9.28.2014

CALOR ESCOLAR I CANVI CLIMÀTIC ( i 3 ), de CARME MIQUEL (LEVANTE-EMV, 23/09/2014)

Les tempertures estan baixant i als centres educatius la jornada escolar és més suportable. I també plou després d’haver passat l’any més sec de tota la història des que hi ha registres. I aquesta, la de la pluja, és una bona noticia, sempre que ploga amb trellat. Ja ho cantava Raimon: Al meu País la pluja no sap ploure/ O plou poc i és la sequera/ o plou molt i és el desastre/. Perquè el clima Mediterrani ha tingut sempre aquests capricis. No obstant, aquesta característica climàtica no sempre s’ha tingut present a l’hora de dissenyar l’ordenació del nostre territori (urbanització en zones inundables, invasió humana de la costa i destrucció de les defenses naturals com les dunes,,,etc) I per això les conseqüències, quan hi ha hagut desastres, han sigut més greus del que ho haurien sigut cas d’haver-hi actuat amb racionalitat, tot tenint present el clima. Però si fins ara això era censurable d’ara en avant ineludiblement cal actuar tenint molt present el canvi climàtic, quan es projecten infraestructures i quan s’organitzen les activitats econòmiques. Segons els informes de l’IPCC, els fenomens  meteorològics naturals van a ser més intensos i més freqüents --ja  ho estan sent per tot  arreu-- i les mesures per mitigar el canvi climàtic suposen , d’una banda la reducció dràstica de l’emissió de CO2 a l’atmosfera i d’altra l’adopció de mesures de previsió i d’adaptació a la nova situació.

            Avui mateix està tenint lloc a Nova York la reunió internacional sobre el canvi climàtic. Per aquest motiu, i per tal d’exigir als mandataris l’adopció urgent de mesures que frenen de manera significativa l’emisió de gasos d’efecte hivernacle abans de l’any 2020, diumenge passat es van produir nombroses mobilitzacions arreu del món.  Amb aquest motiu, ESCOLA VALENCIANA ha fet públic un manifest –“Escola Valenciana davant del canvi climàtic”, ( www.escolavalenciana.org ) que ha remés a les escoles, i també als responsables polítics. Alhora, s’hi fa una crida a tots els sectors de la societat, polítics, econòmics, acadèmics i socials en general, per tal que no obvien la problemàtica mediambiental que estem vivint  i que responguen positivament a les demandes que sorgeixen de les Cimeres del Clima propiciades per les Nacions Unides.


En l’esmentat document s’explicita que, tot i que la solució a la problemàtica del canvi climàtic ha de ser global, també són irrenunciables les actuacions en l’entorn pròxim. I en aquest sentit, l’espai escolar a més de ser un àmbit educatiu és també un dels àmbits on s’han d’aplicar mesures fermes per reduir les emissions de CO2. Mentre fem camí cap a una societat justa i ambientalment responsable.