5.15.2014

PACTES, de CARME MIQUEL (LEVANTE-EMV, 13/05/2014)

Ningú no ignora que les eleccions al parlament europeu que tindran lloc el dia 25, són com un banc de proves de cara a les autonòmiques i locals. Per això, els propis partits que es presenten, estan fent els seus actes i propaganda en clau estatal i autonòmica, més que no en clau d’Unió Europea. Tal vegada pensen que així arribaran més a un electorat, una bona part del qual es mostra tan desinteressat respecte les polítiques comunes en el nostre continent, que no hi té més objectiu que l’abstenció I si en les passades eleccions, a nivell de País Valencià s’hi van abstindre vora un 48% d’electors, per a les d’enguany alguns mitjans pronostiquen una abstenció encara major.
         El ben cert és que existeixen dues percepcions negatives: d’una banda hi ha els qui pensen que la política a nivell europeu no ens afecta, i d’altra els qui pensen que guanye qui guanye tot seguirà igual, que és el mateix que dir que es continuarà actuant al dictat del món de les finances i al dictat d’Alemanya. I es pensa, per tant, que els partits que plantegen canvis importants en la política social, econòmica i mediambiental, no tenen res a fer.
         Però, contrariament a aquest plantejament, l’entrada en els organismes de la Unió Europea dels partits que proposen transformacions efectives per al benefici de les persones i del medi ambient, és absolutament necessària per moltes raons, una de les quals és la de fer vore a la ciutadania que existeixen altres alternatives més enllà de les que aporten els centres financers i la “troika”.
         Per altra banda cal afavorir, ineludiblement, la globalització de la lluita contra les polítiques neoliberals esmentades que, en el moment present, no aporten altra cosa que precarietat laboral, pèrdua de drets socials i potenciació dels grans negocis. Perquè  tot això, tota la maquinària que està portant a cap la política neoliberal, sí que està globalitzada i actua sense fisures.  Però la seua eficiència serà menor si tenen enfront una actuació comuna dels partits que s’identifiquen amb el progrés social, la justícia, la solidarita, les llibertats  democràtiques i el medi ambient. Per això cal que aquests partits donen suport a la globalització de les lluites sindicals i socials i a l’acció continuada a favor dels drets humans. I també per això, cal que aquests partits es facen visibles i arriben a pactes en les seues propostes i actuacions a nivell europeu. Ja sabem que arribar a pactes suposa actuar amb intel·ligència, generositat i trellat. No és molt demanar.

         També per a les autonòmiques caldran pactes, però d’això en parlarem un altre dia.