5.25.2014

Europa, projecte i malson, GRUP DE SEGLARS I RECTORS DEL DISSABTE (LEVANTE-EMV, 22/05/2014)

El somni europeu, que s´identificà des dels seus orígens com a espai de drets humans, treball i pau entre nacions enfrontades històricament, ha estat copat per buròcrates i elits de poder. En conseqüència, s´ha convertit en un malson que fa créixer l´euroescepticisme, la impotència generalitzada davant mecanismes econòmics que colpegen la gent més dèbil i la barbàrie de grups racistes i xenòfobs.
Constatem amb indignació que s´ha prioritzat el mercat per damunt de les persones i les cultures; que els interessos dels grups financers i de pressió han prevalgut sobre els pobles; que ha interessat més la construcció del mercat comú que la d´un espai social, obert i solidari; que els països més rics s´han imposat als més pobres; que ha nascut una burocràcia europea distant i aliena a les preocupacions de la ciutadania. Tot això és un llast que exigeix cada vegada més retallades socials, precarietat i sacrificis, tot deixant persones immigrants mortes en el mar; joves que es desplacen a altres països de la Unió cercant treball i són rebutjades; aturades que, per milions, queden expulsades dels dinamismes comunitaris; altres que viuen en precari sense poder eixir endavant; minories ètniques. Tota aquesta gent innominada, anònima i sense rostre, reclama tenir part en la construcció europea.
La construcció de la Unió no podrà superar aquest llast sense una major democràcia, participació ciutadana i justícia social. Per això és urgent una crida a la participació en les pròximes eleccions europees, per tal de convertir la Unió en un projecte de llibertat, emancipació i justícia social que supose un canvi autèntic de sistema. No podem deixar via lliure a grups organitzats d´ultradreta o a moviments que impedisquen la construcció de l´Europa social.
El projecte europeu només és sostenible quan es centra en la justícia social. Reduït a la consecució d´una zona de lliure comerç, tan sols interessarà als mercaders. La prova d´idoneïtat europea radica en el compromís inequívoc per la igualtat, mitjançant polítiques fiscals redistributives que perseguisquen major equitat entre els països i polítiques socials que garantisquen les prestacions socials bàsiques.
Fidel al seu anhel de llibertat, Europa ha de ser espai d´asil que oferisca protecció internacional a la vida dels éssers humans perseguits, per tal que puguen viure dignament. Si s´interessa només per construir el seu propi benestar, el projecte europeu romandrà abocat al fracàs. 
La Unió Europea anirà realitzant la seua aspiració a la fraternitat si, per damunt de les seues institucions polítiques i econòmiques, hi ha una societat civil basada en una cultura del trobament, la participació, la solidaritat i la tutela dels drets humans. Allò que va forjant aquesta amistat cívica és fonamentalment els intercanvis de joves i de centres d´investigació, les xarxes d´assistència sanitària i el voluntariat internacional, que cultiva el sentit de pertinença. 
Per tot això, donem suport a les candidatures de les forces socials i polítiques el programa electoral de les quals reflectisca un compromís per la construcció d´una Europa social i dels pobles, amb les opcions següents: 
„Recuperar la sobirania social i política front als mercats, i el protagonisme de la societat civil per damunt dels poders econòmics.
„Apostar per l´establiment de polítiques fiscals redistributives que perseguisquen la corrupció, suprimisquen els paradisos fiscals i les diferències entre països rics i pobres, promoguen l´ocupació juvenil i garantisquen unes prestacions socials dignes. 
„Cercar una integració que respecte la pluralitat de nacionalitats, cultures i llengües existent als països membres, així com el dret a l´autodeterminació.
„Treballar perquè el Parlament Europeu promoga una ciutadania inclusiva des de la tolerància, el reconeixement de les diferències i la defensa de la llibertat i els drets humans.
„Afavorir la construcció d´una Europa laica, com a espai de diàleg, cooperació i convivència respectuosa entre les diferents religions i creences. 
„Propugnar una nova Constitució Europea elaborada amb la participació activa de les bases, mitjançant els moviments ciutadans que promouen accions cíviques innovadores i xarxes transnacionals.
„Propiciar una Europa multicultural amb una política de fronteres justa, que supere les tendències xenòfobes i respecte la prioritat de les persones i de les seues necessitats. 
„Promoure una major col·laboració amb els pobles empobrits, a través de relacions comercials i sistemes financers equitatius i de la cooperació al desenvolupament.
„Consolidar els programes de beques per afavorir els intercanvis culturals i la creació de xarxes entre la població jove.
„Garantir un desenvolupament sostenible i respectuós amb la naturalesa i amb la salut de les persones, tot promovent una cultura de la pau, el desarmament i la desnuclearització.
Com a creients en Jesús de Natzaret, el qual ens interpel·la a la construcció d´una societat al servei de la vida plena de les persones, recolzem el projecte d´una Europa oberta, lliure i solidària, que promoga la convivència en pau i justícia per a tots el pobles i desperte l´esperança en una altra Europa possible.

[Firmen també Ximo García Roca, Mar Seguí, Vicent Ruix, Margaret Mayans, Honori Pasqual, Mila Leibar, Germán López, Josep-Antoni Comes, Amparo Estellés i 25 signatures més]