5.31.2013

PROPOSTES DEL REGULADOR FINANCER El Banc d'Espanya demana anul·lar el salari mínim per a alguns col·lectius L'organisme també proposa avançar el retard de l'edat de jubilació (Elperiódico.cat

P. ALLENDESALAZAR / Madrid
El Banc d'Espanya ha proposat al Govern central una bateria de mesures per fer sortir el país de la crisi. Entre altres, ha demanat “mecanismes excepcionals per evitar que el salari mínim actuï com una restricció per a grups específics de treballadors amb més dificultats” per trobar feina.
zoom
Luis María Linde, governador del Banc d'Espanya.
Luis María Linde, governador del Banc d'Espanya. AGUSTÍN CATALÁN
La institució ha advertit en el seu informe anual que “malgrat l'intens procés de consolidació fiscal realitzat, la magnitud de l'ajust pendent encara és molt significativa si es pretén iniciar un procés de reducció durador de l'endeutament del sector públic”.
La recuperació de la confiança i la superació de les tensions actuals dels mercats, ha defensat l'organisme governat per Luis María Linde, depèn en bona part d'una unió econòmica més completa a la zona euro. Però com que això està “més enllà de l'abast” del Govern, afegeix, l'important és que “com més ràpids siguin l'ajust de l'economia espanyola i l'avanç de les reformes, més grans seran la protecció davant les pertorbacions externes i la possibilitat de beneficiar-se dels avanços europeus”.

REFORMES

El Banc d'Espanya alaba els avanços de l'Executiu, però alerta que queden “ajustos pendents” i que “la seva culminació no està exempta de dificultats”. A més, assegura que les reformes en els mercats de béns i serveis han tingut “menys calat” que la consolidació fiscal i la reestructuració bancària.
En aquest sentit, ha apuntat que la reforma laboral és “esperançadora”, però trigarà a donar fruits. Per això, proposa mesures addicionals, com l'anul·lació del salari mínim per a certs col·lectius, fórmules que permetin “en casos especials la desviació temporal respecte a les condicions establertes en la negociació col·lectiva” i mesures per assegurar que la reducció de l'abast de les clàusules que vinculen els salaris a l'IPC es reverteixi quan torni el creixement.

HOMOGENEÏTZACIÓ AUTONÒMICA

El Banc d'Espanya també proposa anticipar l'entrada en vigor del retard de l'edat de jubilació i de l'allargament del període de càlcul de les pensions, així com una “definició adequada” del factor de sostenibilitat d'aquestes prestacions de retir, que possibiliti modificacions automàtiques dels paràmetres del sistema que permetin garantir la seva sostenibilitat a mitjà i llarg termini. 
A més, reclama al Govern una “homogeneïtzació” de les diferents regulacions autonòmiques en relació amb l'exercici d'activitats econòmiques, liberalitzar els serveis professionals, una reforma en profunditat del sector elèctric, reduir l'extensió del sector públic.