9.27.2014

MANIFEST D’ESCOLA VALENCIANA DAVANT DEL CANVI CLIMÀTICDavant de la reunió internacional sobre el canvi climàtic, que té lloc ell dia 23 de setembre de 2014 a Nova York, des d’Escola Valenciana volem unir la nostra veu a la dels qui demanen mesures urgents per frenar de manera significativa l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, abans de l’any 2020.

En aquest sentit, manifestem la nostra adhesió a les demandes de la “Mobilització Climàtica dels Pobles” que està tenint lloc arreu del món, ja que el canvi climàtic constitueix un greu problema ambiental que afecta de manera absolutament negativa la sostenibilitat en tota la Terra.

Però tot i ser conscients que la solució a aquesta greu situació que representa la transformació del clima produïda per l’acció humana ha de ser global, també som conscients que són irrenunciables les actuacions en l’entorn pròxim.

Per aquest motiu i coherents amb els plantejaments reflectits en les Conclusions del IV Congrés d’Escola Valenciana, “Escola Valenciana i societat sostenible” celebrat el mes de desembre de l’any 2006, volem recordar i manifestar el següent:

_ L’educació com a component fonamental del desenvolupament humà, és, alhora, un dret universal que ha de capacitar individus i col·lectivitats per a un desenvolupament sostenible.

_ En la tasca educativa i docent considerem ineludible l’aplicació de programes per a la sostenibilitat, incloent-hi tots aquells aspectes relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic, i que els principis de sostenibilitat informen tota la vida escolar.

_ L’espai escolar, a més de ser un àmbit educatiu, és també un dels àmbits on s’han d’aplicar mesures fermes per reduir les emissions de CO2 causants del canvi climàtic. Per tant, fem una crida a tots els col·lectius que incideixen en el món escolar a actuar-hi en aquest sentit.

_ És important que en l’activitat escolar diaria s’actue de manera sostenible procurant la reducció de despeses energètiques i adoptant mesures d’estalvi que constribuisquen a la sostenibilitat ambiental.

_ L’administració ha d’abordar amb urgència el tema de la sostenibilitat dels edificis escolars. En els de nova creació haurà de considerar-se la ubicació per afavorir-hi l’accés a peu, amb bicicleta o amb transport públic. L’orientació haurà de ser aquella que possibilite el màxim estalvi energètic a més de dotar l’edifici de sistemes de producció d’energies alternatives. Mentre que els materials a utilitzar seran aquells que resulten mediambientalment sostenibles.

_ En els edificis ja construïts caldrà fer totes les adaptacions possibles per tal que estiguen d’acord amb el màxim de sostenibilitat i amb el mínim de la despesa energètica que genere gasos d’efecte hivernacle. Treballs d’aquests tipus, que són necessaris per a la sostenibilitat, afavoririen, alhora, la creació de llocs de treball.

_ En definitiva demanem a tots els sectors de la societat, polítics, econòmics acadèmics i socials en general, que no obvien ni minimitzen la problemàtica mediambiental que estem plantejant i que responguen possitivament a les demandes que sorgeixen de les Cimeres del Clima propiciades per les Nacions Unides.

_ Fem una crida per tal que es reconsidere l’actual model de creixement

econòmic que és depredador i destructor de recursos de la terra i que es faça camí en l’adopció de mesures que conduisquen a una societat justa, ambientalment responsable, que responga a models de vida sostenibles.