9.21.2014

CALOR ESCOLAR I CANVI CLIMÀTIC (2), Carme Miquel (LEVANTE-EMV, 16/09/2014)

La calor ha continuat i la permanència en els centres escolars ha continuat sent insuportable. Des de la Conselleria diuen que no és culpa seua que faça calor. Però ho és. Vegem:
           1- En el nostre clima meditarrani, setembre continua sent un mes de tamperatures altes. Des de sempre, els primers dies d’escola, l’alumnat entra a uns edificis inadaptats a les condicions climàtiques a més de recalfats per la calor de l’estiu.
       2 -  Com comentava en l’article anterior, estem en ple procés d’un greu canvi climàtic que ens va augmentant les temperatures. Només cal consultar els informes del Panell Internacional de Climàtic, per  considerar-ne l’abast.
            I que té a veure la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valencina en tot això? Molt. Em remet a unes propostes d’Escola Valènciana implícites en el seu “Decàleg per a una escola mediambientalment sostenible” D’aquest deduïm que l’administració, haurà de tindre en compte aquests elements del temps i del clima per racionalitzar el calendari escolar. D’altra banda,  els edificis de nova construcció s’hauran de fer amb criteris bioclimàtics. I en els edificis construïts s’hauran de fer, rapidíssimament, unes  adaptacions a la situació climàtica actual i futura, per la qual cosa s’hi haurà que adoptar mesures personalitzades en cada centre. Mesures per l’eficiència energètica d’un costat i  la utilització de les renovables d’altre, han de fer disminuir l’emissió de CO2 a l’atmosfera. D’altra banda caldrà l’adopció de mesures tècniques per a diverses reformes, com ara: canviar l’encristallament de moltes parets que, durant gran part de l’any converteixen els centres en autèntics hivernacles. També cal augmentar el nombre d’arbres bàsicament els de fulla caduca que mantindran l’assolellament durant l’hivern i faran ombra a l’estiu. I després estan els corrents d’aire, procurar que se’n produïsquen per mitigar la calor ambiental. I la instal·lació d’envelats en les finestres, que facen ombra però no impedisquen la ventilació. I n’hi ha més, moltes més mesures que es poden prendre per aconseguir uns edificis escolars un poc més confortables i més sostenibles mediambientalment.
            D’altra banda, des de les mateixes escoles també es poden prendre mesures en la mateixa línia, que serien completades amb elements didàctics per a, de manera rigorosa ferma i serena, animar l’alumnat a actuar-hi de manera responsable

            Ja sabem però, que cal una acció pel clima global, una implicació dràstica dels organismes internacionals.. En aquest sentit tenim una mala notícia: el nomenament d’Arias Cañete, com a comissari  d’energies i canvi climàtic. Les seues accions en empreses petrolieres no hi són un bon aval.