11.06.2021

Benedicció abacial a Montserrat: Paraules de l'Abat Manel Gsch i Hurios...