino de cinco millones de ciudadanos asediados por el frente torvo, tramuntanal de la pérfida Cataluña. Un hombre sostiene el fanal, y su mirada es limpia, aunque simple. Es un líder curioso, que no habla bien el catalán y en cambio en español no se le entiende nada. Este estadista dice que lo de TV-3 es solo una cuestión técnica, pero cuando Madrid concede el multiplex que hace falta para que territorios vecinos compartan sus señales catódicas, entonces el hombrecillo del farol se frota las manos. Madrid ha hablado, en efecto, y Camps ha sonreído. Puede que ésa sea la solución: a cambio de TV-3, la Generalitat podrá seguir pagando vicios a sus amigotes, para que saturen el espectro radioeléctrico con tertulias preconstitucionales, presentadores con clergyman y reposiciones de Crónicas de un pueblo. Como dice un amigo, cada vez que resintonizas la TDT en este desgraciado país el nivel de fascismo ha subido hasta rozar límites insalubres. Tienen sus canales la COPE, Las Provincias e tutti quanti. Quizá ya lo están reclamando la FAES o directamente la Fundación Francisco Franco. Todo bien. Lo importante es que no se oiga a nadie hablar en valenciano (y si alguno se escapa, que le pongan una multa de 300.000 euros, como a Eliseu Climent). Y que quede claro que Zapatero es un desastre y que en la web de la Moncloa pone Benvinguts, en lugar de su correspondiente racial y ortográficamente adecuado en lengua valenciana. El milhòmens del farolillo habla mucho de esta lengua, pero casi nunca en ella -los matices preposicionales son esenciales. Así las cosas, sigo siendo incapaz de contestar a las demandas de mis hijos. ¿Podremos ver los canales catalanes o no? No sé. Quizá tengan razón ellos, y un canal donde un millón de personas (share mediante) se ríen al unísono de sus dirigentes políticos no puede ser sano. ¿Se imaginan en Canal 9 un programa como Polònia? ¿Se imaginan la sátira semanal a propósito de Camps, de Rambla, de Fabra, de Barberà o de otros tantos doctores horroris causa, como Trinidad Miró o Alfonso Rus? El día que este país se pueda reír libremente de toda esa tropa se acabó el PP. Por eso hay que impedir a toda costa la libertad en las ondas. Fumigar lo catalán. Encerrarse en el búnquer. Colocarse religiosamente la máscara de Juan García Sentandreu (que en paz descanse). ¿TV-3? Donde esté Popular TV, ese canal tan nostre... Provocadores y disciplinantes DE AQUÍ PARA ALLÁ// MARTÍN CASAREGO (PUBLICO) En este mundo lleno de ruido, para destacar hay que hacer las cosas bien, tener suerte y a veces, además, contactos. Claro que, como lo primero es muy difícil, hay quienes toman el atajo del grito. Si tienes suerte y contactos, el grito será amplificado y se superpondrá al ruido. Una sociedad llena de ruido Si alguien se limita a hacer muy bien su trabajo, a menudo, en esta sociedad llena de ruido, eso no es suficiente. Cierto que provocar, insultar, gritar, puede también ser un mérito. Pero depende de qué se diga, y dónde, y cuándo. Para gritar, por ejemplo –sí, admito que el grito puede ser un acto poético y artístico–, “¡Viva el Tibet libre!” en el centro de Pekín, hace falta mucho valor. Para hacerlo en la Plaza Mayor de Madrid, basta con estar muy concienciado. Provocadores En nuestros días, criticar a la Iglesia Católica es facilísimo, en la Plaza Mayor y en cualquier parte: ella misma nos proporciona numerosísimos motivos, y encima sale gratis. No se precisa ni ingenio ni valor. Por eso hay tantos artistas provocadores que lo hacen. A mí me resultan muy aburridos… ¿Por qué cualquiera pinta una Virgen desnuda con un consolador, y muy pocos osan caricaturizar a Mahoma? La respuesta es evidente: reírse de Dios, cuando Dios se llama Alá, puede costar muy caro. Ser valiente es difícil, y los artistas no suelen serlo más que el resto de los mortales. Disciplinantes A veces, sin embargo, hay que reconocer que la Iglesia riza el rizo. La penúltima polémica se debe a una exposición de uno de esos artistas agitadores de conciencias (así se llaman ellos), Alfred Hrdlicka. En La Última Cena, los doce Apóstoles y Jesús, borrachos, parecen protagonizar una orgía homosexual. En La Crucifixión, un verdugo azota a Cristo, a la vez que le agarra los genitales. Hasta aquí, como ven, todo bastante normal y trillado. Lo que hace diferente este asunto es el lugar de la exhibición: el Museo de la Catedral de Viena. Los católicos austriacos y alemanes están indignados, no con el artista, sino con quien ha permitido la exposición, Christoph Schönborn, cardenal de Viena, y tenido por ultraconservador. Quizá lo sea, tanto que es como uno de esos disciplinantes, que se fustigan a sí mismos. Muchos se han ido de la Iglesia por voluntad propia. Parece que a los que aún quedan, la propia Iglesia les quiere echar, y esto sí que es nuevo. De pronto se me ocurre que quizá la verdadera obra de arte, el verdadero happening, sea el del cardenal Schönborn, y nadie -ni el mismísimo Hrdlicka- se ha enterado.