11.20.2013

LA DISCAPACITAT EN LLUITA, Carme Miquel, LEVANTE-EMV, 18/11/2013)

          El progrés d’un país es reconéix bàsicament per la satisfacció de les necessitats primordials de tots els seus ciutadans i ciutadanes i el respecte a tots els seus drets. Les persones amb discapacitat, física o psíquica, són també subjectes amb drets que per ser satisfets necessiten d’atencions especials. Aquestes atencions han de ser aportades per institucions educatives i/o sanitàries i per les que tenen com objectiu proporcionar un benestar social. Però justament, com és ben notori, ha sigut en aquests tres àmbits on s’han aplicat unes retallades grans i, òbviament, aquest fet ha repercutit de manera greu en les Centres d’Educació Especial i també en els d’Atenció Primerenca, els  Centres de Dia i els Centres Ocupacionals. 


         Des de fa tres anys, la situació d’aquests i en concret la de les Escoles d’Educació Especial, majoritàriament gestionades per les respectives associacions de pares i mares, és insostenible. I els seus treballadors han eixit al carrer per exigir al Consell de la Generalitat Valenciana i en concret a les Conselleries d’Educació i a la de Benestar Social ( que ha reduït el seu pressupost en un 10%) el pagament dels més de 3.000.000 d’euros que els deuen, corresponents a l’any 2012 i 2013. Els professionals d’aquests centres porten fins a sis mesos sense cobrar. Mentre les  beques de menjador no arriben i les empreses de transport tampoc no han cobrat.
         Dissabte passat, els treballadors d’Educació Especial van eixir al carrer, com venen fent des de fa dos anys sota el lema “Respecte i dignitat per la discapacitat” . La plaça de la Verge va acollir les seues reivindicacions, expressades de manera lúdica i amb el suport de personatges populars. En el seu manifest feien notar que els centres respectius han estat funcionant gràcies al seu treball i a pesar dels problemes econòmics que suporten, en alguns casos molt greus. Però ha arribat el moment, diuen els professionals, de posicionar-se com treballadors que veuen greument agredits els seus drets i la seua dignitat. I per això, adverteixen que si no se soluciona ja el problema, es veuran abocats a prendre mesures més dràstique, entre les quals la vaga.
         Sobta i preocupa saber que els centres concertats que esmentem es veuen entrebancats en el seu funcionament normal a causa dels impagaments de les subvencions que els calen, mentre que la nova Llei d’Educació pretèn ampliar els concerts a centres d’èlit que no necessiten d’ajuts econòmics. I damunt incompleixen el principi d’igualtat segregant els alumnes per sexes.

         El sector de la discapacitat ha eixit al carrer. I la ciutadania no podem fer altra cosa que estar al seu costat.