11.02.2013

SOLEMNITAT DE TOTS SANTS HOMILIA DEL P. ABAT JOSEP M. SOLER 1 DE NOVEMBRE DE 2013 Ap 7, 2-4.9-14; 1Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12 (Abadia de Montserrat)

“Vós sou l’únic Sant”, hem cantat en el “glòria” a l’inici de la Missa. Ho diem aplicat a 
Jesucrist: “Vós sou l’únic Sant, vós l’únic Senyor, vós l’únic Altíssim, Jesucrist”. 

“L’únic Sant”. I, en canvi, avui celebrem la solemnitat de Tots els Sants; d’aquella 
multitud tan gran dels qui són a la presència de Déu que ningú no pot comptar, segons 
que diu el llibre de l’Apocalipsi. Parlar de “l’únic Sant” i d’una multitud de sants, no és, 
germans i germanes estimats, cap joc de paraules, ni cap contradicció. Segons la 
Sagrada Escriptura, la santedat és única; forma part de l’essència de Déu, del Déu que 
és Trinitat. La santedat divina és immensitat, perfecció, plenitud, bonesa, amor 
indefectible, justícia sense taca. I, Jesucrist, que és el Fill de Déu fet home, participa 
en plenitud de la santedat divina. Per això és “l’únic sant” entre els éssers humans. 
Però Déu, a través de Jesucrist, vol establir una relació d’amor amb les persones. I, a 
les que s’obren a la seva gràcia, els concedeix de participar de la seva santedat. La 
santedat, doncs, és única i és participada per molts. Les persones humanes podem 
esdevenir santes per participació si acollim la relació d’amistat amb Déu, si ens obrim 
a la seva gràcia, si procurem ser fidels a la seva aliança per mitjà de viure segons la 
seva Paraula. L’inici d’aquesta relació d’amistat és la incorporació a Jesucrist que ens 
és donada pel baptisme, i que continua en el procés d’identificació amb el Senyor que 
ens permeten de fer els sagraments i la lectura orant de la Paraula de Déu. 

Entre els qui s’obren a aquesta aliança, que és donadora de vida divina, hi trobem 
diversos tipus de santedat. Hi ha una santedat heroica, com la de Santa Maria, la Mare 
de Déu, com la de sant Benet o sant Francesc d’Assís, la beata Teresa de Jesús o de 
sant Joan de la Creu, o, encara, la dels màrtirs antics i nous, entre els quals es 
compten el grup de germans de la nostra de comunitat beatificats recentment. En 
aquesta casos, segons la manera de ser de cadascú i les circumstàncies històriques 
en les quals van viure, hi ha una donació radical i total a Déu, un amor 
extraordinàriament intens a Jesucrist, una existència lliurada als altres fins al final; hi 
ha, també, una fidelitat a prova de la foscor i la sequedat espiritual que es pot 
experimentar, com en el cas de la beata Teresa de Calcuta. Però no tothom està cridat 
a aquests cimals. Hi ha una santedat més a peu pla. El Papa Francesc, seguint la 
divisió sociològica que se sol fer de les classes socials, l’anomena la “classe mitjana 
de la santedat”. “Classe mitjana” no vol pas dir que es tracti d’un tarannà mediocre 
perquè no hi hauria santedat; amb aquesta expressió es refereix a la fidelitat 
perseverant en les coses grans o petites de cada dia. D’aquesta “classe mitjana de la 
santedat”, tots en podem formar part perquè consisteix a viure de cara a Déu i a fer bé 
les coses de cada dia (cf. Entrevista a “La Civiltà Cattolica”, setembre 2013). He dit 
que tots en podem formar part, d’aquesta “classe mitjana”; però és més d’acord amb el 
missatge evangèlic, dir quer tots estem cridats a aquesta santeddat, Déu l’espera de 
nosaltres, els batejats, quan no hem rebut la vocació a la santedat heroica. El Papa 
posa alguns exemples de la “classe mitjana de la santedat”: els pares que pugen 
curosament els seus fills i n’afronten amb coratge les dificultats, els qui treballen a 
consciència per portar el pa a casa, els malalts que accepten la seva malaltia i en fan  
ofrena, els sacerdots ancians que, tot i les ferides de la vida que poden haver rebut, 
mantenen el somriure i tenen pau en el cor perquè han servit el Senyor tan bé com 
han sabut, els religiosos i les religioses que treballen cada dia per fer comunitat amb 
els germans o germanes i es donen generosament al servei dels altres (cf. ibídem). I 
podríem ampliar els exemples pensant en els qui ajuden els altres amb discreció per 
no fer-se veure ni humiliar els qui reben l’ajuda, els que no malparlen dels altres, elsjoves que han descobert Jesucrist i volen ser-li fidels i, sense complexos, el volen fer 
conèixer als seus companys. I tantes altres formes que pot prendre la santedat en la 
vida ordinària. Aquesta santedat de “la classe mitjana”, comuna, de cada dia, sense 
gestos esplendorosos, el Papa l’associa a la paciència d’afrontar amb fermesa els 
esdeveniments i les circumstàncies difícils de la vida, i també a la perseverança a 
continuar el camí cristià cada dia (cf. ibídem). Aquesta és la santedat que viu molta 
gent senzilla del Poble de Déu, que sovint passa desapercebuda als ulls humans, però 
mai als de Déu. 


