11.13.2015

Juliet i Bausset

Encara que sense permís ni de l'autor ni del fill de Juliet penge aquesta foto:

Moltes gràcies