10.01.2016

Problemes

Els problemes ens agraden perquè ens donen la impressió que gràcies a ells podrem ser. El veritable problema són els nostres falsos problemes.

Pablo d'Ors, escriptor espanyol (1963)