11.30.2014

Nota de Premsa de Miquel Puig Cuadau, representant del professorat al Consell Escolar Valencià

València, 27 de novembre de 2014

El Consell Escolar Valencià s’inhibeix davant l’atac de la Conselleria a l’ús social i l’ensenyament en valencià

L’Ordre per escollir els programes lingüístics suposarà la desaparició d’un model de consens i la substitució per un altre ineficaç i empobridor culturalment

A la comissió permanent celebrada avui hem demanat la retirada de l’orde i el seu pas de nou per la negociació amb els agents socials implicats en la defensa del patrimoni lingüístic valencià així com per la Mesa Sectorial.

La qüestió fonamental resideix en que l’administració defensa la necessitat de buscar un equilibri, però en el tema de la llengua buscar un equilibri és perpetuar la desigualtat. El increment de l’ús social del valencià aconseguit en els últims anys disminuirà a marxes forçades amb l’aplicació d’una normativa que no s’ha consensuat amb tots els estaments implicats.

A més aquesta orde va en contra de la necessitat expressada en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües minoritàries i fins i tot de l’estatut d’autonomia que al seu article sext, concretament en el punt cinquè diu “S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació de valencià”. Una llengua, que segons un recent estudi de la Universitat Valencia, es troba en un vertader perill d’extinció ja que s’ha valorat que poden quedar-li cinquanta anys d’existència si no s’actua a través de polítiques de conservació i consideració específica.

També hem sol·licitat que s’estableixi un calendari de reunions que permeta un anàlisi de la realitat actual en que es troba l’aplicació dels programes plurilingües, de la realitat social i de la greu amenaça que pateix el valencià, principal exponent de representació de la cultura i de la identitat del poble valencià i que una vegada més es veu amenaçat per aquesta administració.

L’avaluació positiva dels programes enriquits que es venien desenvolupant prèviament a la publicació del decret de plurilingüisme ens indiquen que aquell  era el camí a seguir, dur a tota la societat a un model plurilingüe que sols s’ha provat en tres centres educatius, del que no coneixem els resultats, agafant únicament com a referència una aplicació experimental desenvolupada en circumstàncies molt concretes i específiques és posar en risc el model lingüístic educatiu de tota una generació d’alumnes.

Una vegada més la LOMCE ve a interferir en la realitat educativa de la nostra comunitat, prova palesa d’un govern que elimina competències autonòmiques i centralitza decisions molt en contra del que demanda la major part de la societat de l’estat. Ho fa establint per norma la necessitat de que a més de en les àrees instrumentals s’imparteixi una assignatura més en castellà. Si a això sumem l’aplicació plurilingüe autonòmica que també planteja la impartició d’un àrea més en anglès la conclusió és ben clara, el que anem a tindre és més castellà i més anglès a les aules.

En una societat on el valencià sols és requisit per a treballar a l’àmbit de l’ensenyament públic; on no hi ha mitjans de comunicació públics que potencien i revitalitzen l’ús de la llengua; on la globalització i la pressió empresarial sols remarca la necessitat de parlar en una llengua estrangera, l’aplicació d’aquesta ordre vindrà a marcar un punt i final en la protecció del valencià.


En aquestos termes plantejar una consulta a les famílies que malgrat no ser preceptiva no es va contradir, tal com va expressar el Subdirector General de Innovació, Ordenació i Política Lingüística, és buscar una complicitat per part de l’administració per a dur endavant una política lingüística que va en contra del que ha de ser la seua obligació, vetllar per la protecció i recuperació del valencià tal com s’estableix a l’estatut.

El professorat al que represente està en contra d’aquests desenvolupament normatiu que sols pretén obrir de nou el debat de la llengua a les portes de les eleccions. Creem que en un tema tan important caldria cercar el consens de tota la societat i per tant continuarem treballant des del màxim consens social i educatiu, tal i com s’ha manifestat en el rebuig d’aquesta ordre, per aconseguir la protecció de l’element principal de la nostra cultura.


