1.04.2009

FRASES CÈLEBRES


"El diner no és bo ni roí en ell mateix. És una forma d'energia que tendeixa amplificar el que som, per a bé o per a mal" (Richard Armour)

"És una gran veritat que el diner parla. Jo l'he escoltat més d'una vegada com em deia adéu" (Richard Armour)

"No tinc diner, però sé on gastar-lo" (Mick Jagger)

"Ingresse 20 lliures, gaste 19 lliures amb 6 centaus. Resultat: felicitat. Ingressos 20 lliures, despeses 20 lliures i 6 centaus. Resultat: misèria" (Dickens)