11.12.2015

HOMENATGE A LA PARAULA

EL PROPER DIVENDRES DIA 13 DE NOVEMBRE EL XIX HOMENATGE A LA PARAULA. NO SE'L PERGAU!!!!