9.30.2016

Nou Diccionari Destructiu Valencià d'El Valencià Indignat (LAVEUPAIS VALENCIÀ

A vegades crec sincerament que això de la llengua ho sobrevalore massa. Vull dir, n’estic segur de fet que els canvis que s’hi produeixen, les bajanades dels il·lustres, la castellanització de la nostra llengua, el problema del nom, i el llarg etcètera que crec que molts compartim, només ens afecta a una xicoteta porció d’este pastís de país que tenim i que a la resta tant els fa si diem sesta, migdiada o becada... De seguida però, arribe a la conclusió que em té igual el que la resta pense i faça, i per això, m’intente situar sempre de front amb la defensa de la meua llengua, perquè no sé de quina manera me la van ensenyar que me l’estime massa com per a deixar-la de banda.

No enganyaré ningú si dic que no tinc massa idea de lingüística ni tampoc de lexicografia, però com a interessat que sí que em considere intente assessorar-me a l’hora de considerar certes coses que, d’alguna forma, em pareixen autèntiques cafrades.

Doncs bé, ara resulta que els acomodats que ocupen els seients de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), no vull ser desconsiderat de cap manera, han obert l’estellador del Diccionari i com un torrent han aparegut una barbaritat de nous mots de, diguem-ho així, dubtosa procedència que vénen a “enriquir”, diuen que, la nostrada llengua dels valencians. Ai redéu!, se suposa que és esta la tendència?, hem d’acceptar cada paraula que tinga un ús comú entre uns parlants que cada vegada parlen menys el valencià?, tot ha de ser normatiu? De deveres esta gent no sap fer una altra cosa?, per a això estan?

Estimats membres de l’AVL, si es tracta d’acceptar absolutament tot el que penseu que té un ús ‘arrelat’ (ja ens explicareu), no cal que ningú de vosaltres esteu com a imatge viva dels defensors del valencià, no cal home! Per què heu de passar eixe tràngol? Poseu a qualsevol, i prou, no cal res més... Qualsevol professor de Secundària segur que té un repertori molt més extens que vosaltres perquè realment sí que viu en contacte directe amb la llengua, sí que palpen la llengua viva... Evidentment, és molt més gran la tasca que fan molts docents per la nostra llengua que la que feu vosaltres.

M’indigna parlar de la nostra acadèmia i no fer-ho per a lloar alguna decisió. Però això d’acceptar tal barbaritat de paraules que provenen del castellà, una llengua magnífica, preciosa per descomptat, però que ens ha sigut imposada ‘manu militari’ fins i tot, doncs, què voleu que vos diga, no em pareix bé, gens bé. Des de la més profunda humilitat per la immensa distància intel·lectual que ens separa, senyors acadèmics, només puc dir-los que afavorir la interferència lingüística d’una manera tan gratuïta, tan grollera i tan tremendament antiacadèmica com ho fan vostès, em sembla una activitat lamentable. Tenim una llengua estimats, i molts mots que necessiten tornar a primera plana perquè no es perden. No sé si la millor manera serà fer això d’acceptar-ho tot... Ja ho parlem