Miquel Puig,
Representant del professorat

al Consell Escolar Valencià

11.21.2014

Contemplar l'Evangeli d'avui Dia litúrgic: Divendres XXXIII durant l'any (EVANGELI.NET)

Text de l'Evangeli (Lc 19,45-48): En aquell temps, Jesús va entrar al recinte del temple i es posà a treure'n els venedors. Els deia: «Diu l'Escriptura: ‘El meu temple serà casa d'oració’, però vosaltres n'heu fet una cova de lladres». Cada dia ensenyava en el temple. Els grans sacerdots, els mestres de la Llei i els principals del poble buscaven de fer-lo morir, però no sabien com fer-s'ho, perquè tot el poble estava pendent d'Ell i l'escoltava.
Comentari: P. Josep LAPLANA OSB Monjo de Montserrat (Montserrat, Barcelona)
El meu temple serà casa d'oració
Avui, el gest de Jesús és profètic. Com els antics profetes, fa una acció simbòlica, plena de significat de cara al futur. En expulsar del temple els mercaders que hi venien les víctimes que havien de servir d'ofrenes i en evocar que «la casa de Déu serà casa d'oració» (Is 56,7), Jesús anunciava la nova situació que Ell venia a inaugurar, en la qual els sacrificis d'animals ja no hi tenien cabuda. Sant Joan definirà la nova relació cultual com una «adoració al Pare en esperit i en veritat» (Jn 4,24). La figura ha de deixar pas a la realitat. Sant Tomàs d'Aquino deia poèticament: «Et antiquum documentum / novo cedat ritui» («Que el Testament Antic deixi lloc al Ritu Nou»).

El Ritu Nou és la paraula de Jesús. Per això, sant Lluc ha cosit a l'escena de la purificació del temple la presentació de Jesús predicant-hi cada dia. El culte nou se centra en la pregària i en l'audició de la Paraula de Déu. Però, en realitat, el centre del centre de la institució cristiana és la mateixa persona viva de Jesús, amb la seva carn oferta i amb la seva sang vessada en la creu i donades en l'Eucaristia. També sant Tomàs ho remarca bellament: «Recumbens cum fratribus (...) se dat suis manibus» («Assegut a la taula amb els germans (...) es dóna Ell mateix amb les seves pròpies mans»).

Al Nou Testament que Jesús inaugura no calen vedells ni venedors d'anyells. De la mateixa manera que «tot el poble estava pendent d'Ell i l'escoltava» (Lc 19,48), nosaltres no hem d'anar al temple a immolar víctimes, sinó a rebre Jesús, el veritable anyell immolat una vegada per sempre per nosaltres (cf. He 7,27), i a unir la nostra vida a la seva.

11.15.2014

XXXIII DOMINGO T O A (16 de noviembre de 2014) (d'un correu)

Estamos ya en el penúltimo domingo del tiempo ordinario que lo cerraremos, el próximo fin de semana, con la festividad de Cristo Rey, para comenzar con un nuevo ciclo, el B, en este próximo Adviento que ya tenemos en las puertas.

Las lecturas que nos van ayudar a reflexionar este fin de semana serán:

Pr 31,10-13.19-20.30-31: Trabaja con la destreza de sus manos.
Sal 127,1-2.3.4-5: Dichoso el que teme al Señor.
1Ts 5,1-6: Que el día del Señor no les sorprenda como un ladrón.
Mt 25,14-30: Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor

VER
En este tiempo que nos ha tocado vivir, en el que se habla tanto de la ingeniería financiera, de la inversión; donde el tema del ahorro es un concepto conservador y de perdedores… hablar de invertir, emprender, innovar, me apasiona cuando tiene que ver con el tiempo, con nuestro tiempo, con la vida.
Tenemos una tradición imponente de personas que en la Iglesia y, sin ir muy lejos, en la HOAC, han ido invirtiendo su vida, han ido haciendo opciones, donde lo importante no ha sido ni el poder, ni el dinero, ni el prestigio… Donde la opción ha sido invertir en liberación, liberación personal de todas las inversiones que la sociedad propone y que, cuando nos alejamos de ellas, nos quieren hacer sentir raros… liberación de tiempo para la solidaridad, invertir en compasión, o sea, en padecer con otros y vivir los relatos de los demás que sufren como propios, invertir en ser voz de los que no tienen voz, invertir en escuchar, entender y estar en la vida, dolor y alegría de quienes nos rodean… invertir en formarnos para ser eficaces en la lucha liberadora, invertir en amar, querer, estar con los “no rentables” de la clase obrera, con los “no rentables” de la sociedad, de los “no rentables” en nuestro trabajo y de nuestros vecinos… aquellos que no dan ni votos, ni dinero y que sólo el acercarnos a ellos “nos complican la vida”… invertir en creer en los que nadie cree… invertir en tantas cosas que nadie sabe, que están cubiertas por nuestro propio silencio, sin que nos permitamos que, no ya la mano, ni siquiera los dedos sepan unos de otros del bien que trasmiten y que sólo “el Padre lo sabe…” invertir en amor, en justicia, en ternura, en esperanza…
Y ahora, pongamos nombres, necesitamos poner nombres, a tantas y tantos. Decir que este Evangelio es creíble, que esta Buena Noticia es fácil, tenemos nombres que nos hinchan el pecho… hombres y mujeres que su vida la han invertido en el seguimiento de Jesús, desde el mundo obrero, desde los empobrecidos, desde las organizaciones que el pueblo se ha dado para luchar por la justicia, la paz, la liberación…
En mi equipo, en mi comunidad…  en mi oración personal, vamos recordando nombres, de los que son, digo bien son; hace dos semanas recordamos a los que han sido, hoy, el esfuerzo es buscar o reconocer a los que son un referente, porque están invirtiendo su vida, y permanecen haciéndolo… y les vemos cada día…

