1.09.2016

Homilia de la Missa del dia Nadal predicada pel P. Abat Josep M. Soler (...