10.18.2013

Rodamilans, compositor, monjo de Montserrat (ARA.CAT)

De l'article de Gregori Estrada (Manresa, 1918) a Revista Musical Catalana (núm. 29, 1987). Foto d'Àngel Rodamilans (Sabadell, 1874-1936). Autor de cançons populars montserratines -algunes amb lletra de Verdaguer, com Moreneta en sou-, fou beatificat diumenge a Tarragona.

Àngel Rodamilans se'ns presenta com a compositor laboriós, original, sincer, prolífic, valent i atrevit, amb possessió d'una tècnica personal guanyada a pols autodidàcticament, i que ara crec que podem valorar positivament, dintre del postromanticisme, com a ferma i interessant, fruit d'una ànima que es va abocar amb profunditat a la composició musical. No hi ha cap dubte que Àngel Rodamilans és un dels músics compositors catalans més destacats de la primera meitat del segle XX i que honora el nostre poble.
La primera etapa com a compositor està representada per dos versets d'orgue del 1893, quatre anys després d'haver sortit de l'escolania. [...] Són de contextura acadèmica contrapuntística. S'hi endevina ja un temperament inquiet i de recerca harmònica. [...] La segona època es caracteritza per la frescor i el lirisme, per l'originalitat. [...] Es tracta de cants no massa llargs. [...] Són peces agradables, entenedores per tothom. Una tercera època, la formen les obres sobretot dels últims anys de la seva vida. Són peces generalment llargues, denses, riques en contrapunt i harmonia que demostren en el seu autor una recerca fonda d'un llenguatge musical propi, d'una tècnica adquirida autodidàcticament amb l'esforç tenaç de cada dia. S'hi mou amb sinceritat inquieta. Tal com deia ell mateix, no podia passar dels primers compassos d'una composició sense fer el trànsit a altres tonalitats veïnes o allunyades, mantenint-se, però, en un ambient modal. L'harmonia hi era agosarada, fruit d'un aprofundiment però també d'una reflexió sobre les obres d'avantguarda conegudes aleshores a Montserrat. [...] El fruit de la seva recerca incansable van ser unes composicions atapeïdes de petits temes o fragments que, com a pedretes d'un mosaic, va saber travar íntimament fins a formar-ne un gran conjunt.