5.20.2014

Les noves tecologies, de Carme Miquel (LEVANTE-EMV, 20/05/2014)

L´ús de les noves tecnologies presenta llums i ombres. I bo serà que els usuaris, n´identifiquem unes altres. Pel que fa a les llums, segurament ningú no posarà en dubte les enormes possibilitats que ofereixen al món de la ciència, de la investigació i del coneixement. Al món de la informació, de la comunicació i de l´oci. Les noves tecnologies poden possibilitar millores extrordinàries en la vida de les persones si s´usen amb aquesta finalitat. Però també poden causar mal si s´usen de manera perversa o incorrecta. I aquestes serien les seues ombres.
De l´esmentat anteriorment es dedueix que cal aprendre a usar-les bé. I aquest aspecte falla, degut a dos fets: En primer lloc, si exceptuem les aplicacions que exigeixen coneixements especialitzats, les noves tecnologies constitueixen elements que s´han simplificat, s´han generalitzat i arriben a tota la gent. Tothom pot ser-ne usuari. En segon lloc, ocorre que, a nivell general, la generació jove domina molt més els mitjans tecnològics que no la generació de majors. I aquests dos fets estan condicionant- l´ús d´internet i de les xarxes socials. En aquest aspecte, l´acessibilitat i extensió d´aquests mitjans a tota la població i el seu abast enorme, fa que siga molt difícil l´existència d´unes normes per a la seua aplicació i per al seu consum. Perquè caldrien unes normes reguladores que no suposaren límits a la llibertat d´expressió però que sí que promogueren un ús assenyat de tots els aspectes d´internet i de les anomenades xarxes socials. I la mancança d´aquestes normes deixa la bondat o maldat de l´ús tecològic, al sentit comú i a la formació de l´usuari. 
Però l´usuari no sempre té formació ni sentit comú, per això la xarxa està plena d´insults, d´amenaces, d´expressions masclistes i feixistes, de propostes perverses i, sobretot, plena de grolleria i desficacis. Davant d´això només és possible la formació de les persones, sobretot dels joves. És a dir, cal una educació en i per a l´ús de les noves tecnologies. I aquí és on tenim l´altra dificultat: una bona part dels qui n´haurien de ser educadors „pares i professorat„, coneixen menys el món de les noves tecnologies que els qui haurien de ser educats. Aquesta és una dificultat que podria solucionar-se amb un cert temps, posant mitjans per a la formació dels qui encara no la tenen. 
Però sempre, davant del tema que ara ens ocupa i davant de tots els aspectes de la vida, serà imprescindible educar en el sentit crític, en la llibertat i la responsabilitat, en la capacitat de discernir, en el respecte i en la creativitat. Si es generalitzaren aquests valors, l´ús de les noves tecnologies adquiririen plenament la funció d´estar al servei dels usuaris.

carmiqueldiego@gmail.com>