JUZGAR
1ª Carta a los Tesalonisenses 5,1-6

Es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. En este párrafo Pablo, insiste en que no sabemos ni el día ni la hora, y sigue invitando a la vigilancia, a estar preparados, el tiempo es un regalo que no nos pertenece, vivir el ahora en coherencia como si mañana se nos acabara nuestro tiempo, nos invita a vivir en la luz y aprovechar nuestra vida

Evangelio: Mt 25,14-30

Sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad; y se ausentó. El que había recibido cinco talentos fue a negociar en seguida con ellos, y ganó otros cinco. Asimismo el que tenía dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno solo, fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido cinco talentos, llevando otros cinco, y dijo: «Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, criado bueno y fiel; como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho: comparte la felicidad de tu señor». Llegó también el de los dos talentos y dijo:  «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes otros dos que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, criado bueno y fiel; como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho: comparte la felicidad de tu señor». Se acercó finalmente el que sólo había recibido un talento y dijo: «Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; tuve miedo y escondí tu talento en tierra; aquí tienes lo tuyo».  Su señor le respondió: ¡Criado miserable y perezoso! ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los prestamistas; y al regresar yo, habría retirado mi dinero con los intereses.  Por eso quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra; pero al que no tiene, se le quitará incluso lo que tiene.  Y a este criado inútil arrójenlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes».


Comentario

Con esta parábola Mateo termina su discurso escatológico, centrado, fundamentalmente, en la venida del Señor, su retraso y las actitudes, el estar preparados, en la espera activa y comprometida… productiva. Esta parábola forma parte de una trilogía, es la tercera, recuerden la primera, la del mayordomo que en la espera no es fiel al señor, la otra es la de las doncellas necias o sensatas y esta última, la de los talentos.
Hay lugares comunes en estas parábolas, todas tienen que ver con la espera o la tardanza. El señor que se va y que tiene que volver pero tarda, el esposo que se retrasa, al señor que se le espera.
Dos actitudes en la espera, los que invierten, trabajan, se implican y el que esconde, entierra y devuelve lo que se le dio. Por una parte está el riesgo, la lucha, la espera activa… por otro lado está el miedo.
El miedo nos hace conservadores, paraliza, entristece. El miedo nos hace estériles, conformistas, borra de la vida el horizonte, la esperanza es sin luz, sin novedad, no nos sorprende… “aquí tienes lo tuyo”, dice el ultimo criado.
De alguna forma Jesús nos habla de que el verdadero cristiano es el que se COMPLICA la vida. Eso que no está bien visto si no es para ganar dinero, fama o poder. Complicarte la vida por generosidad, por que luchar por los valores del Reino, por construir una sociedad más justa igualitaria, luchar con los empobrecidos, marginados, estar al lado de los que sufren. Comprometernos con las organizaciones que luchan por transformar la sociedad. Vivir el amor cristiano hasta padecer con los otros, estar donde el paro, el dolor, la impotencia, la desesperanza anida en nuestra sociedad para invertir nuestra vida en su transformación… participar en la Iglesia para hacer de ella un lugar de encuentro, un lugar cargado “de entrañas  de misericordia ante toda miseria humana…que estemos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido… para todo el que se acerque tenga motivos para seguir luchando y esperando… y  eso es complicarnos la vida, pero eso es invertirla, eso es no enterrar los talentos y ponerlos al servicio del Reino, de la causa de Jesús.
¿Las reacciones de algunos que nos rodean? Pues serán las típicas… “Para que te pones a arreglar lo de los demás… si nadie va a arreglar lo tuyo”; “¿complicarte la vida? ¿Para qué?... para lo que te lo van a agradecer”…

Para nosotros, militantes de la HOAC, complicarnos es seguir, sin cansarnos, haciéndonos las preguntas: ¿Cómo vivir la triple comunión en el mundo obrero empobrecido hoy? ¿Qué nos está pidiendo Dios hoy para responder a las necesidades del mundo obrero? ¿Cómo estoy dispuesto a invertir mis talentos, mis capacidades, mi creatividad, mi tiempo y mi vida…?
¿Soy consciente del valor de mi vida como motivo de alegría, esperanza para quienes me rodean? ¿He tenido la tentación de jubilarme de cristiano, de enterrar el talento o de creer que ya el talento ha dado lo suficiente y que toca un poco de sillón? …  

Hoy es un día para tener presente con admiración, respeto y agradecimiento a los militantes que admiramos y respetamos por su compromiso, por su entrega y por su permanencia… Y rezar muy despacio… muy despacio la oración a Jesús obrero.

