9.16.2016

26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües


El 26 de setembre celebrem el Dia Europeu de les llengües, una 
iniciativa que va iniciar el Consell d'Europa l'any 2011 amb els 
objectius següents:

- destacar la importància de l'aprenentatge de llengües que s'aprenen 
amb l'objectiu d'incrementar el plurilingüisme i la comunicació 
intercultural.
- promoure la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d'Europa, 
que hem de preservar i potenciar.
- afavorir l'aprenentatge permanent de llengües dins i fora de l'escola, 
ja siga amb el propòsit de realitzar estudis o per necessitats 
professionals, per mobilitat o per plaer...

D'acord amb el que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les 
llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

"El ric patrimoni que representa la diversitat lingüística i cultural 
d'Europa constitueix un recurs comú valuós que convé protegir i 
desenvolupar, i s'imposen esforços considerables en l'àmbit de 
l'educació a fi que aquesta diversitat, en lloc de ser un obstacle per a 
la comunicació, esdevinga una font d'enriquiment i de comprensió 
recíproques. Només amb un millor coneixement de les llengües modernes 
europees s'aconseguirà facilitar la comunicació i la interacció entre 
europeus de llengua materna diferent i, per tant, afavorir la mobilitat, 
la comprensió recíproca i la cooperació a Europa i vèncer els prejudicis 
i la discriminació."

És per això que volem animar-vos a celebrar el Dia Europeu de les 
Llengües, perquè és una manera de celebrar la riquesa multilingüe dels 
valencians.

Aprofitem per encoratjar-vos a seguir treballant en l'ensenyament de les 
llengües amb l'objectiu d'aconseguir formar alumnes plurilingües capaços 
de conviure en els contextos multilingües actuals.

Al web del Consell d'Europa trobareu propostes didàctiques interessants 
i, a més, podreu compartir les vostres experiències:

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/JEL_en.asp

Reben una cordial salutació.
Servei d'Educació Plurilingüe