3.31.2015

Celebració Cinquè Centenari Santa Teresa a Montserrat