Muy despacio…. Señor Jesús te ofrecemos….


«Lo que importa es cumplir la voluntad del Padre
con hambre de justicia y sed de compromiso,
dispuestos a arrancarse la carne de los huesos...»

–Decires halagüeños valen lo que vale
una garganta falsa de lacayo holgazán,
maestro en deleitar los oídos del rico.–

«Sinceros con los labios, honrados con las obras
la verdad ofrecemos a pecho descubierto,
dispuestos siempre al cambio si erramos el camino…»

Pero al fin,
cansados de palabras, palabras ofrecemos,
los que vivir queremos ausentes de la historia,
eternamente dispuestos a difundir excusas.

Ojalá el silencio golpee nuestra boca servil
con el sonoro clamor del obrero maldito
que planta en esta tierra los actos salvadores
que eran gritos del pobre clamando al infinito…11.09.2014

Los creadores renuncian a los premios como protesta política (D'El pulpito laico)


La decisión ayer de Colita, la fotógrafa de la gauche divine, avivó la cascada de protestas y expresiones de inconformismo del sector de la cultura, sobre todo desde hace dos años por los recortes, el aumento del IVA y la falta de políticas para proteger la propiedad intelectual, las bibliotecas, el cine o el fomento de la lectura. 

 Julián Marías, el autor de Tu rostro mañana le resulta llamativo que exista “una política deliberada de intento de hundimiento de la cultura”. “Ahora se hace una política que se aproxima a la hecha durante el franquismo, de desdén y hostilidad hacia la cultura y los intelectuales. Es incongruente un premio que permite a este Gobierno disimular y darse aires”.
 
...cuando se carga con el mismo IVA, consumir cultura y comprarse diamantes, se muestra claramente que el interés es abortar que la ciudadanía tenga acceso fácil a la cultura...el caciquismo en cualquiera de sus modalidades siempre anhela un pueblo lo más analfabeto posible.

11.08.2014

VOTAREM!

CAT-CENTRES ESTRANGERS (EFE)

La Policia Nacional comença a retirar les mampares en zona de visites del CIE de Zona Franca

Barcelona, 4 nov. (EFE).- La Policia Nacional ha començat a millorar i condicionar la zona de visites al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), on retirarà les mampares i barreres que separaven els interns dels seus visitants, com havien exigit al gener els jutges que controlen aquesta instal·lació.

Segons han confirmat a Efe fonts de la Policia Nacional, aquestes obres de condicionament, ordenades per la comissió judicial, s'han començat a emprendre una vegada s'ha aconseguit una partida pressupostària per durr-les a terme.

En un acte de gener passat, els jutges de Barcelona que controlen el CIE de la Zona Franca van denunciar l'existència de mampares i reixes que impedien el contacte físic entre els interns i els seus visitants, que fins ara es comunicaven a través d'un telèfon intern.

Segons els jutges, l'existència de les mampares i reixes limitava "greument" el dret dels interns "a la intimitat, a la dignitat i a rebre un tracte humanitari i no degradant", especialment tenint en compte que es tracta de persones sense papers que estan privades de llibertat per ser expulsades d'Espanya, però no per haver comès un delicte.

"Privar els interns de l'últim contacte físic, encara que només sigui una carícia o una abraçada dels seus familiars o amics, és poc humanitari i absolutament evitable per part de l'Estat", van sostenir al gener els jutges.

En un comunicat, la plataforma social que advoca pel tancament dels CIE ha valorat positivament l'eliminació de les mampares, fet que consideren una "victòria" de les organitzacions en defensa dels drets humans.

Aquesta plataforma considera que aquest tipus de millora introduïda al CIE de la Zona Franca hauria de ser un "precedent" a estendre a la resta de centres d'aquest tipus a Espanya, on les visites entre els interns i els seus familiars es veuen obstaculitzades per objectes que impedeixen el contacte físic.

Això no obstant, adverteixen que aquestes mesures "són insuficients", ja que "no ataquen el problema de fons: la il·legitimitat d'uns centres on es priva de llibertat a les persones per la seva situació administrativa".

