2.15.2015

Uns 98.000 catalans cauen en risc de pobresa en 4 anys (EL PUNT-AVUI, S.PAU)

El 20% de la població de Catalunya no té cobertes les necessitats bàsiques, percentatge que a tot l'Estat puja al 27%

El 6,1% de catalans tenen carències materials severes, diu un estudi europeu


El 20% de catalans estan en situació o risc de pobresa, mentre que si s'analitza tota la població de l'Estat ho està el 27,3% de la població. Les dades sobre pobresa insisteixen en evidenciar la precarietat en què sobreviuen moltes persones. Ahir ho va a tornar a posar a sobre la taula l'últim informe de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social (EAPN) que va més enllà de la simple valoració de la capacitat econòmica, ja que a través de la taxa AROPE valora la taxa de risc de pobresa, juntament amb la carència material i amb el nivell d'intensitat de treball.
En el cas de Catalunya, segons l'EAPN, entre l'any 2009 i el 2013, hi hauria 97.954 persones que han caigut en el risc de pobresa, un període en què la taxa ha passat del 19 al 20,1%. En xifres absolutes s'indica que més d'1,5 milions de catalans no tenen garantit el mínim per viure dignament.
Si s'analitzen els diferents indicadors de la taxa AROPE, el 13,9% de catalans estan en risc de pobresa; el 6,1% tenen carències materials severes i el 10,8% viuen en llars amb baixa intensitat en el treball, és a dir, que no tenen feina o si la tenen no els representa prou ingressos per cobrir ni tan sols les necessitats més bàsiques.
Catalunya, juntament amb el País Basc, Múrcia, Extremadura i Madrid, són les zones on el percentatge de població en risc de pobresa ha augmentat entre el 0,5% i el 2%, o sigui, amb un creixement per sota de la mitjana estatal del 2,6%. Amb el creixement més alt, en canvi, hi ha la Rioja, Astúries, les Balears, Navarra, Andalusia i el País Valencià, entre el 2,7% i el 5,2%.
L'estudi de l'EAPN mostra com la taxa AROPE va pujar acceleradament entre el 2007 i el 2009, a partir del 2010 va seguir creixent més a poc a poc, i entre el 2012 i el 2013 pràcticament no va moure's. És important subratllar que l'alentiment dels índexs de pobresa no és per una millora de les condicions de vida, sinó per l'efecte estadístic causat per la reducció d'ingressos en bona part de la població.

La meitat de famílies no van estalviar el 2014

El 51,5% de les famílies de Catalunya admeten que no van poder estalviar res durant l'any passat, perquè tot el que van ingressar ho van necessitar per viure. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de l'Institut de Protecció Familiar, que també indica que una de cada cinc famílies reconeixen que no fan cap esforç per planificar el seu futur econòmic.
Darrera actualització ( Dimecres, 11 de febrer del 2015 02:00 )