11.10.2013

En la política, n’hi hauria prou amb els Deu Manaments (CATALUNYA RELIGIÓ.CAT)