Segons la plataforma, l'existència dels CIE és "intolerable" en una societat compromesa amb els drets humans, per la qual cosa l'eliminació de les mampares del centre de la Zona Franca "ha de ser un primer pas en la lluita per desmuntar els CIE".

La plataforma també recorda que encara estan pendents altres obres ordenades pels jutges per dignificar les condicions dels interns, com dotar cada dormitori d'una tassa de vàter. EFE

11.07.2014

Aguirre: fue informada varias veces de la corrupción de la Púnica, de la Gürtel, de la “gestapillo”… ELPLURAL.COM (D'El pulpito laico)

La 'lideresa' finge que no le funciona el 'detector' de corruptos pero tuvo conociento de todos los escándalos que sacuden a su partido antes de que salieran a la luz y no hizo nada

 
Mientras se pasea por los platós hablando de contundencia ante la corrupción, Esperanza Aguirre asegura que de haber tenido “la sospecha más mínima” habría actuado con “prontitud” contra la presunta trama de corrupción municipal liderada por su mano derecha durante años en el partido y en la Comunidad, Francisco Granados. Para ello da justificaciones tan peregrinas como que “el dinero acaba notándose” y ella por ejemplo se fija en detalles como los relojes pero Granados la “engañó”: “Era muy listo y seguía viviendo en Valdemoro”.

Ignoró un informe… 
Por mucho desparpajo que Aguirre le quiera echar a la hora de hacer creer  que su detector de corruptelas anda averiado lo tiene difícil porque no es que se le escaparan pistas, es que  fue directamente informada de las irregularidades e ignoró los avisos. En el caso de Granados, Vozpopuli informa de que la lideresa fue informada de la trama de corrupción municipal en 2008 a raíz de la denuncia de David Merino, ex director general de DICO, quien entregó a la Justicia y al círculo de la presidenta doce folios manuscritos explicando cómo Granados y su amigo David Marjaliza cobraban comisiones por adjudicaciones de obras y concesiones de contratos públicos. Algunos de los millonarios contratos investigados afectan a empresas como Sicur en la que una prima de Aguirre, Marta Gil de Biedma, trabajaba como secretaria del consejo de la empresa. El esquema básico sobre cómo funcionaban las mordidas que resumió entonces Merino es el que ha ratificado en su investigación judicial el juez Eloy Velasco.

… y una reunión a instancias de Manos Limpias
La versión de que Aguirre estaba al tanto de lo que se movía en la trama que ahora se conoce como ‘Púnica’ la ha corroborado también este miércoles laSexta, que habla de que el director general de Manos Limpias, Miguel Bernad, se reunió en una cita organizada con Aguirre para abordar el documento de Merino con el propio Granados y con el exconsejero Juan José Güemes. Granados lo negó todo. Manos Limpias llevó el asunto a la Fiscalía y la denuncia de Merino saltó a los medios a través deInterviú, pero Aguirre siguió sin mover un dedo y apoyándose en Granados. En un comunicado remitido al medio digital, Aguirre ha dicho que no recordaba que Manos Limpias le hiciera llegar información y que cuando se enteró por Interviú de las acusaciones se reunió con su secretario general en el despacho y éste le dijo que emprendería acciones legales contra la revista. También ha dicho que su prima no tenía un puesto ejecutivo ni acciones en Sicur.

También ignoró reiterados avisos sobre la Gürtel…
El problema es que llueve sobre mojado porque se ha demostrado que Aguirre estaba rodeada de corrupción y fue avisada reiteradamente de otros casos en los que también se negó a mover un solo dedo. La trama de la que consta que fue en más ocasiones informada fue la Gürtel. Fue informada -junto a Mariano Rajoy- por el edil que destapó la trama, José Luis Peñas, que en una entrevista a ELPLURAL explicaba la respuesta que encontró: “El silencio, el desprecio e intentar señalarme como lo que no soy”. Fue avisada por carta en 2006 por el abogado de Peñas y concejal de Boadilla, Ángel Galindo, y la presidenta de Madrid “no hizo nada”. Fue avisada por una técnico municipal de Boadilla, Ana Garrido. Lo único que cambió a partir de entonces fue la vida para la funcionaria sufrió acoso laboral como ha ratificado la justicia por parte del equipo municipal del PP en Boadilla.

