1.08.2014

ANY NOU, PROBLEMES VELLS: L’AIGUA, de Carme Miquel (LEVANTE-EMV, 07/01/2014)

                  Si canviar d’any suposara haver solucionat problemes passats, cada canvi provocaria un goig extrem. El que passa és que d’una any a una altre s’arrosseguen velles qüestions a resoldre, algunes molt dilatades en el temps. Una d’aquestes qüestions és la referida a l’abastiment i l’ús de l’aigua i, de manera molt urgent, la racionalització d’un Pla per al riu Xúquer, molt demanadat per amples sectors de la ciutadania. Val a dir ,que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va redactar un esborrany de Pla Hidrològic del Xúquer, que féu públic el passat 7 d’agost, obrint així un periode de consulta que finalitzarà el proper 7 de febrer.  Queda un mes, per tant, per presentar–hi al·legacions i des de la plataforma Xúquer Viu s’ha fet una crida per tal d’enllestir les al·legacions oportunes. En paraules d’aquesta entitat,  la proposta  de Pla del Ministeri  “no inclou les mesures necessàries per resoldre la sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua de la conca del Xúquer i consolida el repartiment d’aigua per damunt dels recursos existents.  Per aquestes raons aquest esborrany de Pla incompleix la Directiva Marc de l'Aigua, ja que no avança en l'assoliment del bon estat ecològic dels rius, aqüífers i zones humides, ni en promou l’ús sostenible de l’aigua a llarg termini ”.

                                                                       El riu Xúquer

            Perquè caldria començar per acceptar que un riu no són diversos trams un darrere de l’altre, sinó que és un tot que s’interrelaciona amb diversos ecosistemes i que realitza funcions mediambientals absolutament necessàries a més de satisfer el nostre dret bàsic a l’aigua. Per això els plans han de contemplar, tota la conca d’un riu en conjunt, no la seua parcialitat. I han d’esmenar les causes que han provocat deteriorament i degradació del seu cabal.  Però el Pla del Ministeri no ho fa. Només dues qüestions a tall d’exemple: una n’és  la pèrdua de cabals base que ha patit el Xúquer al seu pas per Albacete durant dels darreres dècades la qual té com a causa la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental. Doncs bé, l’esborrany de Pla del Ministeri permet que s’agreuge la situació perquè  front els 240 hm3/any de recursos renovables en règim natural, el Pla autoritza que s’extraguen fins 320 hm3/any .

            D’altra banda s’obri la porta a un nou transvassament al Vinalopó des de Cortés de Pallàs o Antella  i no des de l’Assut de la Marquesa com estava previst (a 4 km de la desembocadura) disminuint de manera alarmant el cabal ecològic en tots els trams següents al del transvassament, i afectant també al cabal ecològic que s’assigna a l’Albufera que és de 167 hm3/any, molt per davall  dels 250 hm3/any d’aigua de bona qualitat que necessita segons tots els estudis científics.


            Allò pitjor és que darrere de les propostes del Ministeri, hi a la possibilitat de negocis privats amb l’aigua que és de tots.