2.09.2016

Carme Miquel (Levante,2/2/16) LA IL·LUSIÓ D’EDUCAR

Dissabte passat tingué lloc una jornada organitzada per la Conselleria d’Educació amb títol EDUSIONA’T. D’aquesta conjunció de les paraules “educació” i “il·lusió”, es desprèn el missatge que s’hi volia transmetre: “és important dedicar-se a la tasca d’educar, amb il·lusió”. I a mi em sembla un bon missatge  Tothom està d’acord a afirmar que l’educació és un dels actius més importants per a un país. I dic educació, no només instrucció, perquè l’educació, a més de l’aprenentatge de matèries, ha d’oferir als educands, la possibilitat de desenrotllar totes les seues capacitats. I això implica incidir en molts aspectes. Per aquest motiu, la tasca d’educar està plena de reptes. Reptes a nivell individual per oferir a cada alumne allò més idoni i reptes a nivell col·lectiu per donar resposta, des de les institucions escolars, a les noves propostes educatives i a les canviants i complicades situacions socials.
            Doncs bé, des de la meua experiència de mestra, ara jubilada, puc afirmar que les escoles i els instituts han acomplit les seues funcions gràcies a la implicació i la il·lusió de molts ensenyants. No obstant, no hem d’obviar que l’administració educativa durant molts anys no hi ha aportat ni el suport ni els recursos necessaris i que la tasca d’educar és complexa i de vegades molt dificultosa. I que en el dia a dia s’hi produeixen situacions límit que en alguns ensenyants creen frustració i cansament. Malgrat tot, el món de l’ensenyament, en general, és un dels sectors socials més dignes. Són molts els equips de treball de docents que estan aplicant projectes de renovació pedagògica, que s’han autoformat i s’han autorganitzat per fer possible la innovació. És des dels centres d’ensenyament que es conrea la relació personal positiva i s’afavoreix l’educació en valors com ara el respecte, la col·laboració, la responsabilitat, l’esperit de la pau, aspectes que no poden avaluar ni els informes Pisa ni els examens de la Llei Wert. És més, la societat en general, a través dels mitjans de comunicació i de l’estatus quo, afavoreix la pràctica d’antivalors com la competitivitat, el consumisme i la irresponsabilitat social, fent molt més difícil la tasca d’educar. Alhora, aquesta societat maleducadora, exigeix al sistema educatiu la solució de problemes que ella crea.

            És per tot l’esmentat que considere important que la Conselleria d’Educació, en jornades com la de dissabte, faça costat als ensenyants i valore la seua il·lusió. I bo seria que ho féra també tota la societat valenciana i assumira el paper de societat educadora.