3.06.2014

Governants i llengua, de Carme Miquel (LEVANTE-EMV, 04/03/2014)

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Llengües Maternes, ESCOLA VALENCIANA ha rebut el Premi Internacional atorgat per “Linguapax”. És aquest un organisme que va impulsar la UNESCO amb la finalitat de fer present que és molt important la defensa i promoció de les llengües del món que no són oficials, o que ho són però el seu ús no és suficientment normalitzat. Cadascuna de les llengües del món constitueix un legat valuós transmés a la humanita, perquè totes formen part de la cultura universal i li aporten la riquesa de la pluralitat de maneres de comunicar i de formes de veure i interpretar la realitat.

            Perquè una llengua és això, és una manera d’expressar-se i de comunicar-se que porta implícita una visió determinada del món a partir de la realitat pròxima. Per aquest motiu, cada llengua respòn a les necessitats de la comunitat lingüística que l’ha creada al llarg dels anys i ens aporta tot un bagatge de formes de vida. Un exemple típic és el dels esquimals, que tenen varies maneres diferents de designar la neu, ja que el seu contacte amb aquesta matèria els ha creat la necessitat de precisar-ne diverses varietats. Nosaltres, amb un o dos mots per nomenar la neu en tenim prou.

            Doncs bé. La nostra llengua és una part d’eixa riquesa lingüística de la humanitat i, com a tal, tenim obligació de preservar-la de manera plena. Per això i perquè la necessitem per desenvolupar-nos com a col·lectivitat. I també a nivell individual la necessitem, ja que contribueix al desenvolupament intel·lectual i cultural de cada valencià.            És molt fàcil, facilíssim, aprendre i usar una llengua quan s’està en contacte amb aquesta. I costa creure que una persona amb una mínima capacitat intel·lectual, no hi arribe. Aleshores, per què als nostres governants els costa tant usar el valencià? Fa uns dies escoltàvem un parlament del president Fabra, amb molts anys d’exercir la política a Castelló, que mostrava moltes dificultats amb el valencià. Però molt més greu encara és el cas de l’alcaldessa de València. Valenciana de la capital i amb moltes relacions de tota la vida amb les comarques de l’Horta i de la Marina Alta, a hores d’ara encara no ha dit ni una paraula en valencià. I si de cas abans de ser alcaldessa no en sabia prou, ha tingut més de vint anys per aprendre i practicar. Mestres no li n’haurien faltat.


            Tot això ens fa pensar que no es tracta d’una dificultat  intel·lectual de domini de la llengua dels valencians per part dels nostres governants –doncs de ser així estarien incapacitats per exercir el seu càrrec-- , sinó d’una actitud de renúncia, per no dir de menyspreu. Ara ve la festa de la Magdalena i la de les Falles. Se’ls omplirà la boca parlant de tradicions nostres i de l’enorme importància de “lo valenciano”. I mentres diran tot això en castellà, des del seu partit, per interés electoralista, s’intenta revifar la guerra dels símbols. Més els valdria callar.