El espionaje interno en su partido
En 2009 y en el contexto de las luchas intestinas por el control de Caja Madrid quien era la mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, provoca un terremoto político al denunciar una “gestapillo” en el seno del partido que le había espiado a él y otros cargos. El caso acaba en los tribunales y un hombre de Granados, Sergio Gamón, señalado como responsable de la red de contrainformación, tuvo que dejar su puesto como director general de Seguridad. Como siempre, a Aguirre le estalló el asunto en la cara cuando tuvo trascendencia en los medios. Pero ya constaban advertencias de casos similares. El notario de Torrelodones y militante del PP Benito Martín denunció en 2009 que se había reunido con Aguirre para explicarle sus sospechas de corrupción en el seno del PP de esa localidad madrileña. Días después de lo que alertaba es de que había sido espiado, al igual que hicieron dos concejales del PP que fueron expulsados por denunciar la presunta corrupción urbanística.

Su hombre de confianza para todo lo turbio
En cualquier caso su supuesta ‘sordera’ y ‘ceguera’ le ha sido muy rentable a Aguirre. Antes de llegar a la presidencia de la Comunidad era la máxima responsable de Fundescam, donde no se enteraba de que el PP de Madrid daba instrucciones a la trama Gürtel de que falseara facturas a través de la fundación que ella presidía -y donde su mano derecha durante años como vicepresidente fue también… Granados-. Tampoco vio nada raro nla lideresa en torno al ‘tamayazo’, el caso de los dos tránsfugas del PSOE que le pusieron la Comunidad de Madrid en bandeja. Pero por si había algo que pudiera salir a la luz, al frente de la comisión de investigación de la Asamblea que investigó el caso se puso.. a Granados. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

11.05.2014

Lo que le faltaba al PP: Reig Pla invita a pensar en “nuevos partidos” para el voto católico (D'El pulpito laico


Los votantes del PP pueden sentirse decepcionados por los incumplimientos de Mariano Rajoy en materia de empleo, fiscal, corrupción, deuda pública… 

Uno de los sectores de sus votantes tradicionales que más defraudado se está mostrando es el de los activistas católicos, en los que se apoyó además el PP para hacer oposición a Zapatero en la calle, se han desmarcado ahora de Génova 13 después de la paralización de la reforma del aborto.

Reig Pla preguntado sobre la representación política de los católicos y explicó que éstos “tienen que repensar cuál es su responsabilidad en cuanto a regenerar partidos que ya existen e incluso inaugurar otras realidades que puedan dar respuesta a que el voto católico pueda hacerse con todas las garantías para sostener los pilares esenciales sobre los que descansa la sociedad”. Esos valores son, según él, la vida “desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural”,“la educación en libertad”, “el bien del matrimonio” y “la familia”.  
...ante una realidad tan compleja y conflictiva que vive la sociedad, se entiende que asumiendo sus limitaciones, nuestro mediático paisano, se limite a un tema en exclusividad. Ya se sabe que el que abarca mucho, no aprieta...y encima denunciar, escandalizándose, problemas de bragueta no irrita al poder que es el que tiene y decide a quien limosnea la pasta.


11.02.2014

LOS DIFUNTOS NOS CONFRONTAN Con la vida -ya resucitada- no con la muerte BENJAMÍN FORCANO, teólogo, MADRID

