7.08.2013

DOS ANYS DE GOVERN A ONTINYENT, ARTICLE DE JOSEP FRANCÉS (PERIÒDIC ONTINYENT)Ja fa dos anys que estem en una nova etapa política a la nostra ciutat, el PP de Lina i Filiberto perdia la majoria i es posava fi al govern de la crispació, manipulació i egocentrisme com a ferramentes del dia a dia.

Des de Compromis, entenem que la valoració global del govern és positiva, ja que  l’Ajuntament ha deixat de ser part del problema, per convertir-se en un actor clau en la recerca de solucions. Creiem que governar, és gestionar de la millor manera els recursos col·lectius, amb eficiència, responsabilitat i transparència, tot garantint els serveis públics de qualitat  i benestar de totes les persones.

Fent una valoració més global, no podem estar satisfets del tot, quan degut a la forta crisi, la ciutat està malament, prou pitjor que ara fa dos anys. Hi ha un increment de quasi 700 persones aturades, Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), Concursos d’empreses, comerços, etc. ens dibuixen una ciutat amb grans dificultats.

ATURATS
JULIOL 2011
JUNY 2013
INCREMENT
PERCENTATGE
Demandants d'Ocupació al País Valencià
509.558
582126
72568
14,25%
Demandants d'Ocupació a Ontinyent
4133
4825
692
16,75%

Donada la situació, vàrem apostar i apostem, per posar ordre als comptes municipals, reduint despesa corrent que no disminuiria la prestació de serveis, per tal  reforçar les partides destinades tant a la promoció econòmica de la ciutat, com a cobrir les necessitats socials de les persones que més estant patint les conseqüències d’aquesta “estafa-crisi”. El resultat d’aquesta gestió ha estat positiu:

TRESORERIA
31-12-2010
31-12-2012
REDUCCIÓ
Romanent de tresoreria
-2.312.468,38
1.138.458,70
3.450.927,08
Deute bancari

20.376.824,00
19.024.732,00
1.352.092,00


S’han encetat actuacions promoció econòmica, de suport a l’emprenedor, s’ha posat en marxa un pla de reactivació econòmica, bonificacions fiscals, s’ha donat un protagonisme clau al Consell Econòmic i Social (CES), s’han incrementat les partides per fer front a les necessitats de l’àrea de benestar social, etc.

Però és inevitable fer la següent reflexió, s’ha fet tot el que es podia fer?, la resposta és difícil, però mai es fa prou amb aquesta situació que ens ha tocat gestionar, sens dubte hi ha molts reptes i molts projectes encara per posar en marxa.

Compromís som una cooperativa política, que no creu en el vell sistema en el que estan els partits antics, els partits de sempre, responsables de l’actual “austericidi” al que estem sotmesos els valencians i els ontinyentins, que creuen en el bipartidisme com a sistema vitalici de funcionament en la política, partits amb gent dedicada exclusivament a la política professionalment, a Ontinyent també tenim exemples, de gent que l’únic mèrit per assolir el lloc de feina, consisteix en haver estat afiliada des de jove i tanmateix, no ha cotitzat mai en cap empresa.

Nosaltres treballem des de la vocació per al servei públic a la ciutadania, fugint dels escàndols que ens tenen acostumats els partits del sistema que juguen al “i tu més” oblidant als seus ciutadans, els ontinyentins.

Encara queda molt per fer, per això no podem perdre’s amb “l’autobombo” de la bona gestió, junts però, amb l’esforç continu per entendre’s i sumar, sens dubte, ho farem.

Josep Francés
Portaveu GPM Compromis per Ontinyent