7.21.2014

ORGULL GAY, de Carme Miquel (08/07/2014)


            No podem oblidar que la condició sexual que no s’ajusta a les normes de l’heterosexualitat, durant molts anys ha sigut negada i perseguida. Les persones homosexuals han patit la privació dels drets més elementals com és el de la llibertat d’estimar i relacionar-se amb les persones que vulguen i com vulguen. I aquesta privació, amb crueltat afegida, encara perviu en alguns llocs d’aquest planeta.
            Al nostre país, s’han fet passes importants en el reconeixement dels drets de les persones homosexuals, bisexuals i transexuals i el grau d’acceptació social sembla ser alt. Però encara hi ha entrebancs. Per això, encara cal fer visibles unes opcions sexuals que no estan normalitzades del tot, ja que qualsevol aspecte de la vida, no es normalitza si no es visibilitza, si no es fa públic, de manera positiva, la seua realitat i el seu abast . En aquest sentit, han sigut molt importants els testimonis dels qui “han eixit de l’armari”, és a dir, de les persones que amb naturalitat han fet pública la seua opció sexual diferent de la heterosexual.
            Jo crec que els actes de celebració de “l’orgull gay”, pretenen continuar fent visible la realitat de les persones homosexuals, bisexuals i transexuals, i això, a pesar dels avenços haguts, encara és necessari. No obstant jo tinc moltes reserves cap a l’enfocament i la manera com s’estan plantejant les celebracions.

            Començaré dien que la imatge que en tinc del “Dia del orgullo gay” és la que he percebut a través dels mitjans de comunicació. Vull suposar que hi ha hagut debats, informacions, manifests… per plantejar i exigir les reivindicacions encara pendents i per fer pública la solidaritat amb els qui encara no tenen reconeguts els seus drets. Però aquests actes, si els hi ha hagut, no s’han vist. I la imatge que se n’ha transmés, és només la d’una festa provocadora presentada com una gran ”carnavalada”. Vull dir que és una visió que va contra la normalitat i la naturalitat amb què s’ha de contemplar el fet homosexual. Per això la lluita, llarga i important, per aconseguir l’esmentada normalitat es veu desnaturalitzada amb la transmisió de la imatge dels gays (no tant la de les lesbianes) com la de persones superficials i grolleres que, volent mostrar-se  provocadores, el que fan es convertir la imatge de l’homosexual en un simple objecte sexual. Que mostren un cos i unes actituds que podem identificar amb les d’uns vulgars streappers, que remeten a les dels gigolos i persones que venen el seu cos.  I després està l’estereotip de l’afectació exagerada, allò que en sentit pejoratiu ha vingut anomenant-se ”loqueta”. Tot això està molt lluny de la realitat i de la pluralitat existent en el món homosexual i, al meu parer, no cotribueix a la seua dignificació. Si es vol fer festa i autoparòdia que se’n faça, però el fet que aquesta siga l’única visió del món homosexual que ens arriba, és una frivolitat.