ECLESALIA, 31/10/14.- No creo engañarme si afirmo que la actitud predominante de la sociedad ante la muerte es el temor y el olvido. El temor porque, orgullosos de nuestro progreso técnico- materialista, identificamos la vida con la materia y la materia es corrupta. Y entonces es lógico el terror cuando llega el momento de la disolución: todo acaba, no queda sino la nada. Y el olvido, porque su recuerdo inquietante anularía nuestro empeño de vivir. Pero, ni el temor ni el olvido podrán borrar lo que nos pertenece: “Vendrá, saldrá de mí. La llevo dentro desde que soy. Y voy hacia su encuentro con todo el peso de mis años vivos. Pero vendrá… para pasar de largo. Y en la centella de su beso amargo vendremos Dios y yo definitivos” (Pedro Casaldáliga).
En realidad, por más que sepamos que vendrá, no es para pensarla y celebrarla en ese “vendremos Dios y yo definitivos”, sino para atrincherarnos con un “Yo no sé”, “Yo soy ateo”. Seguro que a muchos han impactado las declaraciones del eminente científico Hawking: “No creo en Dios, soy ateo”.
Ciertamente, la ciencia nos da hoy una visión menos ingenua que la del pasado, hasta decirnos que Dios no es necesario para explicar el Big-Bang , ni la potencialidad del vacío cuántico y que llegará a conocer todo lo que es inteligible, dejando para Dios cada vez menos espacio : simplemente porque lo primero es la materia y el pensamiento surge de la materia y todo existe porque sí, no porque alguien, -una mente referida a una persona- lo quiso. Todo surgió en un momento dado: el big-bang y después vino toda la historia del universo. Preguntarse por el sentido y finalidad de ese universo sería una enfermedad de la mente.
Pero también renombrados científicos sostienen que la Física sólo puede hablar de lo que sabe, no de Dios. Y las opiniones que Hawking hace no pertenecen a la Física, y es obvio que por su gran prestigio tengan un peso enorme. A los creyentes de hoy, nos encanta la voz y aportación de la ciencia: “No podíamos dejar de encontrarnos, vuestro camino es el nuestro, vuestros senderos no son nunca extraños a los nuestros” (Concilio Vaticano II, Mensaje a los hombres del pensamiento y de la ciencia). Desde la ciencia podemos afirmar que el big-bang no es la creación del mundo, sino una explicación de cómo comenzó, y existen otras explicaciones para explicar ese comienzo.
Nuestra proclamación de que Dios es Creador del Cielo y de la Tierra equivale a decir que todo viene de una mente que lo ve, de un amor que se comunica. Esto nunca lo podrá descubrir ni desmentir la Física. Decir que en el principio está la mente y el amor –una persona- es el camino para responder a las preguntas del sentido y de la finalidad, del por qué y para qué. No tenemos respuesta ciertamente para todas las preguntas, pero sí para afirmar que el amor y la inteligencia que estuvieron en el origen, acompañan todo nuestro proceso, llegan hasta nosotros y seguirán siendo realidad aún cuando al Sol se le agote toda su fuente de energía. No sabemos hasta dónde llegaremos a conocer todo lo inteligible, pero nuestra dinámica hacia el ser y el amor subyacen en la entraña de nuestra naturaleza, no es una ilusión.
A lo dicho conviene añadir algo que modernamente es relegado al armario de lo obsoleto e irrelevante: la entrada en la historia de Jesús de Nazaret, que ha puesto tiempo, contenido y meta a esa búsqueda de la ciencia: “Os hablo de Jesús el Nazareno… Os lo entregaron, y vosotros lo matasteis en una cruz. (Hch 2, 22-24). “Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Entérese bien todo Israel de que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis (Hch 2,32,36).
Entérese bien esta sociedad globalizada, locamente consumista: el ser humano es el único que sabe que ha de morir, el único que puede preguntarse por el destino final de su vida.
Lo razonable es proyectar el viaje con la muerte puesto que no podemos descartarla. La muerte biológica acompaña una sola vez, a cada uno, es definitiva. Y entiendo el dolor, el desespero o la amarga serenidad de quien piensa que, tras la muerte, viene la nada. Entiendo que muchos no se resignen y esperen alguna solución positiva, pues la justicia no debe ser derrotada ni las utopías vencidas. Entiendo y admiro su búsqueda. Los cristianos anunciamos que está búsqueda ha quedado esclarecida por la vida y resurrección de Jesús: la trascendencia, objeto de la ciencia, de la ética y de la filosofía, ha recibido luz, nombre y respuesta en Jesús de Nazaret. Lo sabe el Occidente cristiano, lo sabe la Ilustración y la Modernidad que, haciendo justa crítica de muchos errores y desafueros de la fe y teología cristianas, la han relegado como impropia de la mayoría de edad de una humanidad emancipada.
A Jesús de Nazaret, el crucificado, el fracasado a los ojos de los hombres y de los poderes de este mundo, Dios, que hizo salir las cosas de la nada, lo sustrajo a la muerte y lo hizo entrar en la plenitud de la vida, en el abrazo definitivo con Dios, principio y fin, alfa y omega de todo ser. La muerte no tuvo en Jesús la última palabra, ni la tendrá en ningún ser humano. “¡Buscáis a Jesús Nazareno el crucificado, ha resucitado, no está aquí!”. Entérese todo el mundo: Nunca, de nadie, en ningún lugar, se dijo lo que de Jesús de Nazaret: ha resucitado.

11.01.2014

Carta al ministre Wert, de Jordi Savall. Barcelona. / 30.10.2014

Jordi Savall agraeix profundament al jurat del premi i al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes el reconeixement de més de 40 anys dedicats a la recuperació i difusió de la música com a força i llenguatge de civilització i de convivència, però ha renunciat al premi i així ho ha comunicat en aquesta carta que ha adreçat al ministre José Ignacio Wert.
El ministre Wert
El ministre Wert


30 de octubre de 2014
Sr. José Ignacio Wert
Ministro de Educación, Cultura y Deportes
Gobierno de España


Distinguido Sr. Wert,
Distinguidos Señores del Jurado del Premio Nacional de Música 2014,