Amb l’expressió “Tots Sants” que dóna nom a la solemnitat d’avui, l’Església fa 
memòria tant dels qui han viscut una santedat heroica, com dels qui han viscut la 
santedat quotidiana formant part de “la classe mitjana de la santedat”. És una gran 
multitud de tota nacionalitat, de totes les races, de tots els pobles i llengües, de totes 
les edats. Tots participen, cadascú segons la seva capacitat, de l’única santedat de 
Jesucrist. A tots els és comú l’esperit de les benaurances que hem escoltat a 
l’evangeli, perquè les benaurances expliciten la santedat moral de Jesús i la proposen 
als seus deixebles. 

Déu és present en la vida de cada persona. I està unit vitalment a tots els batejats. 
També a nosaltres. I ens invita, si més no, a formar part de “la classe mitja de la 
santedat”; ens invita a la santedat quotidiana que consisteix a fer bé les coses per 
amor i reverència a Jesucrist, per amor i reverència al Déu Trinitat. I ens invita, també, 
a ser portadors d’esperança en el nostre món. El pla de Déu sobre cada persona, tal 
com ens el presenta la solemnitat d’avui, és engrescador perquè ens indica el camí pel 
qual hem d’avançar per arribar a la nostra plenitud personal i a la felicitat desitjada en 
l’anhel més profund del cor. És engrescador, encara, pensar que, per bé que la història 
d’algunes persones hagi pogut ser aliena al pla de santedat que proposa la Paraula 
divina, Déu també és present en aquestes vides; encara que la seva existència hagi 
estat molt rebregada per les circumstàncies que han viscut, sempre hi ha algun espai 
en el qual pot créixer la bona llavor i donar fruits de santedat. Mai no és massa tard en 
aquesta vida, en tenim un exemple eloqüent en el bon lladre, company de suplici de 
Jesús, que es convertí immediatament abans de morir (cf. Lc 23, 40-43). 

L’eucaristia que ara celebrem ens posa en contacte amb la santedat de Déu. I ens 
insereix en l’obra salvadora de Jesucrist. Així podem anar duent a terme la nostra 
vocació a la santedat mentre agraïm l’obra que la gràcia de Déu ha fet en la gran 
multitud de germans nostres, coneguts o desconeguts, que ja frueixen de la glòria del 
Crist. Agraïm el do que Déu els ha fet i invoquem l’ajuda de “tants intercessors” (cf. 
Oració col·lecta)