9.19.2014

Manifest d'un grup de professors/res de l'IES Ausiàs March de Gandia (Safor)

    Els professors de l’IES Ausiàs March de Gandia que signen avall desitgen manifestar el seu rebuig al canvi de calendari escolar del curs present 2014/15 i volen posar de manifest les raons pedagògiques que desaconsellen el canvi:
    1.- El nou calendari, que avança els exàmens de setembre a juliol, interromp de forma dràstica el procés pedagògic i afavoreix l’abandó de qualsevol activitat acadèmica durant quasi dos mesos. Açò perjudica especialment aquells alumnes que acudien als exàmens de setembre amb la finalitat de poder superar les assignatures pendents. Aquest procés ara queda tancat a principis de juliol. D’aquesta manera desapareix qualsevol estímul per a continuar esforçant-se en la seua formació durant el període estiuenc i que arriben a setembre amb un nivell més baix del que hem pogut comprovar en cursos anteriors.
    2.- El R.D. 486/1997 estableix les disposicions mínimes de salut en centres d’ensenyament i regula una temperatura compresa entre 23 i 27 graus en estiu. Donat que el període estiuenc tendeix a desplaçar l’etapa de màximes temperatures cap a les darreries d’agost i setembre, era previsible que ens trobàrem amb episodis de lipotímies, marejos, baixades de tensió, etc. que vénen registrant-se aquests últims dies. Entenem que, en aquestes circumstàncies, el procés d’ensenyament-aprenentatge es veja afectat negativament.
    3.- Entendríem que un canvi en les dates del calendari docent en el sentit en què s’ha realitzat a la Comunitat Valenciana, tal vegada tindria algun sentit en comunitats amb una climatologia diferent, en la qual, de forma natural, les temperatures s’adapten a allò que les mateixes autoritats consideren apropiat. A la Comunitat Valenciana, tanmateix, el que provoca aquest canvi és que l’alumnat inicie el curs en inferioritat de condicions, ja que no poden aprofitar a ple rendiment l’inici de les activitats acadèmiques com ocorre en altres llocs. Aquest fet ve avalat pel fet que comunitats autònomes que posaren en marxa una modificació com aquesta, l’hagen abandonada per ineficaç.
    4.- El fet que la convocatòria extraordinària s’avançara de setembre a juliol ha provocat que el nombre d’aprovats en aquesta convocatòria disminuesca sensiblement respecte a cursos anteriors. De fet, resulta extraordinàriament difícil que un alumne siga capaç d’aprovar en només quinze dies una matèria en què ha estat avaluat negativament durant el procés d’ensenyament-aprenentatge de nou mesos.

    Al marge dels criteris estrictament pedagògics, ens agradaria deixar constància que hi ha altres àmbits que es veuen afectats per aquest canvi. Ens referim amb açò als efectes econòmics perjudicials en el sector turístic del qual depén en gran part la nostra zona. Ens consta que l’Ajuntament de Gandia per la seua part ja ha manifestat en un comunicat oficial el seu descontent.
    D’altra banda creiem també que la dinàmica socio-familiar (especialment la planificació de vacances i l’atenció dels fills durant el mes de juny) s’ha vist afectada negativament amb aquesta mesura. L’AMPA del nostre centre ha fet també un comunicat al respecte a la premsa i té la intenció de remetre l’escrit a la Conselleria d’Educació.

    Finalment, ens  agradaria matisar que el nostre calendari laboral va des de l’1 de setembre al 31 de juliol. La nostra tasca no es limita a impartir docència, sinó que inclou també la preparació de classes, la formació docent, la correcció d’exàmens, les reunions d’avaluació, la preparació de programacions didàctiques i un llarg etc. En qualsevol cas, volem en aquesta ocasió insistir en el fet que les hores lectives amb un o altre calendari són exactament les mateixes, és a dir, la nostra denúncia no té res a veure amb el nombre de les nostres hores de docència, que, insistim, són les mateixes, sinó en la seua inadequada, injustificada i incoherent distribució.