Recibir la noticia de este importante premio me ha creado dos sentimientos profundamente contradictorios y totalmente incompatibles: primero, una gran alegría por un tardío reconocimiento a más de 40 años de dedicación apasionada y exigente a la difusión de la música como fuerza y lenguaje de civilización y de convivencia y, al mismo tiempo, una inmensa tristeza por sentir que no podía aceptarlo sin traicionar mis principios y mis convicciones más intimas.
Lamento tener que comunicarles pues, que no puedo aceptar esta distinción, ya que viene dada de la mano de la principal institución del estado español responsable, a mi entender, del dramático desinterés y de la grave incompetencia en la defensa y promoción del arte y de sus creadores. Una distinción que proviene de un Ministerio de Educación, Cultura y Deportes responsable también de mantener en el olvido una parte esencial de nuestra cultura, el patrimonio musical hispánico milenario, así como de menospreciar a la inmensa mayoría de músicos que con grandes sacrificios dedican sus vidas a mantenerlo vivo.
Es cierto que en algunas contadas ocasiones he podido beneficiarme, a lo largo de más de 40 años de actividad, de alguna colaboración institucional: la celebración del V Centenario del descubrimiento de América, las pequeñas ayudas a giras internacionales y recientemente las invitaciones del Centro Nacional de Difusión Musical a presentar nuestros proyectos en Madrid. Pero igual que la inmensa mayoría de músicos y conjuntos del país, he seguido adelante solo con mi esfuerzo personal sin contar jamás con una ayuda institucional estable a la producción y materialización de todos mis proyectos musicales. Demasiado tiempo en que las instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que usted dirige continúan sin dar el impulso necesario a las diferentes disciplinas de la vida cultural del Estado español que luchan actualmente por sobrevivir sin un amparo institucional ni una ley de mecenazgo que las ayudaría, sin duda alguna, a financiarse y a afianzarse.
Vivimos en una grave crisis política, económica y cultural, a consecuencia de la cual una cuarta parte de los españoles está en situación de gran precariedad y más de la mitad de nuestros jóvenes no tiene ni tendrá posibilidad alguna de conseguir un trabajo que les asegure una vida mínimamente digna. La Cultura, el Arte, y especialmente la Música, son la base de la educación que nos permite realizarnos personalmente y, al mismo tiempo, estar presentes como entidad cultural, en un mundo cada vez más globalizado. Estoy profundamente convencido que el arte es útil a la sociedad, contribuyendo a la educación de los jóvenes, y a elevar y a fortalecer la dimensión humana y espiritual del ser humano. ¿Cuántos españoles han podido alguna vez en sus vidas, escuchar en vivo las sublimes músicas de Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero o Tomás Luis de Victoria? Quizás algunos miles de privilegiados que han podido asistir a algún concierto de los poquísimos festivales que programan este tipo de música. Pero la inmensa mayoría, nunca podrá beneficiarse de la fabulosa energía espiritual que transmiten la divina belleza de estas músicas. ¿Podríamos imaginar un Museo del Prado en el cual todo el patrimonio antiguo no fuera accesible? Pues esto es lo que sucede con la música, ya que la música viva solo existe cuando un cantante la canta o un músico la toca, los músicos son los verdaderos museos vivientes del arte musical. Es gracias a ellos que podemos escuchar las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, los Villancicos y Motetes de los siglos de Oro, los Tonos Humanos y Divinos del Barroco… Por ello es indispensable dar a los músicos un mínimo de apoyo institucional estable, ya que sin ellos nuestro patrimonio musical continuaría durmiendo el triste sueño del olvido y de la ignorancia.
Jordi Savall © A. Bofill
Jordi Savall © A. Bofill
La ignorancia y la amnesia son el fin de toda civilización, ya que sin educación no hay arte y sin memoria no hay justicia. No podemos permitir que la ignorancia y la falta de conciencia del valor de la cultura de los responsables de las más altas instancias del gobierno de España, erosionen impunemente el arduo trabajo de tantos músicos, actores, bailarines, cineastas, escritores y artistas plásticos que detentan el verdadero estandarte de la Cultura y que no merecen sin duda alguna el trato que padecen, pues son los verdaderos protagonistas de la identidad cultural de este país.
Por todo ello, y con profunda tristeza, le reitero mi renuncia al Premio Nacional de Música 2014, esperando que este sacrificio sea comprendido como un acto revulsivo en defensa de la dignidad de los artistas y pueda, quizás, servir de reflexión para imaginar y construir un futuro más esperanzador para nuestros jóvenes.
Creo, como decía Dostoyevski, que la Belleza salvará al mundo, pero para ello es necesario poder vivir con dignidad y tener acceso a la Educación y a la Cultura.
Cordialmente le saluda,
Jordi Savall