8.10.2014

JOSEP GIMENO "BOTIFARRA" 111 - L'u d'Aielo (Barcelona, gener de 2010).