6.18.2008

El treball infantil al món


Encara que són dades una miqueta ja passades, no crec que hagen baixat, sinó tot el contrari hauran anat a més (com aquell eslògan del PP: ANEM A MÉS! de fa alguns anys). Ací teniu dades perquè reflexionem: pensem si aquest món és humà o més bé és una cova de lladres...

Les dades van en milions de xiquets.
Són menors de 16 anys:

XINA: No tenim dades d'un total de 330 milions de xiquets.
L'ÍNDIA: 17,5 d'un total de 340 (MINISTERI DE TREBALL). El Baroda Operations Research Group diu que en són 44 i el Bangalore Center for Concemí for Working Children dóna la xifra de 100 milions.
BANGLADESH: 5,7 d'un total de 49 milions
INDONÈSIA: 2,3 de 69.
EEUU: 5,5 de 60
PAKISTAN: 2 de 62 (MINISTERI DE TREBALL). Altres fonts arriben a dir que són 7,5 o 19 milions.
BRASIL: 2 de 55. O 7, segons UNCHR
MÉXIC: 1,3 de 35
NIGÈRIA: 12 de 50
FILIPINES: 5 de 27
EGIPTE: o,4 de 25
I de RÚSSIA I IRAN no tenim dades dels 35 o 30 milions de xiquets menors de 16 anys que tenen aquests països.

UNA VERGONYA PER A LA HUMANITAT...