4.24.2014

Joves, alcohol i negoci, de Carme Miquel i Diego (LEVANTE-EMV, 22/04/2014)

Tot just començar les vacances, tingué lloc un gran botellot a València. Per celebrar la vinguda de la primavera, deien que era. Però amb primavera o sense, els botellots s'han convertit en fets habituals entre molta gent jove, en la majoria de ciutats. Sembla ser que cada cap de setmana n'hi ha quaranta o cinquanta a València, que s'afegeixen al consum d'alcohol que es fa en discoteques i altres llocs d'oci. I no és aquest un fet que hi haja que minimitzar ja que les conseqüències físiques, psicològiques i socials d'aquest consum són greus i de tots conegudes. És un fet que cal abordar en la mida justa, mirant tots els elements que hi intervenen. Començant per saber que més d'un 40% de joves entre 14 i 18 anys consumeix alcohol de manera habitual (un 15% a diari) i que més del 60% ho fa els caps de setmana. D'aquests, un 14% en realitza un consum tan abusiu que ja els provoca o està camí de provocar-los problemes greus. 

Sabem que no és aquesta una situació nova sinó que ve de fa anys. Però precisament per això, per no haver sigut capaços, d'aturar o disminuir el problema, és pel que no el podem obviar.

Per què beuen els joves? seria la primera pregunta a fer- nos. I la primera resposta que ens donen els qui estudien aquest tema apunta als estímuls que reben de l'ambient i de la societat. Estímuls que provenen de la tolerància social cap a aquest consum i de la publicitat, directa o indirecta, que els hi arriba a través de diferents mitjans. Al respecte, un paràgraf del llibre De jóvenes, bandas y tribus, escrit per Carlos Freixas l'any 1999 resulta clarificador: «... Les indústries del consum jovenil ja s'encarreguen d'explotar-lo al màxim, induïnt necessitats i creant modes L'objectiu és reproduir-hi la lògica de la producció i del mercat que assegure la subordinació de la gent jove al consum, tot traçant unes fronteres precises fora de les quals puguen trobar-se desplaçats».

És evident que aquest plantejament podem aplicar-lo al consum d'alcohol. Per això resulta fàcil iniciar-lo en l'adolescència que és una etapa d'inestabilitat emocional, de canvis i de recerca de noves experiències. A més, és una etapa on prima una actitut qüestionadora respecte determinades normes, mentre que la necessitat de pertànyer a un grup d'iguals i sentir-se acceptat per aquest, és predominant. Beure pot ser una manera d'aconseguir-ho.