7.30.2016

Carme Miquel (Levante 26/7/16) MESTRES

Els mestres tornaran a setembre a les aules amb la il·lusió per la tasca d’ensenyar, renovada un curs més. Cal esperar aquesta il·lusió perquè els ensenyants constitueixen un pilar educatiu  imprescindible. Alhora, l’educació és un pilar imprescindible en el desenvolupament personal i en el progrés col·lectiu. En conseqüència, la figura de mestre (des de l’Educació Infantil fins la Universitat) és extraordinàriament important.
            Val a dir que, relacionada amb l’Agenda per al Desenvolupament Sostenible 2015-2030  signada amb l’impuls de les Nacions Unides, hi ha la Declaració d’Incheon on es reitera que l’educació  és un bé públic, un dret humà fonamental i és essencial per a la pau, la tolerància, el desenvolupament humà i el desenvolupament sostenible. La Declaració parteix  d’una concepció humanista de l’educació basada en els drets, la dignitat, la justícia social, la inclusió i la diversitat cultural, lingüística i ètnica. I pretén “garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat amb oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida, per a tots els éssers humans”.  És evident que aspectes tan importants com aquests, no arriben a bon termini si no és amb la implicació del personal docent. És per això que en la declaració esmentada s’explicita que caldrà assegurar per als mestres, autonomia, condicions  i remuneració suficients i adequades i que tinguen bona formació i motivació. Per acabar dient que “els governs  hauran de convertir l’ensenyament en una professió atractiva, en la qual la formació siga continua, millorant alhora les condicions de treball dels ensenyants i aportant-los suport, així com enfortint els mecanismes de diàleg amb les seues organitzacions”.

            Mentre escric aquestes lletres no puc deixar de pensar en la situació dels mestres i estudiants de magisteri mexicans, evidenciada la passada primavera. Em referisc a l’ocorreguta a Oaxaca durant la “Marcha de la indignación” que acabà amb 9 morts. Ajuda a entendre els fets les paraules pronunciades uns dies després pel bisbe de Saltillo, Raúl Vera en el Fòrum Internacional convocat pel “Consejo de Educación Popular de América latina y el Caribe (CEAAL)“  El bisbe, després de condemnar la violència i recordar la matança en 2011, de 43 alumnes de l’escola Normal de Ayotzinapa, va dir: “Estamos ante una política de eliminación y las generaciones jóvenes són las que estorban”. Mentre que membres del CNTE (Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza) després de demanar diàleg, afirmaven : “Aquí se ha querido imponer una llamada reforma educativa que no és más que una reforma laboral de caràcter punitivo i una manera de controlar al magisterio mexicano”. Els mestres mexicans s’hi oposen i per a ells és la nostra solidaritat.