1.15.2014

FRED I CANVI CLIMÀTIC, de Carme Miquel (LEVANTE-EMV, 14/01/2014)

“És important no ser alarmista però és molt important estar
alarmat”, deia fa uns deu anys David Mubad, Ministre
d’exteriors de Gran Bretanya referint-se als perills del canvi
climàtic. Doncs bé. Si en aquell moment calia estar alarmat,
actualment cal estar-ho més encara. I cal estar-ho, precisament,
per exigir més mesures urgents que puguen pal·liar els efectes
d’aquest greu fenomen climàtic mundial que ja està
definitivament instal·lat entre nosaltres. La situació de fred
extrem que està vivint-se als Estats Units n’és una de les seues
conseqüències. Ho han dit molts meteoròlegs i ho han dit els
asessors d’Obama sobre aquest tema. És més, han afegit que si
alguns neguen aquesta relació, que no se’ls faça cas. Perquè
alguns dels negacionistes han aprofitat per dir que, precisament,
les actuals onades de fred intens dels Estats Units, desmenteixen
l’escalfament global.

         Val a dir que la resposta a aquesta apreciació, és ben
senzilla. La primera és que les conseqüències del canvi climàtic
no es produeixen en tots els territoris de manera uniforme, ni en
l’espai ni en el temps ni en les característiques del fenòmen. Però
és un fet objectiu registrat, que la temperatura mitja de la
superficie del planeta ha augmentat 0’74 º en un segle i és la
major en els últims 10.000 anys. Entretant, al País Valencià
l’augment ha sigut major: més d’1’5º en trenta anys
I pel que fa a les actuals onades d’aire glaciar que estan
patint-se als Estats Units, són produïdes precisament per
l’escalfament de la zona Àrtica. L’aire més calent, desplaça
les bosses d’aire gelat que hi ha en zones més altes, i com a
conseqüència, aquestes fan incursions en altres zones. És el que ha
passat als Estats Units i el que pot passar a Europa i altres llocs de
clima temperat del planeta.

         És cert que un episodi climàtic aïllat no seria indicador del
canvi climàtic del que parlem, però la major freqüència i la major
intensitat amb que es produeixen, sí que ho és. I lesconseqüències amb que
s’evidència el canvi climàtic són diverses. Ja ens advertien fa anys que
augmentaria les situacions climatològiques extremes –més fred i més calor-
i la major freqüència i intensitat dels desastres produïts pels fenòmens
meteorològics com ara pluges torrencials, huracans, temporals
marins costaners, sequeres...que ningú no pot negar perquè
també estan registrats.

         I per tot això és ineludible incrementar les mesures
individuals, però sobretot les mesures col·lectives i globals que
aturen les activitats humanes que produeixen l’esmentat canvi
climàtic. Estem en el dret i l’obligació d’exigir-ho. I la

responsabilitat, encara que en diferents graus, és de tothom.