3.07.2015

CONTRA LA LLEI MORDASSA

La nova llei contempla un total de quaranta-cinc infraccions i les diferencia entre "molt greus", "greus" i "lleus".

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 30.001 a 600.000€. S'inclou dins d'aquest tipus d'infraccions reunir-se o manifestar-se, sense comunicar-ho o botant-se la prohibició, en instal.lacions en què es presten "serveis bàsics per a la comunitat" o en les seues immediacions.

Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 601 a 30.000€. Ací entrarien accions com traslladar amb cotxe una pesona toxicòmana a adquirir estupefaents o negar-se davant la policia en qualsevol moment.

Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 100 a 600€. Ací s'inclouran pràctiques com el botellot, fer una pintada de protesta, qualsevol "falta de consideració" cap a la policia o perdre el DNI i no denunciar-ho.

Per què s'aprova aquesta llei ara? Justament quan ens trobem en una situació de crisi profunda, amb greus problemes que afecten amples capes de la població, el govern del PP aposta per criminalitzar i judicialitzar els mecanismes de protesta. El mateix govern que ha demostrat el seu desinterés i incompetència per tal de donar resposta als problemes de la gent intenta ara acallar els que expressen el seu rebuig a la greu situació que vivim. Ara el Govern opta per reprimir els crítics en un intent d'apuntalar un sistema polític que és qüestionat per sectors cada vegada més amplis de la ciutadania.